in English
 
 
Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) on Turun yliopiston rahoittama monitieteinen tutkimuskeskus. Keskus tukee ja edistää tieteellistä tutkimusta, joka kiinnittyy aikaperiodille myöhäisantiikista 1700-luvun loppuun. Cambridgessa syksyllä 2005 perustetun keskuksen lähtökohtana on Turun yliopiston useissa oppiaineissa entisestään vilkastunut keskiajan ja varhaismodernin tutkimus.

Turussa toimii suuri määrä tutkijoita - arkeologeja, filologeja, filosofeja, historioitsijoita, oikeus- ja taidehistorioitsijoita sekä kirjallisuus- ja uskontotieteilijöitä - joiden pääasiallinen tai sivututkimuskenttä koskettaa keskiaikaa ja uuden ajan alkua. TUCEMEMS tuo heidät yhteen ja tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa joukko-osaamista ja projektien tuntemusta. Keskus toimii esimoderniin kohdistuvan tutkimuksen keskuksena sulkematta pois mitään tieteenalaa. Pohjatyötä on tehty etenkin keskiajan tutkijoiden ja uuden ajan alun monitieteisen tutkimusverkoston piirissä, joissa turkulaisilla on ollut johtava rooli.

Keskiajan ja varhaismodernin tutkimus yliopiston humanistisessa sekä yhteiskunta- ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa luo pohjan keskuksen monipuoliselle toiminnalle. Keskuksen tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä muiden sekä kansallisten että kansainvälisten vastaavaa ajallista kiinnostusta jakavien yhdistysten, keskusten ja laitosten kanssa. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studiesin toiminta on avointa kaikille siitä kiinnostuneille. 

Ajankohtaista 

  • Call for Papers: Seminaari Kertomusten keskiaika 19.9.2017 Turun yliopistossa! Deadline esitelmäehdotuksille on 30.6, katso tarkemmat tiedot sivulta Kertomusten-keskiaika.aspx​
  • Yleisöseminaari Turun Keskiaikamarkkinoilla 29.6.2017 klo 12-17. Tarkempi ohjelma sivulla ​​​​​​​tulevaohjelma​.

Asiasana:
Tagit:

 

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)

Keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksen keskus Turun yliopistossa

TUCEMEMS
Kulttuurihistoria
20014 TURUN YLIOPISTO