in English
 
 
Kansainvälinen opiskelu

Opiskelijavaihto

Turun yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia lähteä ulkomaille opiskelemaan. Tarjontaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Opiskelijat voivat lähteä vaihtoon esimerkiksi Erasmus- ja Nordplus -vaihto-ohjelmien kautta, kaukokohteisiin yliopiston kahdenvälisten sopimusten avulla, tai opiskelijat voivat jopa itse hankkia itselleen mieluisen vaihtopaikan. Opiskelijoita kannustetaankin lämpimästi lähtemään vaihtoon!

Harjoittelu ulkomailla

Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi suorittaa työharjoittelun ulkomailla, ja saada siitä opintopisteitä. Harjoitteluun ulkomailla on mahdollista saada apurahaa, esimerkiksi Erasmus-harjoitteluapurahaa tai yleistä apurahaa harjoitteluun ulkomailla. Lisätietoa harjoittelusta ulkomailla antaa Rekry eli Turun yliopiston työelämäpalvelut.

Kotikansainvälisyys

Kansainvälisyyden voi liittää osaksi opintoja myös ilman, että lähtee ulkomaille vaihtoon tai harjoitteluun. Siihen on tarjottu erinomaiset mahdollisuudet myös humanistisessa tiedekunnassa. Opiskeluaika tarjoaa useita eri mahdollisuuksia kansainvälistyä tutussa ympäristössä. Esimerkkejä kotikansainvälisyydestä ovat mm. tiedekunnan vieraskielinen opetustarjonta, kielikeskuksen tarjoamat kieliopinnot, mahdollisuus toimia kv-tuutorina ulkomaisille vaihto- tai tutkinto-opiskelijoille tai osallistuminen TYY:n kansainväliseen toimintaan.

Kansainvälistyminen kannattaa aina!


Asiasana:
Tagit: