in English | Suomeksi
 
 
Stressreglering
Barnets stressregleringssystem eller hypotalamus-hypofys-binjurebark-axelns (HPA-axeln) funktion studeras vid 2,5 mån, 6 mån och 14 mån ålder. När HPA-axeln aktiveras utsöndrar den kortisol från binjurebarken i blodomloppet, men man kan mäta kortisolhalterna smärtfritt även i saliven. HPA-axeln aktiveras i utmanande situationer (fysisk ansträngning, stress), varvid kortisolet främjar den kroppsliga och mentala vaksamheten och uthålligheten. HPA-axelns aktivitet har också en egen dygnsrytm – kortisolnivåerna är som högst på morgonen och som lägst på natten.  Denna rytm utvecklas hos människan under det första levnadsåret. Kortisolnivåerna varierar också mycket mellan olika individer, och det forskas aktivt om dess betydelse för hälsa och insjuknande. Kunskapen om utvecklingen av HPA-axeln hos barn är dock fortfarande knapphändig. Syftet med FinnBrain-delstudien är att följa utvecklingen av HPA-axelns funktion under barnets första levnadsår och undersöka hur förhållanden under graviditeten har påverkat den. Dessutom studeras sambandet mellan HPA-axelns funktion och barnets hjärnstruktur, temperament, sammansättning av tarmmikrober och infektionskänslighet tillsammans med andra delstudier i FinnBrain.

Kortisolprover tas på barnen i samband med besök hos läkare och infektionsskötare, varvid läkarundersökningen och blod- och näsa-svalgprovtagning för andra FinnBrain-undersökningar fungerar som en lindrig stressfaktor. Fem kortisolsalivprover tas för att fastställa kortisolreaktionen: strax före besöket hos läkaren eller infektionsskötaren och 1, 15, 25 och 35 minuter efter besöket och övrig provtagning. På basis av proverna fastställs basnivån av kortisol hos barnet, HPA-axelns reaktivtet, dvs. kortisolreaktionens storlek och hastighet vid stress samt längden på återhämtningsfasen. Delstudien avslutades för 3 månader gamla barn i februari 2016, för 6 månader gamla barn i maj 2016 och för 14 månader gamla barn i januari 2017. Under åren 2012-2017 gjordes sammanlagt 900 undersökningsbesök. Vi tackar alla familjer som deltagit i undersökningarna.

Forskare

FM Susanna Kortesluoma, sukort@utu.fi
Asiasana:
Tagit: