in English
 
 
Opiskelijatuutorointi humanistisessa tiedekunnassa
Opintosi alkavat tiedekunnan järjestämällä uusien opiskelijoiden johdantokurssilla viikolla 34. Johdantokurssin lisäksi uusien opiskelijoiden ohjelmaan kuuluu ensimmäisten kahden viikon aikana opiskelijatuutorointia. Tuutoriryhmiin jako ja ryhmän ensimmäinen tapaaminen on ohjelmassa keskiviikkona 22.8.2018 johdantokurssin ensimmäisten luentojen välisenä aikana.

Opiskelijatuutoreina toimii vanhempia, usein 2.–4. vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on tukea sinua opintojesi alkuvaiheessa. Yksi tuutori tai tuutoripari ohjaa yleensä noin 6–10 uuden opiskelijan ryhmää. Tuutorit muun muassa huolehtivat siitä, että uudet opiskelijat osallistuvat pakollisiin ja suositeltaviin tapahtumiin. Tämän lisäksi tuutorit järjestävät ryhmille tapaamisia, joissa käsitellään esimerkiksi opintoihin liittyviä ja opiskelua tukevia asioita.

Opiskelijatuutoroinnin tarkoituksena on siis perehdyttää sinut yliopisto-opiskeluun ja yliopistomaailmaan, opastaa sinua löytämään tärkeät paikat ja keskeiset tietolähteet yliopistolta sekä tutustuttaa sinut niin muihin opiskelijoihin kuin henkilökuntaankin.

Tuutoreille voit siis esittää kaikenlaisia kysymyksiä, joita yliopisto-opintojen aloittaminen vain on saanut mieleesi, vaikkapa opintojen suunnitteluun, opiskelutekniikkaan, opintososiaalisiin asioihin, opiskelijajärjestöjen toimintaan, opiskelijan oikeusturvaan, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin tai vapaa-ajan viettoon liittyen. Kaikkea tuutorit eivät toki itse tiedä, mutta heidän tehtävänään on varmistua siitä, että löydät kysymyksiisi vastauksen ja pystyt aloittamaan opintosi mahdollisimman täysipainoisesti.

Tätä opintojen alkuvaiheen ohjausta sekä johdantokurssien luentoja on eniten juuri elo–syyskuun vaihteessa, joten varaathan aikaa osallistua. Opintojen sujuvan aloittamisen kannalta tuutorointi on hyvin tärkeää!

Jos et jostakin syystä pysty osallistumaan johdantokurssin ensimmäiseen tilaisuuteen, ota yhteyttä opintoneuvoja Mauri Paloheimoon. Saat häneltä oman opiskelijatuutorisi yhteystiedot.
Asiasana:
Tagit: