in English | Suomeksi
 
 
Delstudie om språk- och talutveckling
Förutom de biologiska, kognitiva och sociala förutsättningarna är vi inte helt på det klara med vilka faktorer som påverkar barnets tidiga språk- och talutveckling. I den här delstudien undersöks olika faktorer som påverkar barns språk- och talutveckling. Föräldrarna får fylla i frågeformulär med information om barnens språk- och talutveckling när barnet är 14 månader och 30 månader gammalt. Enspråkigt finska familjer får formuläret på finska och enspråkigt svenska familjer på svenska. Till tvåspråkiga (finska-svenska) familjer skickas formuläret på båda språken och önskemålet är att vardera föräldern fyller i formuläret på det språk föräldern använder för att kommunicera med barnet.
 
I studien är vi intresserade både av eventuella faktorer som påverkar barnets språk- och talutveckling såsom barnets temperament, men även av olika miljöfaktorers inverkan på den här utvecklingen.

Mer information om studien:
Docent Pirkko Rautakoski, pirkko.rautakoski@abo.fi
Professor Elina Mainela-Arnold, elina.mainela-arnold@utu.fi
FM, doktorand Denise Ollas, denise.ollas@abo.fi

Docent Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi
FD, PsM, forskardoktor Saara Nolvi, saanol@utu.fi

Asiasana:
Tagit: