in English
 
 
Taustapisteet

​Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista saatavat pisteet lasketaan seuraavasti:
Opiskelijavalinnassa hakijan taustapisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan ja enintään kolmen (3) muun parhaan kokeen perusteella. Mikäli hakija on suorittanut kahdessa kielessä äidinkielen kokeen, pisteytetään nämä molemmat  äidinkielen pisteytystaulukon mukaan.


Mikäli hakija on suorittanut enemmän kuin neljä koetta, otetaan pisteytyksessä huomioon korkeimman pistemäärän antavat arvosanat. Lisäksi saman aineen eritasoisia yo-kokeita suorittaneilta otetaan huomioon korkeamman pistemäärän antava arvosana. Suomi toisena kielenä -koe rinnastetaan pitkään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. IB-tutkinnossa suomen kielen HL-tasoinen koe pisteytetään kuten suomi äidinkielenä ja SL-tasoinen koe kuten suomi toisena kielenä. Muutoin IB-tutkinnon HL-tason kokeet pisteytetään reaalin tai pitkän oppimäärän tasoisena ja SL-tason kokeet lyhyen tai keskipitkän oppimäärän tasoisena. Arvosanat pisteytetään seuraavasti:

 

​Arvosana ​Äidinkieli ​Reaali ja pitkään oppimäärään perustuva koe ja suomi toisena kielenä -koe ​Lyhyeen tai keskipitkään oppimäärään perustuva koe
​Vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu LAUDATUR ​14 ​12 ​10
​EXIMIA ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu LAUDATUR ​12 ​10 ​8
​MAGNA CUM LAUDE ​10 ​8 ​6
​CUM LAUDE ​7 ​5 ​3
​LUBENTER ​3 ​2 ​1
​APPROBATUR ​0 ​0 ​0
  
Valinnassa käytettävä taustapistemäärä saadaan laskemalla pisteet yhteen. Taustapisteiden maksimimäärä on 50 pistettä.
 
Keväällä 2017 korotetut yo-kokeiden arvosanat otetaan huomioon korotettuina.

POIKKEUKSET PISTEIDEN LASKUSSA

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hakevien pisteytysjärjestelmä esitellään täällä.
 
Arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian valintakokeessa hakevilta huomioidaan lisäksi (aine)reaalin arvosana, josta voi maksimissaan saada 40 pistettä.
(Aine)reaalipisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen ainereaalin historian tai yhteiskuntaopin arvosanan perusteella. Mikäli hakijalla on molemmista on arvosana, laskennassa huomioidaan parempi. Ennen kevättä 2006 kirjoitetut reaalikokeet rinnastetaan sellaisenaan uuteen ainereaaliin riippumatta kirjoitetuista aineista.
 
Ainereaalikoe pisteytetään seuraavasti:
 
​Vuonna 1996 tai sen jälkeen saatu laudatur ​40 p
​Eximia cum laude approbatur ja vuonna 1995 tai aiemmin saatu laudatur ​30 p
​Magna cum laude approbatur ​20 p
​Cum laude approbatur ​10 p
​Lubenter approbatur ​0 p
​Approbatur ​0 p
 
 
IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat rinnastetaan ylioppilaiden kiintiössä hakeviin seuraavasti:
 
​Suomalainen yo-tutkinto ​IB-tutkinto ​EB-tutkinto ​Reifeprüfung-tutkinto
​Vast. suomalaisessa yo-tutkinnossa ​pisteet ​pisteet ​pisteet
​Laudatur ​7 ​10 - 9,5 ​15 - 13
​Eximia ​6 ​9,4 - 8,5 ​12 - 10
​Magna cum laude ​5 ​8,4 - 7,5 ​9 - 8
​Cum laude ​4 ​7,4 - 6,5 ​7
​Lubenter ​3 ​6,4 - 5,5 ​6 - 5
​Approbatur ​2 ​5,4 - 4,5 ​4
 

 IB-tutkinnossa suomen kielen HL-tasoinen koe pisteytetään kuten suomi äidinkielenä ja SL-tasoinen koe kuten suomi toisena kielenä.
Muutoin HL-tason kokeet pisteytetään reaalin tai pitkän oppimäärän tasoisena ja SL-tason kokeet lyhyen tai keski­pitkän oppimäärän tasoisena. 

Asiasana:
Tagit: