in English
 
 
Valintamenettely

Valintamenettely hakukohteissa, joissa on varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevilla (ensikertalaisilla) tarkoitetaan hakijoita, joilla ei ole aiemmin Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa Suomessa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta kevään 2014 opiskelijavalinnassa tai sen jälkeen.

Lisätietoa ensikertalaisuudesta löytyy osoitteesta www.utu.fi/hae.
 
Seuraavissa humanistisen tiedekunnan hakukohteissa on varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville:


arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia
englannin kieli
folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede
kirjallisuustieteet
mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria
pohjoismaiset kielet
ranska
saksan kieli
suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

 
Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville varattujen aloituspaikkojen täyttämisen jälkeen valittavien hakijoiden hyväksyminen tapahtuu valintaperusteiden mukaisesti riippumatta siitä, onko hakija ensikertalainen vai ei. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeva voi tulla valituksi myös ensikertalaisille varatun aloituspaikkamäärän ulkopuolella, mikäli hänen menestyksensä valinnassa on riittävä. Mikäli hyväksyttävissä olevia ensikertalaisia hakijoita ei ole valittavissa sitä määrää, joka heille on varattu, voidaan ensikertalaisille varatuille aloituspaikoille valita ei-ensikertalaisia.
 
Edellä mainittujen hakukohteiden opiskelijavalinnassa puolet aloituspaikoista täytetään ensin ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen puolet valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli samalla pistemäärällä valintatapajonossa on useampi hakija, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen taustapisteiden perusteella. Jos useammalla hakijalla on myös samat taustapisteet, valitaan heidät kaikki opiskelijoiksi. Tätä sääntöä noudatetaan myös varasijojen osalta.

Seuraavat hakijat valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella:

- ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet
- ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet
Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneilta hakijoilta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, joka todetaan valintakokeessa (ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen kielen taito on osoitettava yliopiston ohjeistuksen mukaisesti). Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen Suomessa pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden kanssa.
 
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aloituspaikat täytetään motivaatiotehtävän hyväksytysti suorittaneiden hakijoiden ylioppilastutkinnosta ja muista todistuksista saatavien pisteiden perusteella. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:
1) Hakukohteen ensisijaisuus hakijalle
2) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat taustapisteet
3) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat lisäpisteet
 
Hakukohteet ja niiden aloituspaikat ovat:
 
​Pääaine ​ ​Yhteispisteiden perusteella ​ ​Valintakokeiden perusteella Aloituspaikat yhteensä
​Yhteensä ​Ensikertalaisille ​Yhteensä ​Ensikertalaisille
​Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia ​25 ​18 ​25 ​18 ​50
​Englannin kieli ​30 ​21 ​30 ​21 ​60
​Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede ​18 ​13 ​17 ​12 ​35
Kirjallisuustieteet ​14 ​10 ​13 ​9 ​27
​Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria ​20 ​14 ​19 ​13 ​39
​Pohjoismaiset kielet ​9 ​6 ​9 ​6 ​18
​Ranska ​10 ​7 ​10 ​7 ​20
​Saksan kieli ​10 ​7 ​10 ​7 ​20
​Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus ​18 ​13 ​18 ​13 ​36
Kulttuurituotannon ja maisemantutk. koulutusohjelma (Pori) Todistusten perusteella 29 aloituspaikkaa, joista ensikertalaisille varataan 21​ ​ ​ ​ ​29
 
 
 
Valintamenettely hakukohteissa, joissa ei ole varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville
 
Seuraavissa humanistisen tiedekunnan hakukohteissa ei ole erikseen varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville:

espanja
italia
klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
 
Edellä mainittujen hakukohteiden opiskelijavalinnassa puolet aloituspaikoista täytetään ensin ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen puolet valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli samalla pistemäärällä valintatapajonossa on useampi hakija, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen taustapisteiden perusteella. Jos useammalla hakijalla on myös samat taustapisteet, valitaan heidät kaikki opiskelijoiksi. Tätä sääntöä noudatetaan myös varasijojen osalta.

Seuraavat hakijat valitaan tiedekuntaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella:
- ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet
- ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet

Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneilta hakijoilta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, joka todetaan valintakokeessa (ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen kielen taito on osoitettava yliopiston ohjeiden mukaisesti). Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen Suomessa pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden kanssa.
 
Hakukohteet ja niiden aloituspaikat ovat:
 
​Pääaine ​Valitaan valintakokeen ja taustapisteiden perusteella ​Valitaan valintakoemenestyksen perusteella ​Aloituspaikat yhteensä
​Espanja ​8 ​8 ​16
​Italia ​4 ​4 ​8
​Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri (kreikkalainen filologia ja latinalainen filologia) ​4 ​4 ​8
 
 
Asiasana:
Tagit: