in English | Suomeksi
 
 
Studie om hårkortisol
Som en delstudie i FinnBrain-studien mäts den långvariga kortisolhalten i kroppen med hjälp av hårprover. Kortisol lagras i håret när det växer, och från hårsampel kan de föregående månadernas kortisolnivåer analyseras (1 cm hårtillväxt motsvarar cirka 1 månad i tid). Kortisol är det viktigaste verksamma hormonet i människans stressregleringssystem (HPA-axeln). Forskningshypotesen är att graviditetens förlopp och förhållandena under graviditeten påverkar kortisolnivån i kroppen. Vi vet att förhållandena under graviditeten kan ha många slags effekter på barnets utveckling, och studiens syfte är att undersöka om man kan förutse dessa effekter med hjälp av kortisolhalten i hårprover. I undersökningen mäts kortisolhalterna även i barnens hår, och dessa nivåer jämförs med moderns hårkortisolhalt under graviditeten samt andra data om barnens utveckling som erhålls från andra delstudier.

I delstudien om hårkortisol har vi samlat in hårprover från gravida kvinnor under graviditetsvecka 24 i samband med kontrollbesök samt på förlossningsavdelningen 1–3 dagar efter barnets födsel. Under 24:e graviditetsveckan har även hårprover från maken samlats in vid samma kontrollbesök. Från en del av föräldrarna tas ett hårprov även när barnet är 1 år och 2,5 år gammalt. Hårprover från barn samlas in vid 2,5 års ålder i samband med undersökningsbesök i den utvecklingsneuropsykologiska delstudien. Kortisolhalten i hårproverna analyseras som ett forskningssamarbete i Portugal.

Mer information: OL, doktorand Paula Mustonen, pmmust@utu.fi
Seniorforskare: OT, docent Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi

Asiasana:
Tagit: