in English
 
 
Jäsenet
Tällä hetkellä keskuksen jäseniä on jo yli 130, joista suurin osa on Turun yliopiston jatko-opiskelijoita tai tutkijoita, joukossa arkeologeja, filologeja, filosofeja, historioitsijoita, oikeus- ja taidehistorijoitsijoita sekä kirjallisuus- ja uskontotieteilijöitä. Jäsenkirjoa lisäävät Åbo Akademin, Helsingin yliopiston ja European University Instituten tutkijat, jotka ovat hakeneet myös TUCEMEMSin jäsenyyden. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studiesin jäsenyyden taustalla on ajatus tutkijoiden entistä välittömämmän ja monipuolisemman keskusteluyhteyden luomisesta eri tieteenalojen ja aikakausien rajojen yli.
 

Jäsenet aakkosjärjestyksessä:

Aali, Heta  
Tutkimusteemat: Ranskalainen romantiikan aika, ranskalaisen historiankirjoituksen historia, merovingikuningattaret. 
 
Alanko, Teija
Tutkimusteemat: Arkeobotaniikka, puutarhahistoria, keskiaikaisten ja  
historiallisten puutarhojen makrofossiiliset kasvijäänteet.
 
Arponen, Aki
Tutkimusteemat: Katoliset reliikit, keskiajan ja uuden ajan tekstiilit, arkeometria. 
  
Bernotas, Rivo
Tutkimusteemat: Archaeology and social history of urban defence, medieval walled towns in Old Livonia and Finland.  
 
Berg, Kirsten M.
Tutkimusteemat: Old Norse sermons (The Old Norwegian Homily Book), codicology, medieval textuality and mnemonics. 

Bűdi, Regina
Tutkimusteemat: vanha kirjasuomi, Ericus Erici Sorolaisen Postillan erisnimet.
 
Carroll, Ruth   
Tutkimusteemat: Englannin kielihistoriallinen tutkimus, erityisesti pragmatiikka, diskurssi-analyysi ja fraseologia. 
 
de Anna, Luigi G.
Tutkimusteemat: Italia-Suomi suhteet; Pohjoismaiden tuntemus eurooppalaisessa kulttuurissa; aateliston historia; ritarikuntien historia
 
De Bruyn, Daryl

Ernvall, Liisa​

Etu-Sihvola, Heli
Tutkimusteemat: Arkeologisen luumateriaalin stabiili-isotooppitutkimus, Euran Luistarin kalmisto (600-1150 AD) ​
          
Fonsén, Tuomo      
Tutkimusteema: 'saksan kieliopin isän' Justus Georg Schotteliuksen kielioppiallegoria "Horrendum Bellum Grammaticale" v. 1673 (teoksen oppihistoriallinen ja kielipoliittinen merkitys), Suomessa ja Ruotsissa 1600- ja 1700-luvulla ilmestyneet saksan kieliopit, saksan vaikutus suomen oikeuskieleen, Lutherin (jälki)vaikutus kansankielisten raamatunkäännösten traditiossa.
 
Harjula, Janne
Tutkimusteema: Keskiajan ja uuden ajan alun materiaalinen kulttuuri ja sen arkeologiset ilmentymä
 
Harri, Jopi  
Tutkimusteema: Itäslaavilainen kirkkomusiikki
 
Hartola, Marja 
Tutkimusteema: Väitöskirjatutkimuksen aiheena on Suomen keskiajan ruokatalous.        
 
Heinonen, Meri    
Tutkimusteema: Keskiajan kristillinen mystiikka ja erityisesti sukupuolen ja ruumiin merkitys mystisessä ilmaisussa.
 
Helenius, Visa
Tutkimusteema: G. W. Leibnizin riittävän perusteen periaate; riittävän perusteen periaate länsimaisessa filosofiassa.
 
Helin, Irmeli  
Tutkimusteema: Jaakko Finnon (1583) virsikirja ja sen lähtökieleltään saksalaiset virret
 
Hiljanen, Mikko
Tutkimusteema: Suomalainen paikallispapisto valtion rakentajana n. 1520-1610
 
Hiltunen, Risto
Tutkimusteemat: History of English, historical discourse studies, Old and Middle English, legal discourse, Salem witchcraft documents.    
 
Holmberg, Eva Johanna  
Tutkimusteemat: Uuden ajan  alku, kulttuurien kohtaaminen, matkakirjallisuus sekä ruumiillisuuden, aistien, eleiden ja tunteiden historia.
 
Honkapohja,  Alpo
Tutkimusteemat: Käsikirjoitustutkimus, paleografia, Digital Humanities, keskiaikainen lääketiede, keskienglanti, keskiajan latina, historiallinen kielitiede, monikielisyys, historiallinen dialektologia.
 
Hovi, Tuomas
Tutkimusteema: Dracula-turismia Romaniassa
 
Huhtinen,  Johannes
Tutkimusteemat: Uuden ajan alku, historiografia, Englannin sisällissota
 
Hukantaival, Sonja
Tutkimusteemat: Historiallisen ajan rakennuskätköt ja niihin liittyvät uskomukset Suomessa.
 
Hägglund, Anna-Stina
Tutkimusteemat: Birgittalaisluostarit Itämeren alueella 1400-luvulla sekä niiden lahjoittajat

Ijäs, Ulla
Tutkimusteemat: Naistoimijuus ja verkostot, sukupuolihistoria, Vanhan Suomen alueen historia 1700- ja 1800-luvulla, talous- ja sosiaalihistoria.
 
Ilmakunnas, Johanna     
Tutkimusteemat: Materiaalinen kulttuuri ja kuluttaminen sekä perhe- ja sukupuolihistoria ja eliittien historia 1700–1800-luvun Euroopassa.
 
Immonen, Teemu     
Tutkimusteemat: Montecassinon luostari 900-luvun puolivälistä 1100-luvun puoleenväliin.
 
Immonen, Visa     
Tutkimusteemat: Keskiajan aineellinen kulttuuri, yleellisyys, tuotanto ja kulutus.
 
Inaba, Nobufumi
Tutkimusteemat: Vanhan kirjasuomen kaasussyntaksi. 
    
Kaartinen, Marjo 
Tutkimusteemat: Uuden ajan alun Britannian kulttuurihistoria, naishistoria, ruumiillisuuden kulttuurihistoria, rintasyövän historia, äitiys ja suhtautuminen lasten kuolemaan, luostarilaitoksen historia, rasismi Suomessa
 
Kallio, Maria
Tutkimusteema: Keskiaikaiset testamentit Turun hiippakunnan alueella.
 
Kallioinen, Mika    
Tutkimusteemat: Liiketoiminnan historia keskiajalta 1900-luvulle, tartuntataudit esiteollisen ajan yhteiskunnassa
 
Kanerva, Kirsi
Tutkimusteemat: Tunteiden historia 1200-ja 1300-lukujen islantilaisessa kulttuurissa

Kantola, Ismo
Tutkimusteemat: Augustinuksen suhde Roomaan ja sen hävitykseen, juhlimiskultuurien tutkimus, juhlinnan uudet merkitykset epokaalisessa muutoksessa ennen ja nyt
 
Karppinen-Kummunmäki, Henna
Tutkimusteemat: Sukupuolihistoria, arjen historia, uuden ajan alku, aatelisto.
 
Kataisto, Ruut   
Tutkimusteemat: Kardinaali Domenico Capranican elämäkerran sisältävät käsikirjoitukset 1400-luvulta
 
Katajamäki, Terhi
Tutkimusteemat: Kustaa Vaasan tytärten poliittinen toimijuus
 
Kauko, Mikko 
Tutkimusteemat: Ruotsin kielihistoria, keskiajan ruotsin kieli, Jöns Budden teokset, latinan kieli

Kazan, Georges
Tutkimusteemat: reliikit, pyhimykset, relikvariot ja uskonnollinen hoito, bysanttilainen taidehistoria ja arkeologia. 
 
Keinästö, Kari
Tutkimusteemat: Keskiajan saksan kieli ja saksalainen kirjallisuus, uuden ajan alkupuolen saksalainen kielioppitraditio, vanhimpien saksankielisten sanomalehtien kieli, saksalais-suomalaiset kieli- ja kulttuurisuhteet, keskialasaksan ja vanhemman uusala- ja uusyläsaksan rooli Suomessa         
 
Keskinen, Jarkko 
Tutkimusteemat: Liikekulttuurin muutos Porin paikallisyhteisössä 1765-1852    
 
Kinnari, Inkeri
Tutkimusteemat: Turun akatemian latinankieliset väitöskirjat

Kinnunen, Joonas
Tutkimusteemat: Hansakaupan sosiaalisten verkostojen ilmeneminen arkeologisessa aineistossa.

Kinnunen, Jussi
Tutkimusteemat: keskiajan arkeologia, historialliset lähteet, luonnontieteellinen arkeologia, rakennusarkeologia, ”Turun keskiaikainen fyysinen kaupunkikuva arkeologisten kaupunkikaivausten digitaalisen kartoituksen ja mallinnuksen valossa”, rakennegeologia, GIS, 3D-mallinnus digitaaliset kartoitus-, analyysi- ja tiedonkeruumenetelmät (mm. fotogrammetria, maalaserkeilaus, UAV-matalailmakuvaus, hyperspektrikuvaus, maatutkaus, viistokaikuluotaus)
 
Kirjavainen, Heini
Tutkimusteemat: Keskiajan ja uuden ajan tekstiilit, tekstiiliarkeologia.
 
Kivistö, Terhi
Tutkimusteemat: Keskiajan kruununverotus Turun linnaläänissä
 
Knaapi, Kalle
Tutkimusteemat: Teatteri antiikissa; teatteri Bysantissa
 
Koistinen, Olli
Tutkimusteemat: Uuden ajan alun filosofia , Teon teoria, Metafysiikka
 
Korhonen, Anu
Tutkimusteemat: Uuden ajan alun Englanti, sukupuoli, ruumiillisuus, seksuaalisuus, kauneus, narrius, tunteet ja varsinkin huumori.
 
Korpijärvi, Teemu
Tutkimusteemat: Keskiajan merihistoria Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa, Baltian ristiretket, sydänkeskiajan merisodankäynti
 
Korte, Tapio 
 
Kukkonen, Karin
Tutkimusteemat: 18th Century Novels; Literary Criticism in the 17th and 18th Centuries (in Britain, France and Germany).
  
Kuusamo, Altti   
 
Kuuskoski, Hanna
Tutkimusteemat: Suomessa 1510-luvulla valmistuneet kirkkomaalaukset, ja niiden valmistumiseen johtaneet historialliset ja kirkollispoliittiset syyt
 
Laakso, Ville 
Tutkimusteemat: Ortodoksinen kulttuuripiiri Suomessa, etnisyys, hautaustavat, kristillistyminen, asutusarkeologia, historialliset lähteet
 
Lagerstam, Liisa
Tutkimusteemat: 1600-luvun elämäntapa, aatelismiehet ja materiaalinen kulttuuri
 
Lahti, Sofia
Tutkimusteemat: Keskiaikaiset relikvaariot Pohjoismaissa
 
Lahtinen, Anu 
Tutkimusteemat: Pohjolan sosiaali- ja kulttuurihistoria ja sukupuolihistoria n. 1300-1650, keskiajan ja uuden ajan alun maanomistusolot, palvelussuhteet, pohjoismainen kirjeretoriikka, koulutus ja kasvatus, suhdeverkostot, 1500-luvun paikallisyhteisön toiminta sukupuolihistorian näkökulmasta.  

 

Lahtinen, Susanna
Tutkimusteemat: Pimeyden kulttuurihistoria, matkailun ja aistien historia sekä tunteiden ja kokemusten historia pitkällä 1700-luvulla.

Lahtinen-Kaislaniemi, Maria
Tutkimusteemat: Teen tutkimusta käyttäen isotooppianalyysiä arkeologisesta materiaalista. Tutkimukseni käsittelee liikkuvuuteen ja ruokavalioon liittyviä aiheita esihistoriassa ja historiallisena aikana. Teen analyysejä niin luusta, kankaista, kasveista ja vesistä.

Laiho, Hemmo     
Tutkimusteemat: Uuden ajan alun filosofia, erityisesti Kant, havainto, estetiikka
 
Laitinen, Riitta 
Tutkimusteemat: Järjestys ja epäjärjestys varhaismodernissa kaupunkitilassa, 1600-luvun Turku, tila ja aineellinen kulttuuri, uuden ajan alun kirkkohistoria.
 
Lampinen, Antti
Tutkimusteemat: Antiikin kirjallinen traditio; uskontojen kuvaaminen antiikissa; 'barbaarius' antiikin kirjallisuudessa; kirjallisen eliitin klassilliset ihanteet; keisariajan oraakkelikeskukset ja -toiminta.
 
Lanza, Eleonora
Tutkimusteemat: The artistic Patronage of the Donà alla Maddalena family in the 17th and 18th century Venice.

Latva, Otto
Tutkimusteemat: Uuden ajan alun tieteenhistoria, luonnonfilosofia ja kuriositeetit; fokuksessa erityisesti aikakauden käsitykset koskien merenalaista elämää.​

Lehmusjärvi, Niina
Tutkimusteemat: Hedvig Eleonora Stenbock ja Catharina Elisabeth Kijk toimijoina Teijon ruukin johdossa 1700-luvulla.
 
Lehtomäki, Minna  
 
Lehtonen, Maria
Tutkimusteemat: Vanha kirjasuomi, Westhin koodeksin sanasto.
    
Lehtosalo, Kaisa      
Tutkimusteemat: Keskiajan ja uuden ajan alun suomen kieli; Mikael Agricolan sanasto.
 
Lempiäinen, Terttu
 
Lidman, Satu 
Tutkimusteemat: Myöhäiskeskiaika ja varhainen uusi aika, oikeuskulttuuri, kurinpito ja rangaistukset, arvot ja asenteet, kunniaan liittyvä väkivalta, siveys ja seksuaalisuus.   

Liira, Aino

Tutkimusteemat: Paratekstuaalisuus John Trevisan keskienglanninkielisen Polychronicon-käännöksen käsikirjoituksissa ja varhaisissa painetuissa kirjoissa 

 Linkinen, Tom
Tutkimusteemat: 1300- ja 1400-luvuilla eläneiden englantilaisten käsitykset ja kokemukset samasukupuolisesta seksuaalisuudesta
 
Luoma, Virpi
Tutkimusteemat: Välimeren alue varhaismodernina aikana, 1700-luvun Konstantinopoli, matkakirjoittaminen, Ruotsin suurvalta-aika.
 
Lönnroth, Harry
Tutkimusteemat: pohjoismainen filologia, kääntäminen
 
Maines, Elina 
 
Majantie, Kirsi
Tutkimusteemat: Keskiajan ja uuden ajan alun materiaalinen kulttuuri Pohjois-Euroopassa, erityisesti kaakeliuunit
     
Maunu, Ari
          
Melan, Mikael  
Tutkimusteemat: Inhimillisen toiminnan selitysmallit  ja näiden eri selitysmallien suhde toisiinsa, antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun filosofia.   
 
Miettinen, Riikka
Tutkimusteemat: Itsemurhien historia, uuden ajan alun Suomi ja Ruotsi, oikeus- ja  rikoshistoria,mikrohistoria, mielisairauden historia
 
Mikkola, Sini
Tutkimusteemat: Saksan reformaatio, Martin Luther, sukupuolen ja ruumiillisuuden historia, reformaatioajan naiset.
Moilanen, Mikko
Tutkimusteemat: Nuoremman rautakauden ja varhaisen keskiajan säiläkirjoitusmiekat Suomessa.

Muhonen, Timo
Tutkimusteemat: suomalaiset rautakauden ja historiallisen ajan kiviröykkiöt ja niiden erilaiset tarkoitukset. Kiviröykkiöiden sijoittaminen osaksi suomalaisen kansanuskon laajempaa viitekehystä yhdistämällä arkeologista, historiallista ja folklore-aineistoa.
 
Mäkikalli, Aino   
Tutkimusteemat: Modernin, erityisesti englantilaisen, romaanin varhaisvaiheet (1600–1700-luku) sekä aikaproblematiikka romaanissa.
 
Mäkilähde, Aleksi
Tutkimusteemat: Monikielisyys uuden ajan alun Englannissa

Norja, Sara
Tutkimusteemat: Käsikirjoituksentutkimus, keskienglanti, alkemistiset proosatekstit, tieteen historia, monikielisyys.
 
Norro, Miika
Tutkimusteemat: Chrétien de Troyes'n teosten symboliikka, ritarikulttuuri ja ritarien hengellisyys.
Nummi, Jari
Tutkimusteemat: Vuodenaikamotiivi trubaduurien, truveerien ja goliardien 1100-luvun lyriikassa.
 
Nummila, Kirsi-Maria  
Tutkimusteemat: Vanha kirjasuomi, keskiajan ja uuden ajan alun kulttuurisanasto ja kaupunkinimistö
 
Oravisjärvi, Jani
Tutkimusteemat: Numismatiikka, varhaiset rahajärjestelmät, provenienssitutkimus
 
Pihl, Erika
Tutkimusteemat: Yksilöllinen ja yhteisöllinen kokemuksellisuus keskiajan kirjallisuudessa (1100-luvun bretonilaiset romanssit, Chaucer, Boccaccio)​
Peake, Rose-Marie 
Tutkimusteemat: Varhaismodernin ajan naisten hengellisyys, katolisen kirkon historia, sukupuolihistoria.
 
Peikola, Matti
Tutkimusteemat: Wycliffeläiset raamatunkäännökset, keskiaikaisten teologisten tekstien painaminen reformaatioajan Englannissa, liturgiset paratekstit ja niiden käyttö myöhäiskeskiajan Englannissa, kirjoitustaidon piirteitä 1600-luvun lopun Uudessa Englannissa, englannin kieli Turun Akatemian tilapäisrunoudessa.
 
Penttinen, Saara
Tutkimusteemat: Kuriositeettikabinetit, materiaalisuus, tieteen historia, uuden ajan alun Englanti, maantieteen historia, taiteen ja tieteen rajat.
 
Rajala, Kirsi 
         
Ranki, Kreeta
Tutkimusteemat: Uuden ajan alun filosofien eläinkäsitykset     

Rastas, Johanna
Tutkimusteemat: historiallinen pragmatiikka, uuden ajan alun englanti, käsikirjoitustutkimus, digitaaliset ihmistieteet
 
Raunio, Anu   
Tutkimusteemat: Italialainen matkakirjallisuus 1600-luvulla
 
Repo, Arto  
 
Rintala, Arto  
Tutkimusteemat: Miguel de Cervantesin novellikokoelma "Opettavaisia kertomuksia" (Novelas ejemplares, 1613)   

Rissanen, Veli-Matti
Tutkimusteemat: Cicero. Kaksikielisyys Ciceron kirjeissä. Ciceron jälkivaikutus myöhäisantiikista uudelle ajalle. Kirjeenkirjoitus antiikissa.
 
Romano, Ciro 
Research interests: History of political institutions and the Catholic Church,  history of knighthood. Paleography  and Diplomatics.
 
Ruohonen, Juha
Tutkimusteemat: Asutushistoria, hautaustavat, historialliset lähteet, historialliset kartat, GIS, kansanperinne, kirkollinen organisoituminen, kristillistyminen, paikannimistö, perimätieto
 
Ruokkeinen, Sirkku
Tutkimusteemat: Renessanssiajan Englannin paratekstitutkimus.

Räsänen, Marika 
Tutkimusteemat: Tuomas Akvinolaisen reliikkikultti    
 
Räisänen-Schröder, Päivi
Tutkimusteemat: uuden ajan alun uskonnollisuus, uskonnolliset marginaaliryhmät, kirjahistoria, sukupuolihistoria, tunteiden historia, lääketieteen historia.

Saarenpää, Taina
Tutkimusteema: Porvarisnaiset Suomen alueen keskiaikaisessa asiakirjakulttuurissa
 
Saari, Seppo
Tutkimusteemat: Musiikki kulttuurissa ja musiikki kulttuurina.
 
Saarni, Matti
Tutkimusteemat: Filosofian historia, erityisesti Kant
 
Salmi, Hanna  
Tutkimusteemat: Vuorovaikutteisuus 1200-luvun englanninkielisissä dialogiteksteissä.       
 
Salmi, Heidi 
  
Salonen, Kirsi
Tutkimusteemat: Paavillisen oikeudenkäytön ja oikeuslaitoksen historia (paavillinen penitentiariaatti ja Sacra Romana Rota), oikeushistoria, kirkkohistoria, rikokset ja synnit, avioliitot, arkipäivän historia -  sekä Suomessa että muualla.      
 
Sandelin, Minna
Tutkimusteemat: 1200- ja 1300-luvulla muinaisruotsiksi kirjoitetut maakuntalait
 
Sarjala, Jukka
Tutkimusteemat: Musiikkifilosofia ja affektioppi.

Savolainen, Panu
Tutkimusteemat: Tilallisuus ja materiaalinen kulttuuri tekstilähteissä, asuntokulttuuri ja asuminen, valon ja pimeyden kokeminen, arkkitehtuurin historia, 1700-luvun Turku​
 
Seppälä, Suvianna
Tutkimusteemat: Talonpoikien verotuksen historia 1500-luvun Suomessa.      
 
Seppänen, Liisa
Tutkimusteemat: Rakennustutkimus ja materiaalinen kulttuuri, kaupunki-, yhteisö- ja ympäristötutkimus, dendroarkeologia ja arkeologiset tutkimusmenetelmät, kommunikatiivinen arkeologia sekä tutkimusten käytännön sovellutukset. ​
 
Seppänen, Minna
Tutkimusteemat: Kreikkalais-latinalainen kielen- ja kirjallisuudentutkimus hellenistisen kauden alusta varhaiskeskiajalle.
 
Sievers, Anita 
 
Silva, Tiago
Tutkimusteema: Kristittyjen ja muslimien välinen vuorovaikutus ristiretkiajalla
 
Sinokki, Jani
Tutkimusteemat: Uuden ajan alun havainnonteoriat, Descartesin filosofia, Locken filosofia

Sippola, Reetta
Tutkimusteemat:James Cookin tutkimusmatkojen visuaaliset ja tekstuaaliset narratiivit
 
Skaffari, Janne   
Tutkimusteemat: Kielikontaktit ja kielen, erityisesti sanaston, muuttuminen keskiajan englannin kielessä.  
 
Steinby, Liisa
Tutkimusteema: 1700-luvun lopun saksalainen kirjallisuus ja filosofia
 
Szurawitzki, Michael    
Tutkimusteemat: Machiavelli ja eurooppalainen kirjallisuus (Saksa/Englanti) renessanssi- ja barokkiaikoina, hallitsijan kuva keskiajalla, editiofilologia, fraseologia keskiaikaisissa teksteissä   
 
Tanskanen, Sanna-Kaisa 
 
Tiihonen, Mari
Tutkimusteemat: 1700-luvun Ranska, kuninkuus, vallankumous ja kansalaisuus.
 
Tolonen, Pekka  
Tutkimusteemat: Laonilaista 1200-luvun alussa kirjoitettu kronikka ja aikakauden maallikkojen hengellistä liikehdintää, 1230- ja 1240-lukujen varhainen inkvisitio ja sen toiminta Languedocissa. 
 
Toropainen, Tanja​
Toropainen, Veli Pekka 
Tutkimusteemat: Turun 1500- ja 1600-luvun porvariston sosiaaliset ja taloudelliset suhteet. 1600-luvun maaseutuväestö.
 
Tuhkanen, Tuija 
Tutkimusteemat: Saarnatuolit Suomen kirkoissa 1600-luvulla    
 
Tunturi, Janne  
Tutkimusteemat: Uuden ajan alun historiankirjoitus ja historiallinen ajattelu, kirjahistoria, medievalismi.       
 
Tuominiemi, Tiina  
Tutkimusteemat: Eksymisen ja piiloutumisen tematiikka Charles Perrault'n klassisten satujen kokoelmassa « Hanhiemon tarinat » (1697),  tilan ja puheen merkitystä ja niiden riippuvuus toisistaan.
 
Uotila, Kari

Uusitalo, Harri
Tutkimusteemat: Aitolahden koodeksi ja muut vanhat lakikirjasuomennokset, vanha kirjasuomi.
 Vaahtera, Jaana
Tutkimusteemat: Kreikkalainen ja roomalainen kielitiede ja lähteet, oppihistoria
 
Vaahtera, Jyri
Tutkimusteemat: Antiikintutkimus, myöhemmat ajat: Orationes-projekti.
 
Vainio-Korhonen, Kirsi
Tutkimusteemat: Sukupuolihistoria, kaupunkien elinkeinohistoria ja erityisesti suomalaisen naisyrittäjyyden, naisten palkkatyön ja kaupunkikäsityöläisten historia. Suomen 1700-luvun historia. 
      
Valle, Ellen  
Tutkimusteema: Englanninkieliset tieteelliset tekstit 1600-1700-luvuilla   
     
Varila, Mari-Liisa 
Tutkimusteemat: Kansankielisen tieteellisen tekstin tuottaminen ja leviäminen 1500-luvun Englannissa. 
 
Viinikkala, Lauri 
Tutkimusteemat: Talonpojat paikallistason toimijoina 1700-luvun Varsinais-Suomessa.
 
Vuohu, Meri 
Tutkimusteemat: Vesitalous Pisassa 1475-1530     
 
Vuola, Aulikki
Tutkimusteemat: Latinan kielen syntaksi 800-luvun piacenzalaisasiakirjoissa.
 
Vuorinen, Juha-Matti
Tutkimusteemat: Rautakauden lopun ja varhaisen keskiajan rakennukset, rakentajat ja heidän yhteisönsä lounaisen Suomen rannikolla
 
Välimäki, Mari 
Tutkimusteemat: Miehen rooli ja toiminta avioitumisprosessissa 1600-luvun Ruotsissa. Sukupuolihistoria ja erityisesti maskuliinisuustutkimus sekä uuden ajan alun Ruotsin historia.
 
Välimäki, Reima
Tutkimusteemat: Maallikoiden uskonnollisuuden kontrolli keskiajalla

Ylivuori, Soile
Tutkimusteemat: 1700-luvun Englanti, kohteliaisuuden ja tapakulttuurin historia, sukupuolihistoria, ruumiillisuus 
 
Ylä-Anttila, Tupu
Tutkimusteemat: klassisen humanismin periaatteiden merkitys ja muutos1500-luvun ylhäisten naisten kasvatuksessa.
 
​​
Asiasana:
Tagit: