Unitutkimus
Unihäiriöt ovat yleisiä läpi koko lapsuusiän ja ne voivat vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Unihäiriöt voidaan jakaa moneen eri ryhmään. Aikuisilla yleisin ongelma on unettomuus (vaikeus saada unta tai pysyä unessa), kun taas pienillä lapsilla yleisimpiä ovat erilaiset vuorokausirytmin häiriöt ja myöhemmässä vaiheessa nukkumaan asettautumiseen liittyvät pulmat. Sekä lasten että aikuisten
unihäiriöiden hoitoon on olemassa erilaisia vaikuttaviksi tiedettyjä hoitomuotoja.

FinnBrainin unitutkimuksessa selvitetään lasten ja vanhempien unihäiriöiden esiintyvyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkitaan riittävän unen merkitystä lasten hyvinvoinnissa ja kehityksessä (kasvu, terveys, psykososiaalinen ja kognitiivinen kehitys). Myöhemmässä vaiheessa tutkitaan miten uni liittyy psyykkiseen hyvinvointiin ja toisaalta erilaisiin oireisiin (esimerkiksi päiväväsymys tai keskittymisvaikeudet).

Tutkimuksessa saatavaa tietoa voidaan hyödyntää unihäiriöiden hoidon kehittämisessä.

Unitutkimusryhmä:

LT, dosentti, VTK, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri Juulia Paavonen, juulia.paavonen@helsinki.fi
LT, dosentti Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi
LT, dosentti, naistentautien erikoislääkäri Päivi Polo, paivi.polo@tyks.fi
LL, väitöskirjatutkija  Linda Aukia, lelink@utu.fi
LL, väitöskirjatutkija  Hilla Peltonen, himape@gmail.com
LK, väitöskirjatutkija Maija Ahola
LL, väitöskirjatutkija Johanna Pietikäinen
LL, väitöskirjatutkija Minna Virta, minna.virta@utu.fi
PsM, väitöskirjatutkija Eeva Eskola, eeva.eskola@utu.fi
Asiasana:
Tagit: