in English
 
 
Jäsenet
Jäsenistä suurin osa on Turun yliopiston jatko-opiskelijoita tai tutkijoita, joukossa arkeologeja, filologeja, filosofeja, historioitsijoita, oikeus- ja taidehistorijoitsijoita sekä kirjallisuus- ja uskontotieteilijöitä. Jäsenkirjoa lisäävät Åbo Akademin, Helsingin yliopiston ja European University Instituten tutkijat, jotka ovat hakeneet myös TUCEMEMSin jäsenyyden. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studiesin jäsenyyden taustalla on ajatus tutkijoiden entistä välittömämmän ja monipuolisemman keskusteluyhteyden luomisesta eri tieteenalojen ja aikakausien rajojen yli.
 

Heta Aali

Ranskan kulttuurihistoria, sukupuolihistoria, medievalismi, ranskalaisen monarkian historia, historiankirjoituksen historia ja merovingit.

Teija Alanko

Arkeobotaniikka, kasvihistoria, puutarhahistoria.

 Aki Arponen

Keskiajan reliikit ja materiaalinen kulttuuri.

Jürgen Beyer

Cultural history of Lutheranism in the early modern period, book history, university history, occasional poetry, historical narrative research, historical sociolinguistics, conceptual history, “True stories” from the Middle Ages to the present day, church furnishings, donations, Alba amicorum.

Anita Geritz

Janne Harjula

Keskiajan ja uuden ajan alun aineellisen kulttuurin tutkimus.

Jopi Harri

Ortodoksinen ja muu kirkkomusiikki keskiajalta nykypäivään.

Marja Hartola

Keskiajan ruokatalous.

Meri Heinonen

Keskiajan uskonto.

Visa Helenius

Riittävän perusteen periaate ja sen historia.

Irmeli Helin

Vanhat, erityisesti vanhojen virsien käännökset.

Risto Hiltunen

Englantilainen filologia.

Sonja Hukantaival

Kansanuskon arkeologia.

Anna-Stina Hägglund

Birgittalaisluostarit 1400-luvulla Itämeren alueella.

Kaisa Häkkinen

Suomen kirjakielen historia, erityisesti 1500-luvun ja 1800-luvun kieli. Mikael Agricolan teosten sanasto. Vanhimmat suomenkieliset käsikirjoitukset.

Ulla Ijäs

Itämeren piiri 1600-luvun lopusta 1800-luvun alkuun; materiaalisen kulttuurin historia; kaupunkihistoria.

Johanna Ilmakunnas

1700-1800-luku, materiaalinen kulttuuri, työn kulttuurihistoria, käsityöt, kokemukset, elämäntapa, kuluttaminen ja ylellisyys, velka ja yksityistalous

Teemu Immonen

Keskiajan historia sen eri muodoissa.

Visa Immonen

Marjo Kaartinen

Henri VIII; Englannin reformaatio; uuden ajan alun sukupuolihistoria; ruumiillisuus; 1500-luku.

Maria Kallio

Keskiaikaiset kopiokirjat, käsikirjoitustutkimus ja paleografia.

Mika Kallioinen

Keskiajan ja 1500-luvun talous.

Kirsi Kanerva

Keskiajan Skandinavia, saagakirjallisuus, tunteiden historia, kuoleman historia, metaforatutkimus, semiotiikka. / Medieval Scandinavia, Old Icelandic saga literature, history of emotions, history of suicide, vernacular conceptions

Ismo Kantola

St. Augustine, renaissance, and early modern philosophy.

Ruut Kataisto

Käsikirjoitukset (G.B.Bracciolini: Vita Cardinalis Firmani),

renesanssi, latina

Terhi Katajamäki

Varhaismoderni, kuninkaalliset, naishistoria

Mikko Kauko

Keskiajan ruotsi. Keskiajan ruotsin kielen kielikontaktit latinan ja keskialasaksan kanssa. Jöns Budden tekstit.

Jarkko Keskinen

1700-1800-luvun talous- ja sosiaalihistoria sekä yhteisöjen tutkiminen.

Joonas Kinnunen

Keskiajan ulkomaankauppa, kauppiasverkostot ja niiden näkyminen arkeologisessa aineistossa

Jussi Kinnunen

Päätutkimusintressejäni ovat keskiajan-, rakennus- ja kaupunkiarkeologia sekä luonnontieteelliset menetelmät ja digitaalisuus humanistisissa tieteissä. Sivutoimintaa mm. klassillisen arkeologian, paleografian ja hautatutkimuksen parissa.

Heini Kirjavainen

Keskiaikaiset arkeologiset tekstiilit, kuitututkimus.

Terhi Kivistö

Keskiajan kruununverotus Suomessa, keskiaikaisten asiakirjojen paikantaminen, Kuusiston piispanlinnan rahalöydöt.

Anu Korhonen

Uuden ajan kulttuurihistoria, Euroopan kulttuurihistoria, sukupuoli ja kehollisuus, huumorin historia.

 Ville Laakso

Rautakauden ja historiallisen ajan arkeologia, asutushistorialliset prosessit monitieteisestä näkökulmasta, kristillistyminen, ortodoksinen kulttuuripiiri.

Susanna Lahtinen

Pimeyden kulttuurihistoria, matkailun- ja aistien historia sekä tunteiden- ja kokemusten historia 1700- ja 1800-luvuilla. 

Hemmo Laiho

Uuden ajan alun filosofia (erityisesti Kant).

Antti Lampinen

Antiikin, myöhäisantiikin ja varhaiskeskiajan etnografinen ja maantieteellinen kirjallisuus; vieraiden yhteiskuntien ja kulttuurien kuvaamisen perinne antiikista keskiajalle; uskonnollisten ulkoryhmien kuvaaminen latinan- ja kreikankielisessä kirjallisuudessa. 

Jason Lavery

1500-luku.

Minna Lehtomäki

Keskiajan taide, ikonografia, hagiografia.

Maria Lehtonen

Vanha kirjasuomi, Westhin koodeksi, varhaiset suomenkieliset käsikirjoitukset, lyhenteet.

Terttu Lempiäinen

Kasviarkeologia ja kasvillisuushistoria Makrofossiilitutkimus Kasvien kulttuurihistoria

Satu Lidman

Sukupuoli ja väkivalta, häpeä ja leimaavuus, rikokset ja rangaistukset uuden ajan alusta nykypäivään. Ks. lisää www.lidman.fi.

Harry Lönnroth

Pohjoismainen filologia, ruotsin kielihistoria.

Aino Liira

Englannin kielen historia, erityisesti keskienglanti; käsikirjoitustutkimus, kirjahistoria, inkunaabelit, tekstien materiaalinen konteksti ja tekstien väliset suhteet, paratekstuaalisuus.

Tom Linkinen

Keskiajan seksuaalisuus, keskiajan sukupuolen kirjo, keskiaikakulttuuri, seksuaalisuuden ja sukupuolen historia.

Elina Maaniitty

Lääketieteen historia, historiallinen epidemiologia, historiallinen demografia, tieteen historia, merihistoria, 1600- ja 1700-luku.

Elina Maines

Islamin historia, taide ja arkkitehtuuri Keskiajan islamilainen Lähi-itä

turkulaiset kauppias- ja laivanvarustajasuvut 1600-1700 -luvuilla.

Riikka Miettinen

Uuden ajan alun Ruotsi ja Suomi sosiaalihistoria oikeus- ja rikoshistoria mielenterveyden historia vammaisuuden historia itsemurhien historia.

Sini Mikkola

Reformaatio, Martin Luther, myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun aate- ja kulttuurihistoria, sukupuolihistoria, kehollisuuden historia, omaelämäkerralliset lähteet, uskonnollisen identiteetin rakentaminen ja tunnustukselliset rajapinnat.

Timo Muhonen

Suomalaiset rautakauden ja historiallisen ajan kiviröykkiöt ja niiden erilaiset tarkoitukset. Kiviröykkiöiden sijoittaminen osaksi suomalaisen kansanuskon laajempaa viitekehystä yhdistämällä arkeologista, historiallista, ja folklore-aineistoa.

Aino Mäkikalli

1700-luvun kirjallisuus.

Sara Norja

keskiajan ja uuden ajan alun englannin kieli, käsikirjoitustutkimus.

Miika Norro

Sydänkeskiajan (ranskankielinen) kaunokirjallisuus, kirjallisuuden eettinen ulottuvuus.

Jari Nummi

Trubaduurit, truveerit, goliardit, 1100-luvun renessanssi, keskiajan lyriikka.

Kirsi-Maria Nummila

Suomen kieli ja sen historia, kielen ja muun kulttuurin suhde, kielen taustalla olevat kulttuuri-ilmiöt, keskiajan ja uuden ajan taite, kielikontaktit, kääntäminen ja kielten kohtaaminen yhteiskunnassa ja yhteisöissä, 1500 – 1800-luvun suomenkieliset tekstit.

Minna Opas

Kristinuskon antropologia.

Rose-Marie Peake

Early modern history, gender, sexuality, body, religion, cities.

Matti Peikola

Englannin kielen historia, materiaalinen filologia, tekstuaalitieteet, käsikirjoitustutkimus, kirjahistoria.

Saara Penttinen

16th and 17th centuries, cabinets of curiosity, histories of science and knowledge, history of geographical thought, new materialism, virtual travel, cosmopolitanism, travel history.

Erica Pihl

Kollektiivinen kokemuksellisuus keskiajan kirjallisuudessa (erityisesti bretonilaiset romanssit, Chaucer, Boccaccio), keskiajan retoriikka ja poetiikka.

Viveca Rabb

Diplom från det senmedeltida Finland.

Tanja Ratilainen

Arto Rintala

Veli-Matti Rissanen

Kaksikielisyys Marcus Tullius Ciceron kirjeissä, Ciceron filosofinen ajattelu, antiikin kirjetutkimus, Ciceron reseptio keskiajalla ja uudella ajalla.

Juha Ruohonen

kirkkohistoria, kristillistyminen, hautaustavat, kalmistot, keskiaika, ristiretkiaika, uusi aika.

Sirkku Ruokkeinen

Englannin kieli, evaluaatio, kirjahistoria.

Päivi Räisänen-Schröder

Uuden ajan alun kulttuuri- ja uskonnonhistoria.

Marika Räsänen

Myöhäiskeskiaika, erityisesti hartauskulttuuri, dominikaanit, reformit ja reliikit pitkälti uuden ajan alkuun.

Sirkka Saarinen

Suomalais-ugrilaiset kielet, tutkimuksen historia.

Matti Saarni

Filosofian historia, erityisesti Uuden ajan alun filosofia ja Immanuel Kant.

Heidi Salmi

Vanha kirjasuomi.

Kirsi Salonen

Keskiajan kirkkohistoria ja oikeushistoria, arkipäivän historia keskiajalla.

Minna Sandelin

Ruotsin keskiajan lakitekstit ja niiden sidosteisuus. Erityisesti tutkin syntaksin ja informaatiorakenteen välistä suhdetta.

Liisa Seppänen

Historiallisen ajan arkeologia, materiaalisen kulttuurin tulkinnat, menneisyyden merkitys yksilöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. 

Minna Seppänen

Tiago João Queimada e Silva

Medieval history; cultural history; political history; cultural encounters; history of historiography.

Reetta Sippola

Knowledge production, history of science and early modern travel narratives.

Janne Skaffari

keskiaika, kielet keskiajan Englannissa, kielikontakti-ilmiöt, varhaiskeskienglanti.

Liisa Steinby

1700-luvun kirjallisuus, filosofia ja kulttuurikeskustelu.

Sanna-Kaisa Tanskanen

Mari Tiihonen

Ranskan historia, erityisesti Ranskan vallankumouksen historia. 1700 - luku. Farmasian ja lääkintätaidon historia.

Pekka Tolonen

Tanja Toropainen

vanha kirjasuomi, reformaatioajan suomen kieli ja suomenkielinen kirjallisuus, Mikael Agricolan teokset.

Janne Tunturi

Historiografia, valistus, kirjahistoria.

Tiina Tuominniemi

1600-luku; Ranskan historia; moraalikirjallisuus; lastenkirjallisuus.

Ulnor Uotila

Uskontoarkeologiset tutkimuskäsitteet 1900-luvun alun uskontotieteellisessä ja arkeologisessa tutkimuksessa, erityisesti vainajauskokäsitteen teoreettinen rakentuminen kalmistoarkeologisen tutkimuksen piirissä. 

Harri Uusitalo

Vanha kirjasuomi, vanhat käsikirjoitukset.

Jaana Vaahtera

Klassillinen filologia, myöhäisantiikin grammaatikot, retoriikka, Dante Alighierin De vulgari eloquentia.

Jyri Vaahtera 

Kirsi Vainio-Korhonen

1700-luvun historia, naishistoria, kaupunkihistoria.

 

Ellen Valle

17th and 18th century discourse practices, particularly in relation to natural history.

 

Anna-Kajsa Varjonen

Poliittinen kulttuuri varhaismodernissa Skotlannissa.

 

Mari-Liisa Varila

Englannin kielen historia, käsikirjoitustutkimus, paleografia, kodikologia, kirjahistoria, historiallinen diskurssintutkimus.

Meri Vuohu

Keskiajan Turku, keskiajan ja uuden ajan alun ympäristöhistoria.

Mari Välimäki

Sukupuoli-, tunteiden ja perhehistoria uuden ajan alun Pohjois-Euroopassa.

Reima Välimäki

Harhaoppisuuden ja inkvisition historia, myöhäiskeskiajan kulttuurihistoria, tekijäntunnistus, digitaalinen historiantutkimus, medievalismi ja historiapolitiikka.

Camilla Wide

Ruotsin kielen kehitys ja variaatio

Charlotta Wolff

Varhaismodernin Euroopan aate- ja kulttuurihistoria, 1800- ja 1900-luvun Suomen historia, eliittien historia, kosmopoliittisuuden historia, 1700-luvun ja valistuksen tutkimus, ooppera.

Soile Ylivuori

Sukupuoli, etnisyys ja kansallisidentiteetti uuden ajan alun eurooppalaisissa imperiumeissa.

Tupu Ylä-Anttila

Väitöstutkimukseni keskittyy Habsburg-suvun sijaishallitsijoina toimineisiin naisiin 1500-luvulla. Tutkin heidän kasvatustaan ja niitä taitoja, joita he roolissaan mieshallitsijan sijaisena käyttivät.

 

​ 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Asiasana:
Tagit: