in English
 
 
Opintojen ohjaus

Opiskelijoita ohjaavat ja neuvovat useat eri tahot.

Lisätietoa hakukohteista, valintakoekirjoista, valintakokeiden ajankohdista ym. saa
Yleisiin hakemiseen liittyviin kysymyksiin vastaa yliopiston hakijapalvelut
puh. 029 450 4300, sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi
 
Tiedekunnan opiskelijavalintoja hoitavien henkilöiden yhteystiedot:
  • Opintoneuvoja Mauri Paloheimo, p. 050 3518 643 / 029 450 3938
  • Opintopäällikkö Sanna Mäkilä, p. 050 520 3438 / 029 450 3897
  • Sähköposti: hum-info@utu.fi

Tiedekunnan opintotoimistossa perustutkintoon, opiskeluun ja esim. valmistumiseen liittyvissä asioissa ohjaavat opiskelijoita opintoneuvoja ja opintopäällikkö. Kansainväliseen vaihtoon liittyvissä asioissa ohjausta antavat kv-suunnittelijat kansainvälisten palveluiden yksikössä.

Oppiainetasolla koko henkilökunta antaa ohjausta, mutta lisäksi monissa aineissa on erikseen nimetyt opettajatuutorit, joiden kanssa esimerkiksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan.

Turun yliopistossa on myös opintopsykologi. Opintopsykologin palvelut on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat pohtia tavoitteitaan ja motivaatiotaan sekä kehittää oppimistaitojaan.

Lisää opiskeluohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille löytyy tiedekunnan intranetistä.

Asiasana:
Tagit: