Vanhemmuus-osatutkimus
​Tämän osatutkimuksen kiinnostuksen kohteena on varhainen vanhemmuus: siihen yhteydessä olevat tekijät ja sen merkitys lapsen kehitykselliseen lopputulokseen. Aihekokonaisuus on tärkeä ainakin kolmesta syystä: 1) ensimmäisten ikävuosien hoivakokemuksella on tutkimuksissa todettu olevan suuri merkitys lapsen kehitykselle 2) vaikutuksen mekanismit ja reitit ovat vielä monilta osin epäselviä 3) vanhemmuuden laatua pidetään keskeisenä tekijänä sille, miten raskausaikainen altistuminen erilaisille riskitekijöille lopulta vaikuttaa lapsen kehitykselliseen ennusteeseen 4) tarkempi tieto siitä, mitkä vanhemmuuden osa-alueet ja vaiheet ovat erityisen merkittäviä auttaa suuntaamaan ennaltaehkäiseviä/hoidollisia interventioita mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti. Osatutkimus keskittyy vanhemmuuteen lapsen neljän ensimmäisen ikävuoden aikana. FinnBrain-kohortissa on kerätty tietoja vanhemmuudesta ja siihen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä poikkeuksellisen monitasoisesti, varhain, molemmilta vanhemmilta, ja erilaisilla menetelmillä. Vanhemmuus-osatutkimuksen ominta aluetta on kiinnostus vanhemmuuden psykologiseen prosessiin jo raskaudesta lähtien: vanhempien omat varhaiset hoivakokemukset, kiintymys sikiöön, vanhemman kyky ajatella lapsen perspektiiviä (mentalisaatio), varhainen kiintyminen vauvaan (bonding) ja varhainen vuorovaikutus lapsen kanssa. Tutkimus tehdään synergiassa usean muun osatutkimuksen kanssa (esim. perinataali-, aleksitymia-, neuropsykologinen-, sosiologinen- ja aivokuvantamisosatutkimus). Lopullinen tavoite on tutkia, voidaanko kohortin tietojen ja tulosten avulla muodostaa varhaisen vanhemmuuden riskitekijöiden/suojaavien tekijöiden profiileja liittyen lapsen kehitykselliseen ennusteeseen.
 
Senioritutkijat:
Dosentti Marjukka Pajulo, marjukka.pajulo@utu.fi
Dosentti Riikka Korja, riikka.korja@utu.fi
Erikoistutkija Noora Scheinin, noora.scheinin@utu.fi
Tutkija Kalle Korhonen, kalle.korhonen@tyks.fi
Tutkija Anna Soveri, anna.soveri@abo.fi
Dosentti Eeva Ekholm, eeva.ekholm@utu.fi

Väitöskirjatutkijat:
Heidi Jussila, heidi.jussila@utu.fi
Tove Hertzberg, tove.hertzberg@gmail.com
Nina Pyykkönen, nina.pyykkonen@elisanet.fi
Eeva Holmberg, ehholm@utu.fi
Carlos Sirkiä, casirk@utu.fi
Eeva-Leena Kataja, eeva-leena.kataja@utu.fi
Eija Sinervä, eija.s.sinerva@utu.fi
Elisabeth Nordenswan, elisabeth.nordenswan@abo.fi
Hetti Hakanen, hetti.hakanen@utu.fi
Asiasana:
Tagit: