in English | Suomeksi
 
 
Barns stressreglering och dagvård
Denna delstudie undersöker barnens aktiviteter och välbefinnande i daghem samt daghemmens verksamhetssätt och bullernivå. I undersökningen deltar en grupp barn som går i barndagvård utanför hemmet. Dessutom deltar en grupp barn som har barndagvård i hemmet.

I studien undersöks mängden kortisolhormoner i salivprover från barn. Växlingar i kortisolhalten berättar om växlingar i stressnivån. Kortisol produceras av hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln (HPA-axeln), som aktiveras i stressande situationer.

Dessutom samlar studien genom frågeformulär in uppgifter om daghemmens rutiner samt om barnens sociala färdigheter och utveckling (föräldrar, daghemspersonal, barnrådgivningen). 

Mer information om studien:

Docent Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi
Docent Niina Junttila, niina.junttila@utu.fi
Specialforskare Annarilla Ahtola, anahto@utu.fi
Doktorand Katja Tervahartiala, kmterv@utu.fi
Asiasana:
Tagit: