Suunterveystutkimus
SUUNTERVEYS – hammashoitopelko ja terveystavat

Aluksi selvitetään aikuisten hammashoitopelon esiintyvyyttä ja muutosta sekä pelkoon liittyviä tekijöitä, kuten suunterveyttä, terveyskäyttäytymistä ja psyyken piirteitä. Lapsilla tutkitaan pelon esiintyvyyttä sekä synty- ja välittymismekanismeja perheen sisällä. Tiedon avulla pyritään jatkossa keskittymään hammashoitopelon osalta tärkeimpään asiaan eli pelon syntymisen ehkäisemiseen.
Lasten terveyskäyttäytymiseen liittyvät tutkimukset keskittyvät suun terveyteen liittyvien tapojen, tiedon ja asenteiden kehittymiseen sekä niiden keskinäisiin suhteisiin. Lisäksi tutkitaan, kuinka vanhempien suunterveys ja siihen liittyvät tavat vaikuttavat lasten tapojen ja suun terveyden kehittymiseen.

Professori Satu Lahti, satu.lahti@utu.fi
Dosentti Mimmi Tolvanen, mimmi.tolvanen@utu.fi
HLL Outi Hagqvist, outi.hagqvist@utu.fi
HLT EHL Kari Rantavuori, kari.rantavuori@utu.fi
HLL Anni Luoto, anni.luoto@utu.fi
Asiasana:
Tagit: