in English
 
 
Tulevaa ohjelmaa
​Kuukausiesitelmissä tutkijat kertovat uusimmista tutkimusaiheistaan.

Kesä 2018

Yleisöseminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla

 
 
Uskoa ja arkea keskiajalla
TUCEMEMS-seminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla Vanhan Raatihuoneen salissa torstaina 28.6.2017 klo 12–16.30.
 
12.00 FT Marika Räsänen: Turun juhlapäivät vuonna 1400
 
12.40 FT Tom Linkinen: Keskiaikainen teatteri keskiajan lopulla ja nyt
 
13.20 FT Sonja Hukantaival: Vuohenkallo ja tuomiokirkko - Keskiajan kansanuskoa arkeologin silmin
 
14.00 Tauko
 
14.30 FT Visa Immonen: Koroistenniemi vuonna 1400
 
15.10 FM Jussi Kinnunen & FT Janne Harjula: Turun Tuomiokirkontorin tuohikirje
 
15.50 FM Anna-Stina Hägglund: Esirukoukset ja toiveet sielun pelastumisesta Naantalin luostarin lahjoituskirjeissä

 

 

Kevät 2018

Kuukausiesitelmät

 
​​Kuukausiesitelmien ajatuksena on tuoda vanhemmista ajoista kiinnostuneita tutkijoita yhteen yli oppiainerajojen esittelemään omia tutkimustuloksiaan ja -intressejään. Kokoonnumme yleensä kerran kuussa perjantaina klo 14.15-16.00 Tempo-kokoushuoneessa(Sirkkalan kasarmialue, Kaivokatu 12 - Minerva-rakennus, 2. kerros, huone E211).
 
Lämpimästi tervetuloa!
 
Ohjelma:
 
19.1. Hanna Salmi (Englannin kieli): Konfliktin piirteet keskiajan ja uuden ajan alun kiistarunoudessa
 
Abstrakti: Kiistarunous (debate poetry) oli suosittu kirjallisuuden muoto keskiajalla. Väittelemisen keskeinen asema ajan koulujärjestelmässä lienee osaltaan vaikuttanut genren suosioon. Akateeminen väittelykulttuuri perustui ajatukseen, että totuus saadaan parhaiten selville antamalla eri näkökulmien edustajille mahdollisuus selvittää paremmuutensa reilussa kilpailussa. Aikalaiset olivat kuitenkin tietoisia siitä, että väittely saattoi muuttua henkilökohtaisuuksiin meneväksi kinasteluksi.
Tätä taipumusta riitelyyn parodioitiin myös runoudessa. Omassa työssäni keskitynkin analysoimaan kiistarunoudesta nimenomaan konfliktipuheen piirteitä. Väittely on eräänlainen kielipeli, jossa vastustaja yritetään voittaa erilaisilla hyökkäävillä tai puolustavilla 'siirroilla'. Esitelmässäni käsittelen näistä yleisempiä sekä konfliktin avaamisen että päättämisen keinoja. Lähestymistapani perustuu lähilukuun, mutta täydennän laadullisia menetelmiä myös kvantitatiivisella analyysillä (esim. modaaliverbit ja kieltosanat).

16.2. Panu Savolainen (Suomen historia): Julkinen ja yksityinen tila 1700-luvun Turussa

Abstrakti: Julkisen ja yksityisen rajapinta kaupunkitilassa on jatkuva julkisen keskustelun aihe. Vaikka käsitteet julkinen ja yksityinen juontuvat antiikista, niiden tilallisten merkitysten juuria on tutkittu vähän. Suunnilleen Turun kokoisessa kaupungissa asui 1700-luvulla valtaosa Euroopan kaupungistuneesta väestöstä. Julkista ja yksityistä tilaa koskeva tutkimus on kuitenkin keskittynyt aikakauden suurkaupunkeihin, ja keskikokoisten kaupunkien tutkimus on jäänyt vähemmälle. Turkulaisista teksteistä hahmottuu 1700-luvun tilakäsitysten moninaisuus, joka poikkeaa modernista julkisen ja yksityisen tilan kahtiajaosta. Esitelmä avaa uusia näkökulmia sekä vuoden 1827 suurpaloa edeltäneeseen Turkuun että yleisemmin aikakauden Euroopan keskikokoisiin kaupunkiyhteisöihin.

16.3. Georges Kazan (Arkeologia, TIAS): Wood of the True Cross: An Initial Study
 
 
Abstract: The Wood of the Cross is the greatest Christian relic of all. It was the first to be widely venerated, paving the way for the rise of the public cult of relics across the Roman Empire. The great demand for such sacred relics made them highly valuable. Within a century of the discovery of the Wood of the Cross in the 4th c., concerns were already being raised about the alleged counterfeiting of relics. By the time of the Reformation, the sheer number of fragments of the Wood of the Cross in circulation led to it being singled out for criticism by leading Protestant theologians as an example of the worst excesses of the cult of relics. Such criticisms were significant, since they impugned the very authority of the Roman Catholic Church, prompting a response from Catholic theologians and historians. They also inspired some of the first modern, scientific studies of relics. Perhaps surprisingly, these were led by Catholic scholars, with the full blessing of the Church. In fact, since Late Antiquity, the testing (in one form or another) of relics such as the True Cross was commonplace. Today, not only our analyses but also our aims are different. It is the historical data contained within these objects, such as their origins and the methods by which they were venerated, sourced and distributed, that are of major interest. While their authenticity cannot be proven, these analyses can demonstrate whether an object is not authentic, at least from a historical perspective, since relics can act as icons of faith regardless of their physical origins. My presentation will consider the methods that are useful in evaluating relics of the Wood of the Cross, and present some initial scientific findings, the first of their kind.
 
20.4. Duha Elsayed (Suomen kieli): Tekijyyden käsite vanhan kirjasuomen aikoina
Abstrakti: Kirjasuomeen liittyvät tutkimuskysymykset ovat varsin usein henkilöihin liittyviä: Kuka tämän kirjoitti? kenen tekstistä tämä on käännetty? Oliko kääntäjiä useampia kuin yksi? Miten kahdessa teoksessa voi olla sama tai lähes sama tekstikatkelma? Kysymykset kuvastavat merkittävää murrosta, jonka tekijyyden käsite on kokonut tultaessa vanhan kirjasuomen ajoista tähän päivään.
Ensimmäiset suomentajat eivät kokeneet olevansa omien tekstiensä omistajia, vaan he suorittivat pikemminkin yhteistä, Jumalalta saamaansa tehtävää keskinäisen kunnioituksen hengessä. Kun nykyisen kaltaista tekijyyttä ei tunnettu, toisten tekstien kopiointi omien teosten osaksi oli tavallista. Katsaus vanhojen teosten esipuheisiin kuitenkin paljastaa pieniä vinkkejä siitä, että kirjoittajat olivat tuohonkin aikaan herkkiä itseensä kohdistuvalle kritiikille.  

Syksy 2017

 

Studia generalia -luentosarja

Syksyllä 2017 Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) yhteistyössä Turun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa jatkaa keväällä alkanutta studia generalia -luentosarjaa Kirkko keskellä muutosta. Reformaation vaikutus kulttuuriin ja kirkkoon.

Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi. Reformaation katsotaan alkaneen 500 vuotta sitten, kun Martin Luther julkaisi 95 teesiään. Teeseistä sai alkunsa tapahtumasarja, jota Luther tai kukaan muukaan ei olisi millään osannut ennakoida tai edes aavistella. Uudet ajatukset levisivät myös Suomeen, ja muuttivat välillä hitaasti ja välillä nopeammin kirkkoa, yhteiskuntaa ja kulttuuriamme. TUCEMEMS-keskuksen yleisöluentosarjalla pohditaan millaista muutos oli kirkossa ja kulttuurissa, sekä millaisia myyttejä reformaatioon usein liitetään.

Luennot järjestetään kerran kuussa maanantaisin klo 17.00–18.30 Turun tuomiokirkossa. Luennoille on vapaa pääsy. 

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma

18.9. Professori Jyrki Knuutila: Reformaatio ja liturgiset muutokset Turun tuomiokirkossa.

30.10. FT Sonja Hukantaival: Kätketyt taikaesineet – Reformaatioajan kansanuskoa arkeologian silmin.

20.11. FT dosentti Raisa Toivo: Luterilaisuus, katolisuus, taikuus ja sietämisen politiikka: elettyä uskoa 1600-luvun suomalaisten käytännössä
Abstrakti: Abstrakti Toivo.docxAbstrakti Toivo.docx

 

 


Seminaari

 

Kertomusten keskiaika. Monitieteinen seminaari keskiaikaisesta kirjallisuudesta ja sen nykyaikaisesta käytöstä

19.9.2017 Turun yliopisto, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies

 

 

Keskiaika mielletään usein kulttuurissamme suurten kertomusten ajanjaksona. Keskiajalta onkin säilynyt meidän aikaamme suuri määrä kirjoja ja tarinoita, kuten esimerkiksi Chrétien de Troyes’n arturiaaniset romaanit tai Chaucerin Canterburyn tarinoita. Samalla keskiaikaa ja sen tarinoita tulkitaan ja varioidaan jatkuvasti nykykulttuurissa (Umberto Econ Ruusun nimi, HBO:n huippusuosittu Game of Thrones -sarja tai medievalistiseen maailmaan sijoitetut pelit ovat hyviä esimerkkejä tästä). Keskiajan kirjalliset käytännöt tarjoavat laajan valikoiman erilaisia genrejä ja tyylejä, jotka luovat pohjaa myös nykykirjallisuudelle.

 

Monitieteisessä seminaarissa Kertomusten keskiaika paneudutaan keskiajan kertomuksiin ja niiden nykyaikaiseen merkitykseen. Miten kertomukset koettiin keskiajalla; miten ne loivat kulttuuria ja ideologiaa? Miten keskiajan kirjallisuutta on käytetty oikeuttamaan tai kritisoimaan vallitsevia järjestelmiä? Miten ja miksi keskiajan kertomukset ovat edelleen läsnä meidän kulttuurissamme?

 

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa!

Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista 11.9. mennessä Konsta-palvelussa​

Ohjelma:
 
10.00 Welcome - Aloitussanat (Hanneli, Erika ja Miika)
 
Session 1: Medieval Narratives: Self and Others - Keskiaikaiset kertomukset: minä ja muut 
Chair: Hanneli Seppänen
10.15 Päivi Kosonen: Omaelämäkerrallinen kertomus keskiajalla  
10.45 Erika Pihl: The Mirour of His Mynde: Representations of Interiority in Chaucer’s Troilus and Criseyde
11.15 Miika Norro: The book - a gateway to the past? Arthurian romances and history
11.45 Jari Nummi: Trubaduuri Jaufré Rudelin rakkaustarina kirjallisuudessa ja taiteessa

12.15 Lunch - Lounastauko

Session 2: New Readings of Medieval Narratives - Uusia tulkintoja keskiajan kertomuksista
Chair: Miika Norro
13.00 Annette Volfing: Re-writing Wolfram: Albrecht’s Der Jüngere Titurel and Muschg’s Der Rote Ritter
13.30 Kendra Willson: A saga king in a Finnish Peking opera
14.00 Stefan Schröder: The Long Shadow of the Crusading Past: The Changing Narratives of the Conquest of Jerusalem in 1099 from Medieval to Modern Times
 14.30 Hanneli Seppänen: Power and importance of Arthurian ladies as construction of contemporary authors

15.00 Coffee - Kahvitauko

Session 3: For Profit and Pleasure: Ideology and Edification in Medieval Narratives - Hyödyksi ja huviksi: opetusta ja ideologiaa keskiajan kertomuksissa
Chair: Erika Pihl 
15.15 Bo Pettersson: In Defence of “Comun Profit”: What Chaucer’s “The Parliament of Fowls” Can Teach Us Today
15.45 Teemu Korpijärvi: “Thus Does Riga Always Water the Nations!” Use of Past to Justify the Future During the Medieval Conversion of Livonia
16.15 Antti Ijäs: 'Liber vetustissimus': Erään keskiaikaisen miekkailuoppaan reseptiohistoriasta
16.45 Mikko Kauko: Naantalin luostarin kirjaan sisältyvien kertomusten anti keskiajalla ja nyt

17.15 Closing Discussion - Loppukeskustelu

 

Lisätietoa seminaarin järjestäjiltä:
FM Miika Norro, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto
mmonor@utu.fi 

FM Erika Pihl, Yleinen kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto
erika.pihl@uta.fi
FL Hanneli Seppänen, Uskontotiede, Helsingin yliopisto
hanneli.seppanen@helsinki.fi

 


 

Kesä 2017

Yleisöseminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla

 
 

Käännekohdassa. Miten reformaation muutokset näkyivät tavallisen ihmisen elämässä?

TUCEMEMS-seminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla Vanhan Raatihuoneen salissa torstaina 29.6.2017 klo 12–17.

12.00 FM Tanja Toropainen: Kirjoitettua kieltä myös kansalle - reformaatio kulttuurin kirjallistumisen käynnistäjänä
Abstrakti: Abstrakti Toropainen.docxAbstrakti Toropainen.docx

12.30 FM Heini Kirjavainen: Jäljelle jääneet – Pyhimysten kruunut ja Turun tuomiokirkon piispansauva
Abstrakti: Abstrakti Kirjavainen.docxAbstrakti Kirjavainen.docx

13.00 FT Suvianna Seppälä: Kirkollinen veronkanto reformaation jälkeen 
Abstrakti:Abstrakti Seppälä.docxAbstrakti Seppälä.docx

13.30 Tauko

14.30 Professori Irmeli Helin: Veisattiin sitä ennenkin – reformaatio seurakuntalaulun taitekohtana
Abstrakti:Abstrakti Helin.docxAbstrakti Helin.docx

15.00 FT Panu Savolainen: Turun dominikaanikonventin loppuvaiheet, unohtuminen ja uudelleenlöytyminen
Abstrakti:Abstrakti Savolainen.docxAbstrakti Savolainen.docx

15.30 FT Meri Heinonen: Muutos, murros, jatkumo - reformaatio suomalaisten arjessa
Abstrakti:Abstrakti Heinonen.docxAbstrakti Heinonen.docx

16.00 Turun Lausuntakerho: ”Tästäs sielus herkut”. Mikael Agricolan runoja

17.00 Loppu


Tästäs sielus herkut  

Turun Lausuntakerho esittää Mikael Agricolan runoja  

Mikael Agricola on suomen kirjakielen isä, mutta häntä voidaan juhlia myös ensimmäisenä turkulaisena runoilijana. On kiintoisaa kuvitella, millaista oli kirjoittaa runomitallista ja loppusoinnullista tekstiä ja samalla kehittää kieltä ensimmäisen kerran kirjalliseen muotoon. Agricolan omia runoja on mm. hänen kirkollisten kirjojensa alkupuheissa. Lisäksi hän käänsi ja mukaili runoja muista kielistä ja hän yhdisteli taitavasti eri lähteistä saamiaan tietoja valiten niistä sopivimmat, Agricolan runollista tuotantoa on professori Kaisa Häkkinen koonnut ja toimittanut Agricolan runokirjaan 2012, josta esityksen runot on koottu kahta lukuun ottamatta.  Entä miten viidensadan vuoden takainen suomen kieli taipuu nykylausujan esitettäväksi? Tässä prof. Kaisa Häkkinen on lausujia tukenut ja neuvonut. Muutoin esityksen ohjauksesta vastaa Maaret Perälä.

 Vapaa sisäänpääsy. Ohjelma on maksullinen. 

Lisätietoja: Irmeli Helin, irmeli.helin@utu.fi


Kevät 2017

 

WORKSHOP

 
 

Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning 

The 5th workshop of AACCP, Turku, Finland, May 15th–18th, 2017

Reformation, regeneration and revitalisation’ 

Venue: Geotalo / Geohus / Geohouse, Akatemiankatu 1 / Akademigatan 1, 4th floor

Registration via Konsta by the 7th of May.

PROGRAMME

Monday 15th

14–17 Excursion in the old part of Turku 
Visit to Aboa Vetus & Ars Nova  -museum  
Meeting point in the front of Turku cathedral)

19.30–21 Social programme: get-together / icebreaker 
Restaurant 3. Linja, Linnankatu 88 / Slottsgatan 88
Meeting point in front of Turku Castle 


Tuesday 16th

9.00–9.15 Registration

9.15–9.30 Opening of the workshop 
Hannu Salmi & Liisa Seppänen, University of Turku, Finland

9.30–10.00 Operations in palimpsest and collage: Site, city, history 
Thomson Korostoff, University of Pennsylvania, US

10.00–10.30 Formation of urban identity and understanding the cultural her-itage in Bozcaada (ancient Tenedos)
Seda Sakar & Serkan Gokalp 
Mersin University Faculty of Architecture, Urban and Regional Planning, Turkey 

10.30–10.50 Coffee

10.50–11.20 Architecture, planning and the relation to the past: Examples from Sweden and Italy
Per Cornell, University of Gothenburg, Sweden

11.20–11.50 Bolderaja and Hallonbergen, a comparison of culture and identity 
Anna Frank, Tengbom, Sweden

11.50–12.20 Cemeteries revitalised by local communities - local communities revitalised by cemeteries in the post migrant territories of Poland. A mutual relation of heritage and society.
Małgorzata Zawiła
Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University, Poland

12.20–13.30 Lunch (restaurant Hus Lindman)

13.30–14.00 Meaning and use of transformations in an industrial archaeology context in Morelos, Mexico 
Marco Hernández-Escampa & Daniel Barrera-Fernández
Autonomous University Benito Juárez of Oaxaca. Faculty of Architecture C.U. Mexico

14.00–14.30 Working class heroes – the industrial in the urban. A case study of the city of Drammen, Norway
Cornelis Horn Evensen, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, Norway

14.30–14.45 Coffee

14.45–15.15 Opposites attract – or don’t? Aspects related to reformation, regeneration and revitalization of two squares in Turku 
Liisa Seppänen, University of Turku, Finland

15.15–15.45 Who owns the landscape by night?
Taneli Pyysalo, University of Turku, Finland            

15.45–16.00 Discussion, end of first seminar day 

16.00–17.30 City walk: destruction, modernization and preservation (free)

19.30–20.00 Visit to a Chapel of Holy Spirit  

20.00–  Dinner (restaurant Tårget, Linnankatu 3 / Slottsgatan 3)


Wednesday 17th

 9.15–9.45 Gothic, Frankish or Crusader? Reconsidering the origins of Gothic architecture
Alessandro Camiz
Department of Architecture, Girne American University / Faculty of Architecture, Design & Fine Arts, Girne American University, Turkey

9.45–10.15 Maya settlement organization in Late Postclassic and Colonial Periods. Time and space in the case of the Ecab.
Per Cornell, Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Sweden       
Adriana Velazques M., INAH-Quintana Roo, Mexico

10.15–10.40 Coffee

10.40–11.10 The Roman villa of San Vincenzino and the “Zuccherificio”: The revival  of forgotten heritages, useful to a community development 
Marcello Casini, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Pisa University
Francesco Maria Listi, DIDA Dipartimento di Architettura, Florence University
(Presenter: Matteo Scamporino)

11.10–11.40 A rewritten city – memories, stories and homes in the Finnish city renewal during 60`s and 70´s
Hannele Kuitunen 
University of Tampere, Finland

11.40–12.10 Regeneration from the Red Tower: a case study of 'who', 'how' and 'why' within the context of locality
Katrina Foxton, University of York, UK 

12.10–13.15 Lunch (restaurant Gustavo, Linnankatu 1 / Slottsgatan 1)

13.15–13.45 Photogrammetric survey at the urban scale of Livorno’s fossi
Matteo Scamporrino, Antonio Mati & Laura Montioni, University of Florence 
Giulio Mezzetti, University of Bologna 

13.45–14.15 Preserving the heritage from the great urban transformations with the View Management methods and 3D GIS tools. The case of the Livorno’s Fortezza Vecchia 
Matteo Scamporrino, University of Florence 
Antonio Mati, University of Florence 
Alessio di Donato, University of Florence 

14.45–15.00 Coffee

15.00–15.30 The Hadrian'villa as a place of re-reading' a never lasting challange enters the digital age
Giorgio Verdiani, Università degli Studi di Firenze, Italy 

15.30–16.00 The ancient sewer system in Florence from Beccaria Square to Macinante    Channel: Emissario Poggi. An urban infrastructure from the period of “Firenze Capitale” 
Giorgia Ceccato, University of Florence, Italy

16.30–c.19.00 City excursion: Kakola: old prison area - new residential area

c. 19.00– Dinner at Kakolanruusu (Rose of Kakola) in the old prison area


Thursday 18th 

Excursion to Helsinki 
c. 9.00 – 19.00

Visit to Helsinki Art Museum – Modern Life! exhibition. 

Visit to Helsinki City Museum including discussions with archaeologists and curators on building protection. 

Possibility to visit Ateneum (Alvar Aalto exhibition)

***

The seminar is free of charge and coffee & refreshments are on the house. 

You may participate all activities or select the parts you are most interested in. 

To ensure your seat and service we kindly ask you to register by the 7th of May. 

Please, register at https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=3929  


For further information, please, contact,

Liisa Seppänen
liseppa@utu.fi
0405296789


 
 
 


SYMPOSIUM

 
​​​​​​Vanhat ajat – uudet menetelmät. Symposium digitaalisista menetelmistä vanhempien aikojen tutkimuksessa 
Tiistaina 11.4.2017 klo 13–16 Janus-salissa.

Turun yliopistossa digitaaliset ihmistieteet ovat nousseet nopeasti tärkeäksi osaksi humanistista tutkimusta, ja perinteisten menetelmien rinnalla kehitetään nopeaan tahtiin uusia digitaalisia tapoja seuloa ja analysoida laajoja aineistoja. Digitoidut aineistot kasvavat koko ajan ja niiden käyttöön luodaan uusia, tehokkaampia hakutyökaluja. Samalla menneisyyttä koskevan tutkimustiedon popularisointi ja levittäminen lepää entistä enemmän esimerkiksi pelillisten sovellusten varassa.

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) järjestää symposiumin, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen Turun yliopistossa vanhoja aikoja digitaalisin menetelmin tutkivia hankkeita ja tutkijoita. Tarkoituksena on tarjota keskustelualusta kaikille vanhojen aikojen tutkijoille, ja pohtia yhdessä digitaalisten menetelmien tarvetta ja toisaalta myös haasteita ja ongelmia vanhojen aikojen tutkimuksessa. Tavoitteena on, että TUCEMEMS voisi tarjota tarvittaessa mahdollisuuden jakaa ja kehittää menetelmiä uusia hankkeita varten.

 

Ohjelma:

13.00 FM Seppo Eskola: Diplomatarium Fennicumin esittely 

13.30 FT Reima Välimäki: PROPREAU-hankkeen esittely

14.00 FM Maria Kallio: Kansallisarkiston READ-hankkeen esittely

14.30 Kahvitauko

15.00 FM Joonas Kinnunen: Verkostoanalyysi arkeologiassa

15.30 FM Lauri Viinikkala: Yhdistetty todellisuus ja historiantutkimus

16.00 Loppukeskustelu: Miten uudet menetelmät saataisiin kaikkien halukkaiden käyttöön? Mitä ongelmia / haasteita vanhojen aikojen tutkimukseen liittyy digitaalisten menetelmien kanssa? Mitä TUCEMEMS voisi tarjota digihum tutkimukselle? Tarvitaanko TUCEMEMSia vanhojen aikojen digihum-tutkimukselle kokoavaksi keskukseksi, vai riittääkö että on erikseen digin-verkosto ja erikseen TUCEMEMS vanhojen aikojen tutkimuksen keskuksena?

 
 
 
 

STUDIA GENERALIA -luentosarja

​​​​​​Keväällä 2016 Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) yhteistyössä Turun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa järjestää studia generalia -luentosarjan Kirkko keskellä muutosta. Reformaation vaikutus kulttuuriin ja kirkkoon.

Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi. Reformaation katsotaan alkaneen 500 vuotta sitten, kun Martin Luther julkaisi 95 teesiään. Teeseistä sai alkunsa tapahtumasarja, jota Luther tai kukaan muukaan ei olisi millään osannut ennakoida tai edes aavistella. Uudet ajatukset levisivät myös Suomeen, ja muuttivat välillä hitaasti ja välillä nopeammin kirkkoa, yhteiskuntaa ja kulttuuriamme. TUCEMEMS-keskuksen yleisöluentosarjalla pohditaan millaista muutos oli kirkossa ja kulttuurissa, sekä millaisia myyttejä reformaatioon usein liitetään.

Luennot järjestetään maanantaisin klo 17.00–18.30 Turun tuomiokirkossa. Luennoille on vapaa pääsy. 

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma
23.1. Professori Mia Korpiola: Sovintoon Jumalan ja seurakunnan kanssa': kirkkokuri reformaatioajan Ruotsissa 

20.2. Apulaisprofessori Kirsi Salonen: Reformaation myytit
20.3. Dosentti Riitta Laitinen: Turun 1600-luvun piispat kirkkotilan uudistajina 
Abstrakti Laitinen.docxAbstrakti Laitinen.docx

24.4. Dosentti Liisa Seppänen: Kirkollisten kiinteistöjen ja kaupunkikuvan muutokset uuden ajan alussa
Abstrakti Seppänen.docxAbstrakti Seppänen.docx
 
15.5. Filosofian maisteri Tanja Toropainen​: Monipuolistuvat tekstilajit, yhdenmukaistuvat tekstit - kirkollisen kielen muutoksia reformaatioaikana. 
Abstrakti Toropainen.docxAbstrakti Toropainen.docx

Lisätietoja: Kirsi Salonen (kirsi.l.salonen(at)utu.fi) tai Miika Norro (mmonor(at)utu.fi).​


 

 

Kuukausiesitelmät

 
​​Kuukausiesitelmien ajatuksena on tuoda vanhemmista ajoista kiinnostuneita tutkijoita yhteen yli oppiainerajojen esittelemään omia tutkimustuloksiaan ja -intressejään. Kokoonnumme yleensä kerran kuussa perjantaina klo 14.15-16.00 Janus-luentosalissa (Sirkkalan kasarmialue, Kaivokatu 12).

Rakennukset löytyvät kampuskartalta​ (Janus T52 ja T53 välissä oleva nivelosa, Medisiina T30) 

Autolla saapuvien kannattaa parkeerata kadun varrelle, mikäli ei ole kampuksen sisäpihalle oikeuttavaa Turun yliopiston pysäköintitarraa.

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma:

27.1. Sonja Hukantaival (Arkeologia): Rakennusten ritualistiset kätköt – Kansanusko arkeologian näkökulmasta

 

Abstrakti: Abtsrakti Hukantaival.docxAbtsrakti Hukantaival.docx

17.2. Reima Välimäki (Kulttuurihistoria): Kuinka kuulustella kerettiläisiä? Petrus Zwickerin ohjeet ja käytäntö valdesilaisten inkvisitioihin 1391-1404
Abstrakti: Abstrakti Välimäki.docxAbstrakti Välimäki.docx

 

10.3. Half-day Seminar Troubled Waters. The Mediterranean in the Early Middle Ages

 

The Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) organises a half-day seminar on the history of the Early Middle Ages on Friday 10 March 2017 at 2.15 PM in the Janus-auditorium (Kaivokatu 12, Turku).

 

During the restless centuries of the Early Middle Ages, the Vikings were feared not only in the northern parts of Europe, but as far as in the Mediterranean. They raided the Iberian Peninsula and attacked Italy, the North Africa and perhaps even Byzantium. At the same time, what had once been the centre of the civilised world, Rome, went through a political turmoil, navigating the rough storms of the period in search of a new direction.

 

The half-day seminar organised by TUCEMEMS proposes two presentations on Early Middle Ages by two leading experts on the period. Students can have two notes to their participation/academic pass. Welcome all!

 

Programme:

 

14.15 Prof. Ian Wood: The Transformation of the Roman World, from Empire to Ecclesiastical States

 

15.15 Coffee

 

16.00 Dr. Ann Christys: Vikings in the South

 

Welcome all!

 


 

 

 

Seminaari 

 

Reformation shaping culture and society in the past and in the present 1516 March 2017

Reformaatio kulttuurin ja yhteiskunnan muokkaajana menneisyydessä ja nykyään​​​ 15.16.3.2017

TUCEMEMS, yhteistyössä Suomen kirkkohistoriallisen seuran ja Turun Historiallisen Yhdistyksen kanssa, järjestää kaksipäiväisen seminaarin reformaation merkityksestä suomalaiselle kulttuurille ja yhteiskunnalle. Seminaarin ensimmäinen päivä on englanniksi, toinen suomeksi. Seminaariin on vapaa pääsy. 

Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista Konsta-palvelussa​

HUOM! 15.3. opastuskierrokselle mahtuu maksimissaan 40 osallistujaa. Kierrokselle otetaan 40 ensiksi ilmoittautumista. Konsta ilmoittautuminen opastetulle kierrokselle


Venue: Lecture hall II, University of Turku main building, 1. floor, Yliopistonmäki.

Paikka: Luentosali II, Turun yliopiston päärakennus, 1. kerros, Yliopistonmäki.


Programme – Ohjelma


WEDNESDAY 15.3.2017

Session 1: The roots and reasons of the reformation

11.00 Welcome to Turku

11.05 Professor emeritus Bertil Nilsson (University of Gothenburg): Church before the reformation in the Northern Countries 

12.00 PhD Ilmari Karimies (University of Helsinki): Medieval Augustinian theology and the Reformation.

12.40 Lunch 

Session 2: Christian sources of national identities

14.00 Professor Kurt Villads Jensen (Stockholm University): Christianity and Cultural encounters in the North during the Middle Ages and in the Reformation era. 

14.45 Professor Jason Lavery (Oklahoma State University): Agents of the National Project? Historians and Finland's Reformation.

15.45 Coffee

Keynote lecture

16.00 Professor Margot Kässmann (Special Envoy of the Council of the Evangelical Church in Germany (EKD) for the Anniversary of the Reformation 2017): The significance of the reformation today  

17.00 Ending discussion

17.15 Excursion: Turku – a city of Reformation (visit to the Turku Cathedral and a short walk in Turku).  PhD, Adjunct Professor Liisa Seppänen (University of Turku) 


TORSTAI 16.3.2017 

Sessio 3: Reformaatio, kieli ja kansallinen identiteetti

09.30 Tervetulosanat

09.35 Professori emerita Kaisa Häkkinen (Turun yliopisto): Suomen kirjakielen synty reformaation aikana 

10.20 FT Kaius Sinnemäki (Helsingin yliopisto): Suomi – Pyhä kieli? 

10.50 FT Anneli Portman (Helsingin yliopisto): Suomi tsaarien suussa – luterilaisen kansallisen identiteetin rakentumisesta 1800-luvulla 

11.30 Lounastauko

Sessio 4: Luther ja luterilaisuus – näkökulmia 

12.30 Tervetuloa

12.35 Professori Antti Laato (Åbo Akademi): Toledot Jeshu -traditio ja Lutherin juutalaisvastaiset kirjoitukset 

13.05 TT, dosentti Niko Huttunen (Helsingin yliopisto): Luterilaisen esivaltaopin kehitys Suomessa

13.35 TM, tohtorikoulutettava Sini Mikkola (Helsingin yliopisto): Moninainen naiseus Lutherin ajattelussa

14.05 Kahvi

Sessio 5: Uudelleen järjestyminen kirkossa ja yhteiskunnassa

14.30 FT, dosentti Liisa Seppänen (Turun yliopisto): Reformaation vaikutus Turun kaupunkikuvaan 

15.00 Emeritus arkkipiispa Jukka Paarma: Reformaation tuomat muutokset Suomen kirkolliseen elämään

15.30 FT Virpi Mäkinen (Helsingin yliopisto): Reformaation merkitys köyhäinhoidon uudistamisessa Euroopassa

 

16.00 Loppukeskustelu, seminaarin päätös


Lisätietoja: Miika Norro, mmonor(at)utu.fi. 
 
 

 
Asiasana:
Tagit: