in English | Suomeksi
 
 
Utvecklingsneuropsykologisk studie

I den utvecklingsneuropsykologiska delstudien undersöks barnets psykologiska utveckling och miljöfaktorer som påverkar utvecklingen.  Av speciellt intresse är utvecklingen av barnets självreglering. Vi undersöker hur barnet reglerar och upprätthåller sin uppmärksamhet i känsloladdade situationer, hur barnets exekutiva funktioner och självkontroll utvecklas, samt vilket temperament barnet har. Dessutom undersöker vi sambandet mellan kvaliteten i föräldra-barninteraktionen och utvecklingen av barnets självreglerande färdigheter. I undersökningar som rör föräldrarna studerar vi föräldrarnas kognitiva funktionsförmåga, dvs. tanke-, process- och gestaltningsfärdigheter. Dessutom undersöker vi förälderns förmåga att identifiera och tolka känslor utifrån ansiktsuttryck och förälderns förmåga att bedöma känslolägen. Informationen från de psykologiska undersökningarna kombineras med FinnBrain-studiens övriga material, såsom frågeformulär, hjärnavbildningsresultat och olika prover.

Seniorforskare

Docent Riikka Korja, riikka.korja@utu.fi
Docent Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi


Forskare

FD, PsM Saara Nolvi, forskardoktor, saanol@utu.fi
PsM, familjeterapeut Eeva-Leena Kataja, doktorand, elpelt@utu.fi
PsM, psykoterapeut Eija Sinervä, doktorand, eisisi@utu.fi
PsM Eeva Eskola, doktorand, epesko@utu.fi
LL Paula Mustonen, doktorand, pmmust@utu.fi
PsM Eeva Holmberg, doktorand, ehholm@utu.fi
PsM Elisabeth Nordenswan, doktorand, ebnorden@abo.fi
PsM Hetti Hakanen, doktorand, helaht@utu.fi

Asiasana:
Tagit: