in English
 
 
Liity jäseneksi!

TUCEMEMSin jäseneksi hyväksytään hakijat, jotka tekevät tutkimusta tai jatko-opintoja liittyen keskiaikaan ja / tai uuden ajan alkuun.

HAKU: Jäseneksi pääsyä anotaan jäsentietolomakkeella. Ennen jäsentietolomakkeen lähettämistä hakijaa pyydetään tutustumaan Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -tietosuojailmoitukseen sivun lopussa.


Jäsentietolomake avautuu tästä: Liity TUCEMEMSiin!


HUOM! Jäseneksi voivat hakea myös opinnoissaan hyvin menestyneet maisterivaiheessa olevat perustutkinto-opiskelijat, joiden tavoitteena on jatkaa tohtoriopintoja keskiajan ja / tai uuden ajan alun tutkimuskentällä. Kandidaatin tutkinnon suorittaneita hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa lyhyt kuvaus opintojen vaiheesta, ohjaajan suositus sekä nimi, sähköpostiosoite ja tutkimusaihe. Hakemus lähetetään tutkimuskeskuksen johtajalle osoitteeseen kirsi.l.salonen[at]utu.fi. 
 Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -tietosuojailmoitus


Turun yliopiston Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksen toiminnassa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä ja alan hyviä käytäntöjä (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia).


Rekisterinpitäjä

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies  (TUCEMEMS)

Johtaja Kirsi Salonen

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Historicum

Kaivokatu 12 

20014 Turun yliopisto

kirsi.l.salonen[at]utu.fi


Rekisteri

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksen jäsenpostituslista tucemems[at]lists.utu.fi. Henkilötietojen käsittely perustuu yliopistolain (558/207) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä: Jäsenpostituslistalla TUCEMEMS -tutkimuskeskus ilmoittaa tapahtumista ja muista omaan aihepiiriinsä liittyvistä asioista listan jäsenille.

Rekisterin kaikki aineisto on digitaalisessa muodossa ja se koostuu seuraavista: nimi, sähköpostiosoite, ja tutkimusintressit/erityisala. Rekisteriin kerätyt henkilötiedot perustuvat jäseneksi rekisteröityvän vapaaehtoisuuteen ja tiedon vastaanottavat tutkimuskeskuksen johtaja, sihteeri ja/tai koordinaattori. Henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä vain henkilön jäsenyyden keston ajan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta TUCEMEMS -tutkimuskeskuksen kotisivuilla on jäsenrekisteri, jossa julkaistaan jäsenen omalla suostumuksella tämän nimi ja tutkimusintressit. Sähköpostiosoitteet ovat aina salaisia.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitys henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.


Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot: dpo[at]utu.fi


Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, 00521 Helsinki / Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki

Puh. 029 56 66700

tietosuoja[at]om.fi


Asiasana:
Tagit: