in English
 
 
Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuajat 2017

  • Yhteishaku
    • Valintakokeisiin osallistuvat kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat 15.3. - 5.4.2017
    • Aiemman korkeakoulututkinnon pohjalta maisterintutkintoon valittavat (Suomessa ylemmän tai alemman yliopistotutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneet ja ulkomailla BA-tutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneet) 15.3. - 5.4.2017
  • Erillisvalinnat

Tarkemmat tiedot eri hakijaryhmistä yliopiston valintaoppaassa


Yhteystiedot

Lisätietoa hakukohteista, valintakoekirjoista, valintakokeiden ajankohdista ym. saa

Yleisiin hakemiseen liittyviin kysymyksiin vastaa yliopiston hakijapalvelu
puh. (02) 333 7676, sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi
 
Tiedekunnan opiskelijavalintoja hoitavien henkilöiden yhteystiedot:
  • Opintoneuvoja Mauri Paloheimo, p. 050 3518 643 / 029 450 3938
  • Opintopäällikkö Sanna Mäkilä, p. 02 333 5203
  • Sähköposti: hum-info@utu.fi
Käyntiosoite: Humanistisen tiedekunnan kanslia, Signum, 2. krs
Koskenniemenkatu 4 (kanslia avoinna arkisin klo 12 - 15).
 
Asiasana:
Tagit: