in English
 
 
Mitä tarjoamme?
 
Jäsenille:
 
TUCEMEMS järjestää muun muassa tieteellisiä esitelmiä, luentoja, seminaareja, tutkijavierailuja ja -tapaamisia, joihin kaikki keskuksen jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan. Jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Turun yliopistoon, voivat hakea keskukselta matka-avustuksia kansainvälisiin konferensseihin tai tutkimusmatkaa varten. Samoin keskus myöntää avustuksia artikkeleiden kielen kääntämiseen ja kielentarkastuskuluihin. Keskus tarjoaa jäsenilleen myös apua ja taloudellista tukea kansainvälisten tiedetapahtumien järjestämiseen Turussa.

TUCEMEMSin tutkijat voivat vapaasti käyttää TUCEMEMSin PowerPoint-pohjaa esitelmissään yms. TUCEMEMS_ppt_2017.pptxTUCEMEMS_ppt_2017.pptx
 

Yleisölle:

TUCEMEMSin yhteiskunnallisena tavoitteena on herättää ihmisten kiinnostus menneisyyttään ja oman identiteetin rakennuspalikoita kohtaan. Museaalisen, kulttuuritapahtumien värittämän maailman taustalla olevan tiedon vahvistaminen vahvistaa ihmisten arkipäivän kokemusta omasta menneisyydestään.

 

TUCEMEMS järjestää vuosittain kevätkaudella studia generalia - sarjan "Vanhat ajat". Studia generalian vaihtuvat teemat valitaan vastaamaan paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisiin keskusteluihin ja ilmiöihin liittyen suomalaiseen kulttuuriin. Keskuksen www-sivut tekevät Turussa tehtävää keskiajan ja varhaismodernin ajan tutkimusta näkyväksi ja avoimeksi yleisölle ja mahdollistavat näin osaltaan alan asiantuntijoiden helpomman saavutettavuuden.

 

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: