in English
 
 
Jäsenet
Tällä hetkellä keskuksen jäseniä on jo yli 130, joista suurin osa on Turun yliopiston jatko-opiskelijoita tai tutkijoita, joukossa arkeologeja, filologeja, filosofeja, historioitsijoita, oikeus- ja taidehistorijoitsijoita sekä kirjallisuus- ja uskontotieteilijöitä. Jäsenkirjoa lisäävät Åbo Akademin, Helsingin yliopiston ja European University Instituten tutkijat, jotka ovat hakeneet myös TUCEMEMSin jäsenyyden. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studiesin jäsenyyden taustalla on ajatus tutkijoiden entistä välittömämmän ja monipuolisemman keskusteluyhteyden luomisesta eri tieteenalojen ja aikakausien rajojen yli.
 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Asiasana:
Tagit: