in English
 
 
Perustutkintokoulutus

Kandidaatin ja maisterin tutkintokoulutukset tiedekunnassa

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja filosofian maisteri  (FM)
 
Pääaineena jokin humanistisen tiedekunnan pääaineena opiskeltavista oppiaineista. Maisterin tutkinnon voi suorittaa myös jossain tiedekunnan maisteriohjelmista.
 
Alemman tutkinnon tavoitesuoritusaika on kolme vuotta ja ylemmän tutkinnon tavoitesuoritusaika on kaksi vuotta.
 

Tutkintojen sisällöt

Alempi korkeakoulututkinto koostuu:
  •     pääaineen ja yhden tai useamman sivuaineen opinnoista,
  •     kieliopinnoista,
  •     kansainvälisyyttä edistävistä opinnoista sekä
  •     mahdollisista vapaista opinnoista.
 
Sivuaineen voi valita Turun yliopiston oppiaineista joko oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien tarjonnasta. Sivuainetta voi hakea myös toisesta yliopistosta (ns. JOO-opiskelu). Alempi korkeakoulututkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle.
 
Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvat pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielman teko, sekä mahdolliset muut opinnot. Tutkinto antaa hyvän perustan tieteellisille jatko-opinnoille kohti tohtorin tutkintoa. 
Asiasana:
Tagit: