in English | Suomeksi
 
 
Delstudie om tarmmikrober
Delstudien om tarmmikrober syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar utvecklingen av barnets tarmmikrober från graviditeten och framåt. Vi samlar in avföringsprover med täta mellanrum från barn (2–3 mån, 6 mån, 12–14 mån, 18 mån, 24 mån, 30 mån), eftersom det är känt att uppsättningen av mikrober hos små barn förändras snabbt. Vi vill klarlägga faktorer som påverkar tarmmikrobernas mognad i barnets tidiga livsmiljö. Dessutom är vi intresserade av tarmmikrobernas effekt på hjärnans utveckling.

Vi undersöker även tarmmikrobernas utveckling hos modern genom att samla in tarmmikrobprover från mödrar i mitten och i slutet av graviditeten. Vi studerar effekten av moderns välbefinnande under graviditeten på förändringar i tarmmikroberna under graviditeten, samt sambandet mellan förändringarna i moderns tarmmikrober under graviditeten och utvecklingen av barnets tarmmikrober.

Mer information

OT, docent Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi
FT, forskare
Eveliina Munukka, laevmu@utu.fi
FT, specialforskare  Henna-Maria Uusitupa, hemauu@utu.fi
Asiasana:
Tagit: