in English
 
 
Valintaperusteet
Yhteishaku: valintakokeisiin osallistuvat kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat

Kaikkien tiedekuntaan hakevien on täytettävä hakulomake korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Samalla hakemuksella voi hakea kaikkiin yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, yhteensä kuuteen eri koulutukseen.

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava asianomaisen oppiaineen tai oppiaineryhmän valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineiden valintakoe on kaksiosainen koostuen kaikille hakijoille yhteisestä koeosiosta ja kunkin hakukohteen omasta koeosiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohdekohtainen koeosio.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa ei järjestetä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon ja muiden todistusten pohjalta.

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon opinto-oikeutta hakevat opiskelijat valitaan valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen (tai IB-, EB- tai Suomessa tehdyn Reifeprüfung-tutkintotodistuksen) yhteispistemäärän tai pelkän valintakokeen perusteella. Mikäli hakijalla on useampi taustapisteisiin oikeuttava pohjatutkinto, huomioidaan niistä hakijalle edullisin.

IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2018 suorittaneilla huomioidaan taustapisteiden laskennassa oppilaitoksen antama ennakkoarvio arvosanoista. Mahdollinen valinta on ehdollinen, kunnes tulos on tarkistettu varsinaisten todistusarvosanojen perusteella.

Hakija, joka hakee samassa yhteishaussa useampaan humanistisen tiedekunnan hakukohteeseen ja tulee valituksi johonkin niistä, voi saada kyseisen hakukohteen pääaineoikeuden lisäksi sivuaineoikeuden sellaiseen hakukohteeseen, jonka valintakokeessa hän on saavuttanut riittävän pistemäärän.

Hakija, jolla on jo opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ei voi ottaa yhteishaussa saatua opiskelupaikkaa vastaan sivuaineeksi vaan ainoastaan pääaineeksi. Sivuainevalinnat on keskitetty syyslukukauden alkuun.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakulomaketta, voit tilata paperisen lomakkeen Turun yliopiston hakijapalveluista hakuaikana hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä puhelimitse +358 29 450 3878 / +358 50 501 0662 tai sähköpostitse hakijapalvelut@utu.fi.

Hakemiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä humanistiseen tiedekuntaan tai yliopiston keskitettyyn hakijapalveluun:

Turun yliopiston hakijapalvelut​
Yliopistonmäki, opiskelijakeskus Disco
+358 29 450 3878 / +358 50 501 0662, hakijapalvelut@utu.fi
Asiasana:
Tagit: