in English | Suomeksi
 
 
Sömnundersökning
Sömnstörningar är vanliga under hela barndomen och de kan påverka hela familjens välbefinnande. Sömnstörningar kan indelas i flera kategorier. Det vanligaste problemet för vuxna är sömnlöshet (svårt att somna eller upprätthålla sömnen), medan det hos små barn är vanligare med störningar i dygnsrytmen och i ett senare skede problem med att gå och lägga sig. Det finns olika behandlingsformer som man vet är effektiva för sömnstörningar både hos barn och vuxna.

I FinnBrains sömnstudie undersöks förekomsten av sömnstörningar hos barn och föräldrar och faktorer som påverkar sömnstörningarna. Dessutom undersöks betydelsen av tillräcklig sömn för barns välbefinnande och utveckling (tillväxt, hälsa, psykosocial och kognitiv utveckling). I ett senare skede undersöks hur sömn hänger ihop med psykiskt välbefinnande och olika symtom (till exempel dagtrötthet eller koncentrationssvårigheter).

Kunskaper från undersökningen kan utnyttjas för att utveckla behandlingen av sömnstörningar.

Sömnundersökningsgruppen:

MT, docent, PK, specialistläkare i barnpsykiatri Juulia Paavonen, juulia.paavonen@helsinki.fi
OT, docent Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi
LT, docent, specialistläkare i kvinnosjukdomar Päivi Polo, paivi.polo@tyks.fi
LL, doktorand Linda Aukia, lelink@utu.fi
LL, doktorand Hilla Peltonen, himape@gmail.com
LK, doktorand Maija Ahola
LL, doktorand Johanna Pietikäinen
LL, doktorand Minna Virta, minna.virta@utu.fi
PsM, doktorand Eeva Eskola, eeva.eskola@utu.fi
Asiasana:
Tagit: