in English
 
 
Valintaperusteet
Yhteishaku: valintakokeisiin osallistuvat kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat

Kaikkien tiedekuntaan hakevien on täytettävä hakulomake korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00. Samalla hakemuksella voi hakea kaikkiin yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, yhteensä kuuteen eri koulutukseen.

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava hakukohteen valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineiden valintakoe on kaksiosainen koostuen kaikille hakijoille yhteisestä koeosiosta ja kunkin hakukohteen omasta koeosiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohdekohtainen koeosio.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa ei järjestetä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon ja muiden todistusten pohjalta.

Valintakokeiden ajat paikat löytyvät kunkin hakukohteen valintaperusteista.

Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon opinto-oikeutta hakevat opiskelijat valitaan valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen (tai IB-, EB- tai Suomessa tehdyn Reifeprüfung-tutkintotodistuksen) yhteispistemäärän tai pelkän valintakokeen perusteella. Mikäli hakijalla on useampi taustapisteisiin oikeuttava pohjatutkinto, huomioidaan niistä hakijalle edullisin.

IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2019 suorittaneilla huomioidaan taustapisteiden laskennassa oppilaitoksen antama ennakkoarvio arvosanoista. Mahdollinen valinta on ehdollinen, kunnes tulos on tarkistettu varsinaisten todistusarvosanojen perusteella.

Hakija, joka hakee samassa yhteishaussa useampaan humanistisen tiedekunnan hakukohteeseen ja tulee valituksi johonkin niistä, voi saada kyseisen hakukohteen pääaineoikeuden lisäksi sivuaineoikeuden sellaiseen hakukohteeseen, jonka valintakokeessa hän on saavuttanut riittävän pistemäärän.

Hakija, jolla on jo opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ei voi ottaa yhteishaussa saatua opiskelupaikkaa vastaan sivuaineeksi vaan ainoastaan pääaineeksi. Sivuainevalinnat on keskitetty syyslukukauden alkuun. Tarkempaa tietoa sivuainevalinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakulomaketta, voit tilata paperisen lomakkeen Turun yliopiston hakijapalveluista hakuaikana puhelimitse 029 450 4300 tai sähköpostitse hakijapalvelut@utu.fi. TIlaa lomake hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake tulee olla perillä yliopistossa hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakemiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä humanistiseen tiedekuntaan tai yliopiston keskitettyyn hakijapalveluun:

Turun yliopiston hakijapalvelut​
Opiskelijakeskus Disco, Yliopistonmäki
029 450 4300, hakijapalvelut@utu.fi
Asiasana:
Tagit: