in English | Suomeksi
 
 
Hjärnavbildning
Hjärnavbildning
Av speciellt intresse för FinnBrain-studien är att undersöka hur barnets hjärnstruktur och -funktion är relaterade till den neuropsykologiska utvecklingen. Vi undersöker även hur föräldrarnas hälsa under graviditeten inverkar på barnets hjärnstruktur och funktion. Genom dessa unika datakombinationer får vi ny kunskap om hjärnans utveckling och funktion från och med livets början. Denna kunskap kan eventuellt utnyttjas senare för att förbättra familjens och det väntade barnets hälsa och för befrämjande av hälsan även i vuxen ålder.

Metoder
Hjärnans struktur studeras med MRI-metoden, hittills vid cirka en och tre månaders ålder samt i småbarnsålder. För närvarande studeras barn i lekålder, som är mellan 4 och 6 år gamla. Hos helt nyfödda har vi undersökt hjärnans elektriska reaktioner på känslomässiga och neutrala ljud med hjälp av elektroencefalogram (EEG), och mätningarna fortsätts nu med de treåriga barnen. Liknande reaktioner mäts även genom att undersöka ändringar i hjärnans blodflöde med hjälp av närinfraröd spektroskopi (NIRS) vid två månaders och vid två års ålder. Dessa undersökningar fortsätter möjligtvis med barnen i lekålder. Vi har även mätt hjärnreaktionen på ömsinta smekningar, så kallad social beröring, hos nyfödda med hjälp av EEG och med funktionell MRI-skanning (fMRI) vid cirka en månads ålder, samt genom närinfraröd spektroskopi.

Utförda mätningar
I MRI-undersökningar har vi hittills skannat cirka 200 spädbarn. Sammanlagt 38 familjer deltog i avbildningskvällar ämnade för barn i småbarnsåldern. Mätningarna för barnen i lekålder pågår som bäst. Cirka 180 barn har deltagit i EEG-undersökningen och treåringarnas mätningar pågår för tillfället. I NIRS-delundersökningen har cirka 40 spädbarn och 20 tvååringar deltagit.

I fortsättningen kommer vi att göra uppföljande mätningar på samma barn vid flera olika åldrar. Till dessa undersökningar kallas bara en del av FinnBrain-familjerna, och undersökningarna är ofarliga för deltagarna.

Forskare vid Åbo universitet som deltar aktivt i projektet

Seniorforskare

Professor Hasse Karlsson, hasse.karlsson@utu.fi
MD Jetro Tuulari, jetro.tuulari@utu.fi [MRI]
MD Noora Scheinin [MRI]
FD Harri Merisaari [MRI]
FD Henriette Acosta [MRI]​
Professor Riitta Parkkola [MRI]

Professor Minna Huotilainen [EEG]
FD Ilkka Nissilä [Optiska avbildning, NIRS]

Åbo universitets doktorander

MRI
ML Satu Lehtola, sajole@utu.fi
ML Olli Rajasilta
ML Tuomas Lavonius

MSc Niloofar Hashempour
MK Venla Kumpulainen
MK Elmo Pulli
MK Anni Copeland
MK Eero Silver
MK Jussi Kasurinen

Optiska avbildning, NIRS
ML Ambika Maria

EEG
MK Maria Keskinen
MK Silja Luotonen

Grundexamensstuderanden (examensarbete)
MK Anna Ratilainen
medicine studerande Kristian Lidauer

Samarbete sker även med forskare från Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Göteborgs universitet, Braga universitet och McGill-universitetet i Montreal.
]]
Asiasana:
Tagit: