Sytokiinitutkimus
Masennuksen taustalla ajatellaan nykyään olevan ns. subkliininen infektio. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen puolustusjärjestelmä on aktivoitunut tässä psyykkisessä stressitilassa, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että se aiheuttaisi infektio-oireita, kuten kuumetta. Tästä asiasta on melko paljon näyttöä ei-raskaanaolevilla, mutta raskauden aikana asiaa on tutkittu erittäin vähän, varsinkaan näin laajassa mittakaavassa. Masennuksen vaikutuksia syntyvään lapseen ei ole juurikaan tutkittu tästä näkökulmasta.

FinnBrain –tutkimuksessa tarkasteltavista tulehdusproteiineista (sytokiineistä) osa kulkeutuu sekä istukan että veri-aivo –esteen läpi, joten saattaa olla, että näillä tulehdusproteiineilla olisi vaikutuksia lapsen aivojen kehitykseen jo raskausaikana. Tällä tutkimuksella saadaan perustavanlaatuista informaatiota masennuksen taustalla olevista biologisista muutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista syntyvään lapseen sekä lapsen myöhempään kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi olemme tässä osiossa luonnollisesti kiinnostuneita myös lapsen ensivuosien infektiosta sekä useita lapsia vaivaavista infektiokierteistä sekä näiden yhteydestä lapsen oman immuunijärjestelmän aktiivisuuteen.

Tämän osion tutkija on Niko Nousiainen (niko.nousiainen@utu.fi).
Asiasana:
Tagit: