in English
 
 
Tutkijat ottavat taiteen avuksi kielen ja kulttuurin opettamisessa

​​Language and Literacy Learning through Art (LALI) -hankkeessa kehitetään opetusmenetelmiä ja -sovelluksia, joilla paikallista kohdekieltä ja -kulttuuria opetetaan taiteen avulla. 

– Kielen ja kulttuurin oppiminen taiteen avulla tuo kielenopetukseen kokonaan uuden näkökulman. Hankkeen tavoitteena on, että projektin päättyessä vuoden 2020 keväällä verkossa on vapaasti käytettävä monipuolinen koulutuspaketti neljällä eri kielellä: englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi, kertoo hanketta Suomessa koordinoiva Turun yliopiston ranskan oppiaineen yliopistonlehtori Maarit Mutta

Erasmus+ -rahoitteisessa hankkeessa on mukana Turun yliopiston lisäksi koulutuksen asiantuntijoita Ranskasta, Itävallasta ja Unkarista.​

Koulutusta kielenopetuksen erityiskohderyhmille 

Hankkeen osallistujamaissa järjestetään samankaltaisia opetustilanteita, joissa opiskellaan kohdemaan kieltä vieraana kielenä. Turussa ensimmäiset koulutukset järjestetään lokakuussa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ulkomaalaisyksikön kotouttamispalveluiden kanssa. 

– Opetukseen osallistuvat henkilöt ovat aikuisia maahanmuuttajia, jotka eivät kuulu pakollisten kotoutustoimien piiriin tai jotka muodostavat oman erityisryhmänsä. Kielenopetuksen näkökulmasta tällaisia erityisryhmiä ovat esimerkiksi kotiäidit, yli 63-vuotiaat oppijat sekä huonosti suomea osaavat koulutetut maahanmuuttajat, Mutta kertoo. 

Opettajat ovat taidehistorian ja suomen kielen maisteriopiskelijoita. 

Opetustilanteet yhdistävät formaaleja ja informaaleja oppimisympäristöjä eli ne sisältävät luokkahuoneopetuksen lisäksi museokäyntejä ja kielen opiskelua mobiilisovelluksen (Art App) avulla.

– Hanke perustuu käsitykselle kielen oppijasta sosiaalisena toimijana ja se saa vaikutteita ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Taide on oppimisalusta, jolla opettajat ja opiskelijat yhdessä luovat oppimistilanteita ja kehittävät oppimisen keinoja erilaisia teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäen, Mutta kertoo. 

Tavoitteena on parantaa opetukseen osallistuvien henkilöiden suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa, kieli- ja kulttuuritietoa sekä digitaalisia taitoja. 

– Koulutuksesta on välitöntä hyötyä paitsi opetukseen osallistuville maahanmuuttajille myös heidän omakielisille ohjaajilleen, jotka esimerkiksi Turussa ovat pitkään kaivanneet kielen ja kulttuurin opetukseen uusia välineitä, Mutta kertoo. 

Yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö 

Hankkeen osapuolilla on omat vastuualueensa. Turussa syvennytään kielen oppimista ja opettamista koskeviin teoreettisiin kysymyksiin, laaditaan koulutuksessa käytettävä käsikirja ja kehitetään opetusmenetelmiä yhdessä ranskalaisten ja itävaltalaisten toimijoiden kanssa. Unkarilainen Sopronin yliopisto puolestaan vastaa koulutuksessa käytettävän mobiiliapplikaation toteuttamisesta. 

Hankkeessa on akateemisten toimijoiden lisäksi mukana myös muita koulutusta tuottavia tahoja. 

– Hankkeen ranskalaiset partnerit Élan interculturel -järjestö ja De l’art et d’autre -yhdistys edistävät monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri alueilla, Itävallasta mukana on kansalaisjärjestö Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not. Kullakin partnerilla on lisäksi omat paikalliset yhteistyökumppaninsa, Mutta kertoo. 

Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuu opiskelijoita ja tutkijoita ranskan, englannin ja suomen kielten lisäksi myös taidehistoriasta. Yhteistyötahoina ovat Turun kaupungin lisäksi Turun taidemuseo ja hankkeen edetessä mukaan odotetaan myös kolmannen sektorin toimijoita.


Kansainvälinen yhteistyö käynnistyi marraskuussa yhteisessä kick off -tapaamisessa Pariisissa. Oikealla hanketta Turussa koordinoiva ranskan yliopistonlehtori Maarit Mutta. Kuva: Terhi Oinonen. 

MV​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 16.2.2018 10:20 ,  Päivitetty 16.2.2018 15:34