in English
 
 
Hankehakemukset
TUCEMEMS myöntää avustuksia erilaisiin keskuksen intresseihin sopiviin hankkeisiin, kuten näyttelyiden, tieteellisten seminaarien, konferenssien ynnä muiden tapaamisten järjestämiseen ja vanhempiin aikoihin liittyvän opetuksen järjestämiseen Turun yliopistossa.

Avustusta voivat hakea Turun yliopiston piirissä työskentelevät tai jatko-opiskelevat TUCEMEMSin jäsenet. Avustuksella hakijaa kohden ei ole euromääräistä ylärajaa, mutta suosimme kohtuullisia avustussummia ja kehotamme hakijoita hakemaan myös muualta rahoitusta. Hakija voi saada tukea useampaan hankkeeseen vuodessa mutta kuitenkin kohtuullisiksi katsotuissa rajoissa. 

HUOM! Emme myönnä henkilökohtaisia työskentelyapurahoja esim. artikkelien kirjoittamista tms. varten.

Avustuksen erityisehdot:
TUCEMEMSin nimen ja logon on oltava esillä valmiissa tuotoksessa ja TUCEMEMS on mainittava projektin yhtenä rahoittajana mahdollisissa kiitoksissa yms. 

Avustusta haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus keskuksen tutkimusavustajalle Miika Norrolle

Hakemukseen tulee liittää:
a) kirjallinen, vapaamuotoinen hankesuunnitelma, jossa hakija selvittää hankkeen tarkoituksen. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeen perustelut. Mikäli kyseessä on konferenssi tai muu tapahtuma, liitetään hakemukseen myös alustava suunnitelma puhujista ja ohjelmarungosta. 
b) hankkeen alustava budjetti.

Hakemukset lähetetään keskukselle joko sähköpostitse osoitteeseen mmonor@utu.fi TAI kirjeitse osoitteeseen TUCEMEMS, Miika Norro, Historicum, Kulttuurihistoria, 20014 TURUN YLIOPISTO. 

Sähköpostitse toimitettavat hakemukset tulee toimittaa pdf-muodossa ja nimetä seuraavan mallin mukaan:
Sukunimi_Etunimi_Hankehakemus
Sukunimi_Etunimi_Liite1


Asiasana:
Tagit: