in English
 
 
Taustapisteet

​Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista saatavat pisteet lasketaan seuraavasti:
Opiskelijavalinnassa hakijan taustapisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan ja enintään kolmen (3) muun parhaan kokeen perusteella. Mikäli hakija on suorittanut kahdessa kielessä äidinkielen kokeen, pisteytetään nämä molemmat  äidinkielen pisteytystaulukon mukaan.


Mikäli hakija on suorittanut enemmän kuin neljä koetta, otetaan pisteytyksessä huomioon korkeimman pistemäärän antavat arvosanat. Lisäksi saman aineen eritasoisia yo-kokeita suorittaneilta otetaan huomioon korkeamman pistemäärän antava arvosana. Suomi/ruotsi toisena kielenä -koe rinnastetaan pitkään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Arvosanat pisteytetään seuraavasti:

 

​Arvosana ​Äidinkieli ​Reaali ja pitkään oppimäärään perustuva koe ja suomi/ruotsi toisena kielenä -koe ​Lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuva koe
LAUDATUR ​14 ​12 ​10
​EXIMIA ​12 ​10 ​8
​MAGNA CUM LAUDE ​10 ​8 ​6
​CUM LAUDE ​7 ​5 ​3
​LUBENTER ​3 ​2 ​1
​APPROBATUR ​0 ​0 ​0
  
Valinnassa käytettävä taustapistemäärä saadaan laskemalla pisteet yhteen. Taustapisteiden maksimimäärä on 50 pistettä.
 
Keväällä 2019 korotetut yo-kokeiden arvosanat otetaan huomioon korotettuina.

POIKKEUKSET PISTEIDEN LASKUSSA

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hakevien pisteytysjärjestelmä esitellään täällä.
 
Arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian valintakokeessa hakevilta huomioidaan lisäksi (aine)reaalin arvosana, josta voi maksimissaan saada 40 pistettä.
(Aine)reaalipisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen ainereaalin historian tai yhteiskuntaopin arvosanan perusteella. Mikäli hakijalla on molemmista on arvosana, laskennassa huomioidaan parempi. Ennen kevättä 2006 kirjoitetut reaalikokeet rinnastetaan sellaisenaan uuteen ainereaaliin riippumatta kirjoitetuista aineista.
 
Ainereaalikoe pisteytetään seuraavasti:
 
​Laudatur ​40 p
​Eximia cum laude approbatur ​30 p
​Magna cum laude approbatur ​20 p
​Cum laude approbatur ​10 p
​Lubenter approbatur ​0 p
​Approbatur ​0 p
 
Kansainväliset ylioppilastutkinnot pisteytetään seuraavan laskentamallin mukaisesti:
Hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (ilman lisäpisteitä).
IB-tutkinnon maksimipistemääräon 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 50:llä.
EB-tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 50:llä.
Suomessa tehdyn Reifeprüfung-tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 50:llä

IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2019 suorittaneilla huomioidaan taustapisteiden laskennassa oppilaitoksen antama ennakkoarvio arvosanoista. Mahdollinen valinta on ehdollinen, kunnes tulos on tarkistettu varsinaisten todistusarvosanojen perusteella.
 
Asiasana:
Tagit: