in English | Suomeksi
 
 
Cytokinstudie
Numera tänker man att så kallade subkliniska infektioner är en bakomliggande orsak till depression. Det betyder att människans försvarssystem är aktiverat i ett psykiskt stresstillstånd, men inte så mycket att det orsakar infektionssymtom såsom feber. Det finns en hel del evidens om detta från icke-gravida, men under graviditeten har mycket lite forskning gjorts, särskilt i så här stor omfattning.  Depressioners effekter på det ofödda barnet har nästan inte alls studerats ur denna synvinkel.

Av de infektionsproteiner (cytokiner) som undersöks i FinnBrain-studien tränger en del igenom både placentan och blod-hjärnbarriären, och det är därför möjligt att dessa infektionsproteiner kan påverka utvecklingen av barnets hjärna redan under graviditeten. Genom denna studie får vi grundläggande information om biologiska förändringar som ligger bakom depression, och om deras eventuella effekter på det ofödda barnet och barnets senare tillväxt och utveckling. Dessutom är vi naturligtvis intresserade även av barnets infektioner under de första åren samt de infektionsspiraler som besvärar många barn, samt av sambandet mellan dessa och aktiviteten i barnets eget immunsystem.

Forskare i denna delstudie är Niko Nousiainen (niko.nousiainen@utu.fi).
Asiasana:
Tagit: