in English
 
 
Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuajat 2018

  • Yhteishaku
    • Valintakokeisiin osallistuvat kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat 14.3. - 28.3.2018
    • Aiemman korkeakoulututkinnon pohjalta maisterintutkintoon valittavat (Suomessa ylemmän tai alemman yliopistotutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneet ja ulkomailla BA-tutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneet) 14.3. - 28.3.2018
  • Erillisvalinnat
    • Kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat 2.5. - 16.5.2018

Tarkemmat tiedot eri hakijaryhmistä yliopiston valintaoppaassa


Yhteystiedot

Lisätietoa hakukohteista, valintakoekirjoista, valintakokeiden ajankohdista ym. saa

Yleisiin hakemiseen liittyviin kysymyksiin vastaa yliopiston hakijapalvelu
puh. 029 450 4300, sähköposti: hakijapalvelut@utu.fi
 
Tiedekunnan opiskelijavalintoja hoitavien henkilöiden yhteystiedot:
  • Opintoneuvoja Mauri Paloheimo, p. 050 3518 643 / 029 450 3938
  • Opintopäällikkö Sanna Mäkilä, p. 029 450 3897
  • Sähköposti: hum-info@utu.fi
Käyntiosoite: Humanistisen tiedekunnan opintotoimisto, Signum, 2. krs
Koskenniemenkatu 4 (opintotoimisto avoinna arkisin klo 12 - 15).
 
Asiasana:
Tagit: