in English
 
 
Opintoajan rajaus
Tavoiteajat ja rajaukset

Yhteensä 300 opintopisteen laajuisten alemman ja ylemmän korkeakoulututkintojen tavoiteaika on viisi lukuvuotta (HuK 3 ja FM 2 vuotta). Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot korkeintaan kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. 
 
180 opintopisteen laajuisen alemman korkeakoulututkinnon tavoiteaika on kolme lukuvuotta. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto korkeintaan yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. 120 opintopisteen laajuisen ylemmän korkeakoulututkinnon tavoiteaika on kaksi vuotta. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto korkeintaan kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.
 
Kevätlukukaudella 2015 ja sitä ennen alkaneet opiskeluoikeudet:
Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden (yhteensä 2 vuotta) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle.

Syyslukukaudella 2015 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:
Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään kahden lukukauden (yhteensä 1 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle, lukuun ottamatta opiskelun ensimmäistä vuotta, jolloin poissaoloon tulee olla lakisääteinen syy vuodesta 2015 alkaen.

Lisäajan haku

Yliopisto voi myöntää opiskelijalle, joka ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Lisäaikaa myönnetään hakemuksen perusteella, kun opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta. Muuten opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Lisäaikaa haetaan tiedekunnalta 31.3. mennessä (31.10. mennessä, jos opintoaika on päättymässä 31.12.). Hakemuslomakkeen liitteeksi on esitettävä henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon opiskelija on hakenut pääaineensa opinto-ohjauksesta vastaavalta hyväksynnän (allekirjoitus).

Opintoaikojen rajaus ei koske ennen 1.8.2005 saatuja opiskeluoikeuksia.

Tarkemmat tiedot opintoajan rajauksesta sekä pidennyksen ja lisäajan hakemisen ja myöntämisen kriteereistä saa opiskelija- ja hakijapalveluista.


Asiasana:
Tagit: