in English
 
 
Uutisarkisto

​Menneitä tapahtumia

VUOSI 2016

TUCEMEMS-kuukausiesitelmät

​​Ohjelma:

​15.1 Kalle Knaapi (Klassiset kielet ja antiikin kulttuuri): Teatteria Komnenosten ajan Bysantissa? Theodoros Prodromoksen Katomyomakhia

Knaapi Abstrakti.docx 

19.2 Mari-Liisa Varila (Englannin kieli): Tieteellisten tekstien transmissio 1500-luvun englanninkielisissä käsikirjoituksissa ja painetuissa kirjoissa

Varila abstrakti.docx

18.3 Meri Heinonen (Kulttuurihistoria): Mustaa, valkoista vai harmaan sävyjä - Uskonnollisten naisten ja miesohjaajien suhteet myöhäiskeskiajan Saksassa.

Heinonen_abstrakti.docx

15.4 Juha Ruohonen (Arkeologia): Kalmistosta kirkkomaaksi. Ravattulan Ristimäki ja Suomen kirkollisen järjestäytymisen varhaisvaiheet​. 

Ruohonen abstrakti.docx

​​​​5.12 Dr. Elisa Pallottini (University of Utrecht): Inscribing Sanctity. Issues on approaching relics through writing and materiality, c.700-c.1150. 

Pallottini Abstract.pdf

 

STUDIA GENERALIA -luentosarja

Luentosarjalla käsiteltiin kielen, kirjallisuuden ja uskonnon monimutkaista vyyhtiä. Kristinusko on aina ollut kirjan uskonto, jossa Raamatulla ja muilla kirjoituksilla on ollut keskeinen sija. Raamattua on käännetty eri aikakausina eri kielille ja tulkittu eri tavoin. TUCEMEMSin luentosarjalla perehdyimme kirjoittamisen materiaaliseen kulttuuriin, raamatunkäännösten vaikutuksiin ja kääntämisestä käytyihin kiistoihin sekä raamatuntulkinnan muutoksiin.

Ohjelma:

25.1 Dosentti Tuomo Fonsén: Lutherin raamatunkäännös säveltäjien innoittajana 1600- ja 1700-luvulla

Abstrakti Fonsén.docx

22.2 Professori Matti Peikola: Helmiä sioille? Raamatun kansankielelle kääntämisen kiistakysymyksiä myöhäiskeskiajan Englannissa

Abstrakti Peikola.docx

4.4. Professori emerita Kaisa Häkkinen: Suomen kirjakielen synty reformaatioaikana

Abstrakti Häkkinen.docx

25.4 Dosentti Janne Harjula: Kirjoja ja kirjanosia 1600- ja 1700-lukujen haudoista​

Abstrakti Harjula.docx

23.5 Professori Liisa Steinby: Jahve ja heprealaiset runoilijat. Lutherista Herderin valistusajan Raamatuntulkintaan

Abstrakti Steinby.doc

26.9. Filosofian maisteri Maria Kallio: Uudelleen käytetyt kirjat? Keskiaikaiset kopiokirjat reformaation pyörteissä

Abstrakti Kallio.docx

24.10. Professori emerita Irmeli Helin: Lutherin virret - osa eurooppalaista kulttuuriperintöä​

Abstrakti Helin.docx

28.11. Filosofian tohtori Mikko Kauko: Jöns Budde ja hänen kääntämänsä kirjallisuus

Abstrakti Kauko.docx

 

Seminaari​t ja workshopit​

Riimuraati - Runråd 18 April 2016

The 12th full-day runic colloquium: Runes and cultural contacts. Runic inscriptions with connections to Finland.

Programme:

Kendra Willson (University of Turku) "Runes and rhymes. Finnish runo 'poem' and riimu 'rune': borrowing and semantic change"

Heikki Oja (University of Helsinki) "In search of Finnish runes"

Alla Kurzenkova (Donetsk National University) "Scandinavian runes as the historical source: Ukrainian review" (long-distance presentation)

Magnus Källström (Swedish National Board of Antiquities) "Vem kan ha ristat runstenen från Hitis?"

Janne Harjula (University of Turku) "Medieval stave vessel bottoms with futhork from Turku"

Alessandro Palumbo (Uppsala University) "Medeltida runformer i Åbo"

Henrik Williams (Uppsala University) "Biskop Unnis runristade gravmonument på Åland – saga och sanning"

Antti Lahelma, Jouko Pukkila and Tapani Rostedt (University of Helsinki) "Fake or not- some notes on runic inscriptions in Finland Proper"

Janne Harjula (University of Turku) Visit to Turku Museum Centre to view the medieval artefacts with runes

***

TUCEMEMS-seminaari Turun Keskiaikaisilla Markkinoilla 30.6.2016: Kriisi vai kukoistus? Kulttuurin murroksia ja jatkumoita keskiajan lopussa ja uuden ajan alussa. 

Oliko 1400-luvun loppu ja 1500-luvun alku keskiajan syksyn, rappion ja kriisien aikaa? Loppuiko keskiaika 1500-luvun alkuun, vai onko uuden ajan alkupuolelta löydettävissä jatkumoita keskiajalta? Millaista aikaa 1500-luvun alku oli meillä täällä Suomessa, ja millaista se oli muualla Euroopassa? Oliko uuden ajan alku loppujen lopuksi kuinka erilainen kuin keskiaika, ja saattoiko aika olla jopa jonkinlaisen kukoistuksen aikaa?

Ohjelma: 

FT Mikko Kauko:  Latinan rooli ruotsin kielen mallina myöhäiskeskiajalta uuden ajan alkuun. Kahle vai resurssi?

Abstrakti Kauko.docx

FM Maria Kallio: Hallinnon kriisi vai murros? - Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla

Abstrakti Kallio.docx

FM Aino Liira: Punaväristä puupiirroksiin: kirjat ja kirjatuotanto keskiajan ja uuden ajan taitteessa

Abstrakti Liira.docx

HuK Janika Aho: Isonkyrön vanhan kirkon seinämaalaukset - murroksia ja jatkumoita 1500-luvun kirkkotaiteessa.

Abstrakti Aho.docx

FM Mari Välimäki: Paljon vanhaa, jotakin uutta: reformaation vaikutus kihlaukseen ja avioitumiseen

Abstrakti Välimäki.docx

Dosentti Liisa Seppänen: Keskiajan kukoistuksesta kohti uudenlaista aikakautta - Miten reformaatio ja sen vanavedessä toteutetut uudistukset muuttivat Turun kaupunkia?

​​​​​​​​​​​Abstrakti Seppänen.docx

Seminaarin järjesti Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) yhteistyössä Turun Keskiaikaisten Markkinoiden kanssa.

 

***

950 vuotta Englannin normannivalloituksesta - The 950th anniversary of the Norman Conquest 

Perjantaina 14. lokakuuta tuli kuluneeksi tasan 950 vuotta Hastingsin taistelusta, josta alkoi normannien valta Englannissa. Normannivalloitusta on pidetty Englannin keskiajan merkittävimpänä käännekohtana. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) järjesti vuosipäivänä tapahtuman, jossa kuultiin kaksi luentoa. Luennoista ensimmäinen oli suunnattu erityisesti opiskelijoille, ja jälkimmäisen piti yksi kauden tunnetuimmista tutkijoista Britanniasta.

Luennot:

Janne Skaffari, University of Turku: Language and history in the 11th and 12th centuries

Laura Ashe, University of Oxford: Conquest and cultural transformation​​

***

​Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset (Turku, 4.11.2016)

Variantti-verkoston yhdeksäs vuosikollokvio järjestetään Turussa perjantaina 4.11. teemalla AINEISTONA KÄSIKIRJOITUKSET.

Variantti-verkosto ja Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) kutsuvat kaikki käsikirjoitusaineiston tutkijat ja käsikirjoitustutkimuksesta kiinnostuneet keskustelemaan aiheesta monitieteiseen kollokvioon.

Ohjelma:

Sessio 1: Tiedettä ja oppineisuutta (puheenjohtaja Mari-Liisa Varila)

Reima Välimäki (TY): Saksalais-böömiläisten inkvisiittorimanuaalien muutos vuoden 1400 tienoilla

Harri Uusitalo (TY): Aitolahden koodeksi fennistisen tutkimuksen aineistona

Maria Lehtonen: Luentomuistiinpanoja Pehr Kalmin talousopin luennoilta 1700-luvulta

Matti Peikola (TY)​: Räyhähenkiä, hautavaakunoita ja muinaista pohjolaa: eräs turkulainen 1700-luvun kokoomakäsikirjoitus

Sessio 2: Kielikysymyksiä (puheenjohtaja Miika Norro)

Juhani Härmä (HY): Suomalaisten kirjoittamia ranskankielisiä kirjeitä 1700- ja 1800-luvuilta

Patricia Berg (SLS): Arabiska på svenska – arabisk skrift i Georg August Wallins Skrifte

Samuli Kaislaniemi (HY; yhteistyössä Anni Sairio, Terttu Nevalainen ja Tanja Säily): ERRATAS: Charting editorial interference and orthographical reliability in editions of English historical letters

Sessio 3: Käsikirjoitukset edition aineistona (puheenjohtaja Sirkku Ruokkeinen)

Jens Grandell (SLS): Zacharias Topelius föreläsningar i geografi och historia – från handskrift till digital utgåva

Ruut Kataisto (JY): Mikä on riittävä määrä käsikirjoituksia kriittiseen editioon?

Sara Norja (TY): The Mirror of Alchemy: Alkemistisen teoksen käsikirjoitusversioista

Sessio 4: Materiaalisen tekstin haasteita (puheenjohtaja Sakari Katajamäki)

Anna Oja (TY): Faksimile-painosten käyttö keskiaikaisten käsikirjoitusten tutkimuksessa

Sanna Supponen (HY): Maisteri Mathias linköpingiläisen (n. 1300–1350) Alphabetum distinccionum -teoksen käyttö ja konteksti

Aino Liira (TY): Esimerkkejä materiaalisesta tekstistä: Polychronicon-käsikirjoitukset

Kollokvion esitelmien abstrakteihin voit tutustua abstraktivihon kanssa: Variantti 2016 abstraktit.pdf

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin verkkosivuilla. Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.​

***

Turku, Viipuri, Tukholma ja muut Suomen reformaatiokaupungit -seminaari 11.11.2016

TUCEMEMS järjesti Martin päivän kunniaksi seminaarin, jonka aiheina olivat reformaation leviäminen Suomessa ja reformaation kansainväliset kytkökset. Tarkoituksena oli nostaa esille Turun ohella myös muut Suomen reformaation kannalta keskeiset kaupungit, kuten Viipuri ja Rauma, mutta myös kansainväliset verkostot esimerkiksi Tukholmaan ja Tallinnaan.

Ohjelma:

Liisa Seppänen: Reformaatio ja kaupunkikuvan muutokset. Uskonnollinen uudistus katalysaattorina ja vallan välikappaleena

Ilkka Leskelä: Reformaation ”leviäminen” Suomeen: Suomalaiskaupunkien yhteydet Itämeren piirin nopeasti reformoituihin hansakaupunkeihin

Reima Välimäki: ”Suomen metropoli Turku”: Martin Crusiuksen merkinnät 1580-luvun Turusta

Mikko Hiljanen: Kirkkoherrojen taloudellinen asema 1500-luvulla ja reformaation vaikutukset siihen

Janika Aho: Reformaation tapahtumapaikkana Isokyrö - 1560-luvun seinämaalaukset Isonkyrön kirkossa

Kaisa Häkkinen: Itäiset lainat Mikael Agricolan teosten sanastossa

Tanja Toropainen: "Myö ylistäm ja kunnioitam sinua, myö sinua kiitäm."  Itäisiä jälkiä reformaatioajan varhaisissa teksteissä

Jyrki Knuutila: Tukholman reformaatio ja sen vaikutus suomalaisiin

Marja Hartola: Miten reformaatio vaikutti ruokatalouteen 1500- ja 1600-luvuilla

 

​​​​KONSERTTI

Felix Thomas lumen mundi -konsertti Turun linnan kirkossa 16.12.

Joulukuun pimeyden keskellä Turun linnassa kuultiin valon lauluja. Keskiaikaisen pyhimyksen, "maailman valon", Tuomas Akvinolaisen, muistojuhlien laulut kaikuivat Vox Silentii -yhtyeen tulkitsemina Turun linnan kirkon holveissa perjantaina 16.12. FT Marika Räsänen piti lyhyen esitelmän aiheesta tilaisuuden alussa.

Tuomas Akvinolainen oli 1200-luvulla elänyt dominikaaniveli, joka tunnetaan parhaiten teologisesta ja filosofisesta kirjallisuudestaan. Hän on kuitenkin myös katolisen kirkon kanonisoima pyhimys, jolle omistettiin kaksi juhlapäivää keskiajalla. Keskeinen osa juhlapäivien ohjelmasta ovat yli 60 laulua, joita Tuomaan muistolle laulettiin, ja joista osa esitetään nyt pidettävässä konsertissa.

Vox Silentii (Johanna Korhonen, Hilkka-Liisa Vuori) on 1992 perustettu lauluyhtye, joka esittää, tutkii ja opettaa keskiaikaista kirkkolaulua. Lauluyhtye pyrkii äänenkäytössä laulutapaan, joka hyödyntää kirkon akustiikan ja sointitilan mahdollisimman täytenä tuottaen kuuluville kirkossa soivia yläsäveliä. Kuulija voi havaita ne hentoina huilumaisina ääninä laulun ohessa. Kirkko on duon kolmas laulaja. 

Konsertti on osa Koneen Säätiön tukemaa ja Turun yliopistossa tehtävää tieteellis-taiteellista hanketta Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa. Hankkeen tutkijat ja taiteilijat ovat Seppo Heikkinen, Johanna Korhonen, Antti Lampinen, Marika Räsänen ja Hilkka-Liisa Vuori. Mukana projektissa on musiikin tutkimuksen ja tuottamisen lisäksi kulttuurihistoriallinen ja kielitieteellinen näkökulma sekä käytännöllinen kokeellinen puoli. Hankkeesta on syntynyt myös CD-levy Felix Thomas lumen mundi, jolle on valittu 28 laulua. Levyllä vierailee myös ranskalainen dominikaaniveli Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond.

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) on Turun yliopiston monitieteinen tutkimuskeskus, joka edistää keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta Turussa ja järjestää yleisöluentoja ja esitelmätilaisuuksia historiasta kiinnostuneille.

www.ossagloriosa.orgwww.voxsilentii.fi

 

Reformaation merkkivuoden ohjelmaa

 

Reformaation merkkivuoden avajaisseminaari Turun tuomiokirkossa 30.10.2016

Tilaisuuden avaus, professori Marjo Kaartinen

Antifoni Salve Regina - Terue laupiudhen kuningas, lauluyhtye Vox Silentii: Hilkka-Liisa Vuori ja Johanna Korhonen

Kirjakulttuurin murros, professori Matti Peikola

Suomen kirjakielen juurilla, professori emerita Kaisa Häkkinen

23. Pyhän kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain Introitus Josko minä kuulisin (Ps. 85: 9, 10, 8 ja 2), Lauluyhtye Vox Silentii ja MuT Jorma Hannikainen

Oikeuslaitoksen ja hallinnon reformaatio, apulaisprofessori Kirsi Salonen

Kirkkotila ja reformaatio, dosentti Riitta Laitinen

Reformaatio suomalaisessa kulttuurissa, arkkipiispa Kari Mäkinen

Hymni Veni Creator Spiritus - Nyt Pyhä Henki, Luojamme 

Sekvenssi Veni Sancte Spiritus - Saavu, Henki!

Lauluyhtye Vox Silentii ja MuT Jorma Hannikainen


 

TUCEMEMS Turun Kirjamessuilla 30.9.-2.10.2016.

PERJANTAI 30.9.

SAKSAA JA SUOMEA! 

Kansankielisen kirjallisuuden keskiaikaiset juuret ja reformaation vaikutukset.  Aiheesta keskustelivat Pohjoinen reformaatio - kirjaan liittyen prof. Kaisa Häkkinen, prof. Kari Keinästö ja prof. Jyrki Knuutila.

SUNNUNTAI 2.10. 

Hallitsijat, aateli ja ihmisten arki - katolilaisuuden ja luterilaisuuden välissä.

Dos. Anu Lahtinen, dos. Susanna Niiranen ja apulaisprofessori Kirsi Salonen keskustelivat reformaation aikakauden elämästä Suomessa.

Lisäksi messuilla oli myynnissä TUCEMEMSin Pohjoinen reformaatio -kirjaa!VUOSI 2015

KUUKAUSIESITELMÄT

Vuoden 2014 TUCEMEMS-kuukausiesitelmät olivat perjantaisin​ Janus-salissa, Sirkkalan kasarmilla klo 14:

23.1 Tom Linkinen (Kulttuurihistoria): Ikuisesti yhdessä? Rakkaus miesten kesken ja naisten kesken keskiajalla ja uuden ajan alussa - ja historian käyttö 

27.2 Liisa Steinby (Yleinen kirjallisuustiede): Herderin haaste humanistiselle tutkimukselle 

27.3 Tiina Tuominiemi (Ranskan kieli): Punahilkka ja Filomela - Perrault'n saduista Ovidiuksen Metamorfoosien valossa

24.4 Visa Helenius (Filosofia): Syystäkö vaiko syyttäkö? Riittävän perusteen periaatteen historiaa antiikista uudelle ajalle ja Miletoksesta Turkuun 

25.9 Kirsi-Maria Nummila (Suomen kieli): Turun keskiaikaisen kaupunkinimistön arvoituksia: Kinhästagatan

30.10 Mia Korpiola (Oikeushistoria):Tutkimusprojekti ”Foundations and space of action of Nordic inheritance law: Strategies, relations and historical development c. 1100–2020” ja kirjahanke ”A History of Nordic Inheritance Law”

20.11 Thomas Devaney (University of Rochester/ Helsinki Collegium for Advanced Studies): “Indescribable Joy”: The Romería of Nuestra Señora de la Cabeza as Emotional Experience.

18.12 Marja Hartola (Kansatiede): Joulu tulee, juosta pittää - Joulukauden ruoat Agricolan aikana


TUCEMEMSIN TUTKIJASEMINAARI 

Seminaari kokoontui noin kerran kahdessa viikossa keskustelemaan osallistujien työpapereista. Seminaaria veti Meri Heinonen.


​VIERAILEVIA LUENNOITSIJOITA

Professori David Gaimster luennoi  19.2. aiheesta Defining modernity: historical archaeology and ceramic research in Northern Europe 

Professori Elaine Chalus (Bath Spa University, UK) piti luennon keskiviikkona 25. helmikuuta aiheesta Intimacy, Love & Loneliness: Coping with Separation during the Napoleonic Wars - The Fremantle Papers, c. 1801-1814.

Professori Mandel Cabrera piti esitelmän Janus-aditoriossa maanantaina 26 tammikuuta klo 14: Loving the World: A Spinozian Ideal


Professor Denis Kambouchner (Paris 1/Sorbonne) visited Turku and directed two seminars on Descartes:

Tuesday 2.6. 2015 14-16:  The soul’s power to act on the body

Wednesday 3.6. 2015  15-17: Reason, faith and love of God


SEMINAARIT JA WORKSHOPIT


​Languages in the Lutheran Reformation
Date: 23–24 October 2015

Organised by the linguistics working committee of Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS), University of Turku, with support of TUCEMEMS

Programme 
Friday, 23 October 2015
Mikko Bentlin (Greifswald): Traces of Low German influence in the Finnish texts of Michael Agricola?
Robert Dittmann (Prague): Czech language in confessional clashes of the 16th century
John L. Flood (London): ‘Quae pestis unquam tam perniciosa invasit gregem Christi?’ The reception of Lutheranism in England
Jonatan Pettersson (Stockholm): In search of a language: Biblical texts on the brink of a New Time
Elise Kleivane (Oslo): The infant Jesus and his mother in Late Medieval and Early Modern Scandinavian book culture
Dainora Pociūtė (Vilnius): The Concept of medicine and the representation of diseases in the oldest Lithuanian Lutheran texts (16th Century)
Kristiina Ross (Tallinn): About the fate of some linguistic ideas of the Reformation and the 17th century in the genesis of literary Estonian

Saturday, 24 October 2015
Sebastian Seyferth (Görlitz): Frühneuzeitliche Summarien – erbauliche, laienexegetische Bibelberichte als narrative reformatorische Plattform? Ein Vergleich Stephan Rodts Übertragung der neutestamentlichen Summarien Johannes Bugenhagens mit denen Veit Dietrichs
Merlijn de Smit (Stockholm): Tradition and reform in Dutch Bible translations of the 1520s
Tanja Toropainen (Turku): Early Finnish translations of the hymn Te Deum laudamus
Pēteris Vanags (Stockholm): German influence on the Christian discourse of (early written) Latvian
Izabela Winiarska-Górska (Warsaw): The spread of Lutheran thought in Prussia and Poland in the 16th and 17th centuries from the perspective of history of Polish language


The Long Northern Reformation -workshop
Date: 8-9.12.2015

The Long Nordic Reformation -workshop oli kansainvälinen työryhmätapaaminen, joka käsittelee reformaation pitkää historiaa pohjoisessa Euroopassa. 

Ohjelma:
Tuesday 8 Dec 2015

Session I: The Nordic Reformations
Otfried Czaika: Reformation in Denmark/Norway
Martin Bernstron: Reformation in Sweden
Simo Heininen: Reformation in Finland

Session II: Nordic Counter-Reformation(s)
Raisa Toivo: Catholic Reformation in Lutheran Finland
Anu Lahtinen: Representatives of Pope in Sweden

Wednesday 9 Dec 2015

Session III: Saints, Pictures and Reformation
Martin Wangsgaard Jürgensen: Rejuvenated Martyrs: Sacrifice, Sanctity and Lutheranism
Elina Räsänen: Iconoclash in Finland. Transformations of the Catholic Objects

Session IV: Monasteries and Reformatio
Kirsi Salonen: Escaping from Scandinavian Monasteries in Early 16th Century. A Sign of Pre-Reformation against the Church?
Johnny G.G. Jakobsen: Dominicans and the Nordic Reformation
Marko Lamberg: Relationships between the Religious Houses and the Lay Community in Stockholm, c. 1475 - 1540.


STUDIA GENERALIA

26.1 Teemu Immonen: Rooman Pietarinkirkko ja kirkkotaiteen synty
23.2 Kari Kotkavaara:  Idän kirkon kuvat ennen "taiteen aikakautta" 
30.3 Hanna Pirinen: Keskiajan perintö luterilaisessa kirkkointeriöörissä      
27.4 Altti Kuusamo: Suojelusenkelin kuvallisen tyypin synty ja sen psykohistorialliset johdannaiset                                                               25.5 Elina Räsänen: Keskiajan puuveistosten muuttuvat merkitykset    


SEMINAARI TURUN KESKIAIKAISILLA MARKKINOILLA

​Taudit, terveys ja lääkintä vanhoina aikoina. TUCEMEMSin päiväseminaari Turun Keskiaikaisilla Markkinoilla

Taudit ovat olleet osa ihmisten elämää kaikkina aikoina. Keskiaikaan liitetään usein ajatus Mustasta Surmasta, tuhoisasta rutosta, joka riehui Euroopassa 1300-luvulla. Miten sairauteen ja kärsimykseen suhtauduttiin keskiajalla? Miten terveys ja tähdet liittyvät toisiinsa, ja millaisin konstein tauteja yritettiin parantaa? Kuinka suhtauduttiin harhaoppeihin, jotka nähtiin hengellisenä ruttona?

Torstaina 25.6. klo 12-16.15 

Ohjelma:
FM Elviira Pulli: Ruumiiseen kohdistuvan väkivallan kuvasto myöhäiskeskiaikaisessa hengellisyydessä
FM Mari-Liisa Varila: Tähdet ja terveys: astrologia lääketieteessä keskiajalla ja uuden ajan alussa
FM Reima Välimäki: Pestis heresis – harhaoppi, rutto ja hengen sairaus
FM Vel​i Pekka Toropainen: Rutto tuli Turkuun mereltä
FM Sara Norja: Elämän eliksiiri: alkemia parannuskeinona keskiajalla 
Dosentti Terttu Lempiäinen: Yrtti- ja kasvilääkintä keskiajalla  -  luostarien rohtoja ja terveellisen elämän ohjeita.

KIRJANJULKISTAMISTILAISUUS

Tiistai 2.6.2015 Tutkimuskeskus Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies järjesti uuden kirjasarjansa Crossing Boundaries sekä sen ensimmäisen kirjan julkistamistilaisuuden.

Kulttuurihistorioitsija Tom Linkisen kirja Same-sex Sexuality in later
Medieval English Culture käsittelee samaa sukupuolta olleiden
seksuaalisuuden erilaisia ymmärtämisiä myöhäiskeskiajan englantilaisessa kulttuurissa. Tutkimus pohjautuu monipuoliseen lähdemateriaaliin teologisista tutkielmista kronikoihin ja runoista kuviin. Linkisen tutkimus on kattavuudessaan ainutlaatuinen selonteko aihepiirin historiasta.

Crossing Boundaries on korkeatasoinen, kansainvälinen ja vertaisarvioitu tieteellinen kirjasarja, jota julkaistaan yhteistyössä Amsterdam University Pressin kanssa. Crossing Boundaries on foorumi monitieteiselle tutkimukselle ja tuoreille näkökulmille Euroopan historiaan myöhäisantiikista 1700-luvun loppuun.

VUOSI 2014

KUUKAUSIESITELMÄT

Vuoden 2014 TUCEMEMS-kuukausiesitelmät olivat perjantaisin Tempo-seminaarisalissa, Sirkkalan kasarmilla (Kaivokatu 12) klo 14:

 

24.1. Karin Kukkonen (Academy of Finland Postdoctoral Research Fellow, Comparative Literature): "The Long Arm of the Rules: Neoclassical Poetics and the Rise of the Novel."

21.2. FM/suomentaja Arto Rintala (yleinen kirjallisuustiede): "Kreivi Lucanor ja Patronio" - kaunokirjallinen portti sydänkeskiaikaan

21.3. FT Liisa Seppänen (arkeologia): ”Oliko keskiajan Turku sittenkään siivoton? - Kaupunkikuvan ja saniteettiolosuhteiden tarkastelua arkeologisen aineiston perusteella”

25.4 Dagmar Neuendorff (Saksan kieli ja kirjallisuus, ÅA): "Neljäs Lateraanikonsiili ja sen seuraukset (Das 4. Laterankonzil und seine Folgen)" 

30.5. Harri Kiiskinen (kulttuurihistoria, TY):  "Talot, toimijat ja verkostot, eli kerrostaloa rakentamassa 100-luvun Ostiassa."

26.9 Veli-Matti Rissanen (klass.): Ciceron reseptio keskiajalla ja renessanssin aikana.

24.10 Riitta Laitinen (Kh): Varkaat, kaupunkiyhteisö ja kaupungista karkottaminen 1600-luvun Turussa.

28.11 Hilkka-Liisa Vuori: Cantus sororum - birgittalaissisarten luostarilauluja keskiajalta.

19.12 Joulujuhla/ TUCEMEMS viisi vuotta

 

TUCEMEMSIN TUTKIJASEMINAARI 

Seminaari kokoontui noin kerran kahdessa viikossa keskustelemaan osallistujien työpapereista. Seminaaria veti Meri Heinonen.

 

VIERAILEVIA LUENNOITSIJOITA

Deborah Simonton (Professor of British History, University of Southern Denmark) piti 15.1-5.2.2014 luentokurssin aiheesta Leisure, Pleasure and Consumption in Eighteenth-century Britain. Lisäksi Simonton puhui elämäkerrallisesta kirjoittamisesta 5.2. klo 14-16 Litzen –seminaarihuoneessa.

Professori Kurt Villads Jensen (University of Southern Denmark) piti 15.5.2014 Litzen-seminaarihuoneessa luennon kristittyjen suhtautumisesta muslimeihin ristiretkiajalla.

Simon Forde (Amsterdam University Press) luennoi akateemisesta julkaisemisesta ja kustannustoiminnasta 12.11 Janus-salissa.

Vadim Chaly (Immanuel Kant Baltic Federal University) Luennoi aiheesta The Heritage of Immanuel Kant in Russia. 21.10 & 22.10.

 

SEMINAARIT JA WORKSHOPIT

27.3. Sources to Art History
Taidehistorian ja TUCEMEMSin järjestämä seminaari-iltapäivä, jossa puhujina Prof. Altti Kuusamo (TY), FT Teemu Immonen (TY), FL Elina Sopo (JY), Konservaattori Tuulikki Kilpinen, FM Eleonora Lanza.

 

31.5–1.6. Understanding the World and Human Beings. A TUCEMEMS Conference on Early Modern Philosophy. TUCEMEMSin ja Turun yliopiston filosofian oppiaineen järjestämä konferenssi.

 

24.–25.10 Linguistics Meets Book History: Seeking New Approaches 
A Pragmatics on the Page Symposium. TUCEMEMSin sponsoroima konferenssi. Keynote-puhujat olivat Daniel Wakelin (University of Oxford, England), Colette Moore (University of Washington, USA) ja Jukka Tyrkkö (TAY).

 

31.10.–1.11. Relics of the Saints – Remnants of Papacy in Reformed Churches

Workshopin puhujat ja aiheet:

II session: Relics in Nordic Countries
Christian Lovén – St. Erik of Sweden
Øystein Ekroll – St. Olof of Norway – Whole or Divided? The Fate of a Popular Saint
Jens Vellev – Relics in Denmark

Keynote: George Kazan – Interdisciplinary Research into Relics: ‘Relics of the Baptist’ Project

III session: Relics before and after Reformation
Bertil Nilsson – Relics in Sweden
Torstein Jørgensen – Stavanger Relic List
Lars Bisgaard – St. Canute of Denmark

IV session: Analyzing Relics
Mark van Strydonck – Dating Saints: A Multi-disciplinary Study of Relics from ’Local’ Belgian Saints
Philippe George – Relics – The Fourth Power
Kirsi Salonen – Where Relics Came from? The Case of Sten Sture

V session: Old Relics – Modern Tensions
Pertti Anttonen – Background
Benito Casagrande / Jussi-Pekka Taavitsainen – Modern Tensions around the Relics of St. Henry of Finland
Kurt Villads Jensen – A Bone of Contention. Theological and Legal Fights about the Relics of St Canute in Denmark in 2009

 

14.11. Kirjahistoriallisen seuran seminaaripäivä: Kuvalla kertoen XXIII Kirjahistoriallinen seminaari Turussa. Järjestäjät: Suomen Kirjahistoriallinen Seura yhteistyössä TUCEMEMSin kanssa.

Puhujat:
Prof. Kirsi Vainio Korhonen (TY) ja FM Laura Yli-Seppälä (TY): Kirja-aarteita - Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman jäljillä.
Yliopistonlehtori, FT Carla Suhr (HY): Kuvitus noitaoikeudenkäyntejä käsittelevissä pamfleteissa 1500-1600-luvun Englannissa.
Prof. Leila Koivunen (TY): Tosia kuvia Afrikasta. 1800-luvun matkakertomusten kuvallisen tiedon rakentuminen.
Graafinen suunnittelija Olavi Hankimo: 1880 – 1900: Valokuva valtaa painopinnan ja huomion.

 

28.–29.11. Formen der Zeitlichkeit in Goethes literarischem Schaffen -konferenssi. Konferenssin järjestivät Yleinen kirjallisuustiede ja TUCEMEMS yhteistyössä.


KURSSIT

Leisure, Pleasure and Consumption in Eigteenth-century Britain (5 op), 15.1.–5.2.2014. Kurssin piti professori Deborah Simonton (Professor of British History, University of Southern Denmark)

Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen (5 op) kevät 2014
Opettaja: Kirsi Salonen

Keskiajan latinaa. Tekstejä Saksasta, Britteinsaarilta ja pohjoisesta (3 op) 10.3–12.5.2014. Opettaja: Aulikki Vuola.

Keskialasaksan perusteet (5 op) syksy 2014
Opettaja: Tuomo Fonsén

Keskiajan peruskurssi (5op) 27.10–15.12.2014
Opettaja: Kirsi Salonen

Esinetutkimus arkeologian ja kulttuuritieteiden lähteenä (3 op) 6.11.2014–19.2.2015.
Vastuuhenkilö: Janne Harjula

 

STUDIA GENERALIA

TUCEMEMSin Studia generalia -luentosarja "Vanhat ajat" järjestettiin keväällä 2014 aiheella Kartanoelämää Suomessa 1500–1700-luvuilla.

Luentosarjan koko ohjelma:

27.1. FT Riikka Koskinen: Juhlat kartanoissa 1700-luvulla

24.1 Prof. Kirsi Vainio-Korhonen: Aatelin rouvat ja neidit taloudellisina toimijoina 1700- ja 1800-luvun Suomessa

31.3 FT Liisa Lagerstam: Tuvasta salonkiin. Muodikkaita sisustuksia vanhoissa suomalaisissa kartanoissa

28.4 FT Liisa Lagerstam: Ryytimaita ja maisemapuistoja. Puutarhanhoitoa suomalaisissa kartanoissa 1500–1700

26.5 Prof. Hannu Salmi: ”Suomen linnoja ja herraskartanoita” – kartanoelämää valkokankaalla

 

KOLLOKVIO

4.–5.4.2014 Framing Premodern Desires -kollokvio. TUCEMEMSin järjestämä kansainvälinen kollokvio. Kollokviossa oli yhteensä 58 osallistujaa, joista 32 ulkomaista. Kollokvio käsitteli seksuaalisuutta, rakkautta ja sosiaalista kontrollia keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella. Kollokvion keynote-puhujat olivat: Faramerz Dabhoiwala (Oxford, UK), Jonas Liliequist (Umeå, Ruotsi), Garthine Walker (Cardiff, UK), Dror Zeevi (Ben-Gurion University of Negev, Israel). Lisäksi kollokviossa pidettiin 12 työryhmää, ja niissä yhteensä 39 esitelmää.


PÄIVÄSEMINAARI

TUCEMEMS toteutti yhteistyössä Turun Suurtorin keskiaika ry:n kanssa päiväseminaarin Turun keskiaikaisilla markkinoilla otsikolla Vaeltavia vaikutteita, risteileviä ritareita. Liikkumisesta ja matkustamisesta keskiajalla ja uuden ajan alussa. Seminaari järjestettiin Vanhan Raatihuoneen salissa.

Seminaarin ohjelma:

Pekka Tolonen: Pyhimyksiä, viiniä ja harhaoppeja. Ihmisten, esineiden ja ajatusten liikkuvuus sydänkeskiaikaisten yhteisöjen rajoilla

Tuomo Fonsén: Luther, Agricola ja muut. Eroja Raamatun kansankielisissä käännöksissä

Miika Norro: Harhailevat ritarit. Matkustaminen ja maasta toiseen liikkuminen keskiaikaisen ranskalaisen kirjailijan, Chrétien de Troyes'n, teoksissa

Heini Kirjavainen: "Meidän Rouvamme" Villamekko? - Pyhimyspatsaiden pukeminen keskiajalla

Elina Lindström: (Käännöksen) käännöksiä ja (kopion) kopioita. Esimerkkejä painamattomien suomenkielisten tekstien synnystä ja leviämisestä 1500-luvulla 

Veli-Pekka Toropainen: Peeveli liikekannalla - Turun 1600-luvun pyöveleiden taustat VUOSI 2013

KUUKAUSIESITELMÄT
Vuoden 2013 TUCEMEMS-kuukausiesitelmät olivat perjantaisin Tempo-seminaarisalissa, Sirkkalan kasarmilla (Kaivokatu 12) klo 14:
 
25.1. Hemmo Laiho (filosofia): Aistimellisen kognition arvonpalautus 1700-luvulla.
 
22.2. Jaana Vaahtera (Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, TY):
Bonus homo et iustus et rectus est ille, bona mulier et casta et pudica est illa. Kielen ja maailman järjestyksestä myöhäisantiikin kieliopeissa.
 
22.3. Tiina Miettinen (Historia, TaY): "Hyöri, pyöri piikaseni": Nuorten naisten naimahuolet maaseutukylissä 1600- ja 1700-luvuilla.

26.4. Janne Harjula (Arkeologia, TY): Kirjoittamisen merkkejä Turun keskiaikaisen katedraalikoulun kulmilta.

17.5. Minna Sandelin (Pohjoismaiset kielet, TY): Ruotsin keskiaikaiset lait tekstintutkimuksen kohteena.
 
20.9: FM Antti Lampinen (klass.): "Daemonum ludificationes”: turba rusticanorum ja kansanomaisen uskonnollisuuden konstruointi myöhäisantiikin ja merovingiajan Gallian kirkollisen eliitin retoriikassa.
 
25.10: FT Ellen Valle (engl.): “The glorious works of the Creator, displayed in the New World”: The intersection of science, commerce and ideology in natural history paratexts in the long eighteenth century.
 
22.11: FT Jarkko Keskinen (Suomen historia): Yhteisöllinen verkostoanalyysi tutkimuksen apuvälineenä.
 
13.12. Lucian päivän juhla. Joulukuun kuukausiesitelmän sijasta kokoonnuimme viettämään kaudenpäättäjäisiä, jossa jäsenillä oli mahdollisuus tuoda kuluneen vuoden tuotantoaan esille yhteiseen kirjanjulkistamistilaisuuteen. Juhlien yhteydessä laulu- ja soitinyhtye Räikkä nostatti tunnelmaa keskiaikaisella musiikilla!
 
TUCEMEMSIN TUTKIJASEMINAARI

Seminaari kokoontui noin kerran kahdessa viikossa keskustelemaan osallistujien työpapereista. Seminaari vieraili 30.9 Tampereelle Triviumin vieraana. Seminaaria veti Meri Heinonen.

 
VIERAILEVIA LUENNOITSIJOITA
19.11. Professor emeritus Paul Strohm (Columbia University): ”The problems of writing a Chaucer-biography”.
Paul Strohm on maailman johtavia Chaucer-tutkijoita ja on mm. toiminut keskiajan kirjallisuuden Tolkien professorina Oxfordin yliopistossa sekä Anna S. Garbedian Professor of the Humanities professorina Columbian yliopistossa. Hänen keskeisimpiin julkaisuihinsa lukeutuvat The Social Chaucer (Harvard, 1989), Hochon's Arrow: The Social Imagination of Fourteenth-Century Texts  (Princeton, 1992), sekä ensi vuonna
 ilmestyvä A Day in the Life of Chaucer (Penguin, 2014). 
 
8.11 Prof. John H. Lind: Darkness in the East? Eastern influence in Scandinavia during the Viking Age and Early Middle Ages.
 
11.12 Prof. Daniel E. Bornstein (Washington University in St. Louis): "The Body-Snatching Nuns of Corpus Domini".
 
SEMINAARIT JA WORKSHOPIT
26.11. Early Modern Professional Women
Puolipäiväseminaari, jossa puhujina professori Elaine Chalus (Bath Spa University, professori Åsa Karlsson Sjögren (Umeå University), FT Johanna Ilmakunnas (HY) ja dosentti Anu Lahtinen (TY).
 
9.–10.12. ”Religious Reform before the Reformation” –workshop.
Kaksipäiväisessä työpajassa pohdittiin reformin käsitettä ja uskonnollisten uudistusten syitä ja vaikutuksia ennen 1500-luvun reformaatiota (uskonpuhdistusta) sekä niitä uskonnolliseen reformiin liittyviä piirteitä, jotka jatkuivat yli 1500-luvun muutosten. Workshop pohjusti osaltaan TUCEMEMSin Luther -merkkivuosi 2017 -hanketta nostamalla esiin reformien pitkän jatkumon keskiajan ja uuden ajan alun uskonnollisuudessa.
 
Workshopin puhujavieraina ovat professori Daniel E. Bornstein (Washington University in St. Louis), professori Constant Mews (Monash University, Melbourne) sekä PhD Ana Marinković  (University of Zagreb). Tämän lisäksi työpajaan on lupautunut mukaan TUCEMEMSin omia jäseniä sekä yhteistyökumppaneita.  
 
30.9. TUCEMEMSin visiitti Tampereelle Triviumin vieraaksi. Vietämme päivää seminaarin ja yhteisen keskustelun parissa. Ilmoittautuminen 9.9. mennessä Meri Heinoselle.
 
 
KURSSIT
Lukuseminaari: Augustinus "Kristillisestä opetuksesta" KL1, pe 12-14.
Ohjaaja: Teemu Immonen
Rooman valtakunnan 300- ja 400-lukujen vaihteen hengelliselle ilmapiirille oli tyypillistä kiihkeä uskonnollinen keskustelu, jossa ajan sivistyneistö etsi tietään klassisen filosofian, perinteisten uskomusten ja yhä keskeisemmäksi nousevan kristinuskon eri suuntausten välillä. Aurelius Augustinus (k. 430) oli yksi näistä etsijöistä. Käännyttyään kristityksi korkeasti koulutettu Augustinus osaltaan vaikutti siihen, kuinka klassisen sivistyksen perintö muovautui osaksi kristillistä perintöä ja siten tärkeäksi osaksi länsimaisen ajattelun historiaa. Seminaarissa käytiin läpi teosta Kristillinen opetus (De doctrina christiana), jossa Augustinus käsittelee Raamatun tulkintaa sekä tuon tulkinnan välittämistä eteenpäin ja puolustamista. Teos antaa nykylukijalle avaimen myöhäisantiikin ja keskiajan kristillisen ajattelun ymmärtämiseen. Seminaari työskenteli lukupiirinä.
 
Paleografian perusteet KL 2
Ohjaaja: Kirsi Salonen
Kurssilla tutustuttiin latinalaisen paleografian historiaan keskiajalta uuden ajan alkuun.
 
Paleografian opintopiiri  KL 1-2
Ohjaaja: Kirsi Salonen
Opintopiiri oli tarkoitettu kaikille vanhoista käsialoista kiinnostuneille ja niiden parissa työskenteleville, jotka osasivat sitä jo (ainakin jonkin verran). Opintopiirissä käsiteltiin keskiajalta ja uuden ajan alusta peräisin olevia erikielisiä (latina, suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa…) tekstejä, ja osallistujat saattoivat myös tuoda sinne omaan tutkimukseensa liittyviä tekstejä, joiden lukemiseen he toivoivat apua tai kommentteja vertaisiltaan.

Keskiaikaisten ja varhaisen uuden ajan alun käsikirjoitusten kuvailu 3.-4.10.2013
Codices Fennici -hanke (SKS) järjesti 3.-4.10.2013 yhteistyössä Kansalliskirjaston, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studiesin ja Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman kanssa kaksipäiväisen kurssin keskiaikaisten ja varhaisen uuden ajan käsikirjoitusten kuvailusta. Opettajina toimivat Dr Bettina Wagner (Bayerische Staatsbibliothek), Dr Erwin Frauenknecht (Landesarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart) ja Dr Maria Stieglecker (Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften).
 
 
Keskiajan latina SL2
Kurssin tavoitteena oli kyky ymmärtää keskiajan latinan ominaispiirteitä verrattuna klassiseen latinaan ja tuntea latinan kielen muutokset vuosisatojen kuluessa. Opettajana toimi Aulikki Vuola.
 
 
"The unification of Thinking and Being in Descartes" 18.10–8.11
Professori Joseph Almog (UCLA).
The seminar examined the relation between the two famous propositions “I think” and “I exist”, both in the original Cogito direction-- Cogito ergo Sum-- but also the reversed Cogito -- Sum ergo Cogito.
In both examinations, professor Almog analyzed the metaphysics that of relation (act) of thinking and the “ideas” it is said to involve, in a nutshell—what is thinking? And, how is it (or not) connected to perceiving (the world)?
 
STUDIA GENERALIA

Ruumiin ilot ja kirot – näkökulmia keskiajan ja uuden ajan alun ruumiillisuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteisiin

Keväällä 2013 TUCEMEMS järjesti Studia generalian "Vanhat ajat" aiheena ruumiillisuus keskiajalla ja uuden ajan alun taitteessa. Esitelmien kautta lähestyttiin sellaisia edelleenkin osin tabuja aiheita kuten vakavat sairaudet, uskonto ja seksuaalisuus sekä ruumiillinen väkivalta.
28.01 FT Meri Heinonen, Turun yliopisto: Sielun vihollinen vai jumalallinen nautinto. Ruumis ja uskonnollinen elämä keskiajalla.
25.02 Apulaisprofessori Kirsi Salonen, Turun yliopisto: Unohtunut siveyslupaus. Kirkonmiesten ja -naisten seksuaalirikkomuksista keskiajalla.
25.03 FM Tom Linkinen, Turun yliopisto: Kirottu luonnonvastainen synti keskiajalla.
29.04 Professori Marjo Kaartinen, Turun yliopisto: Elävältä mädäntyvät – rintasyövästä 1700-luvulla.
27.05 Dosentti Satu Lidman, Turun yliopisto: "Toistensa kimpussa kuin kissa ja koira..." – Ruumiillinen väkivalta uuden ajan alun avioliitossa.
 
KOLLOKVIO
18th - 19th January 2013
"Narrative concepts in the study of eighteenth-century literature"
 
PÄIVÄSEMINAARI
Ruumiin ilot ja kirot keskiajalta uuden ajan alkuun
TUCEMEMS järjesti Turun keskiaikaisilla markkinoilla torstaina 27.6.2013 klo 12:00 alkaen suurtorin Vanhalla Raatihuoneella päiväseminaarin, jossa keskiajan ja uuden ajan alun tutkijat esittelivät uusia näkökulmia ruumiillisuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteisiin.
Päivän ohjelma:
Kirsi Salonen: Unohtunut siveyslupaus. Papiston seksuaalirikkomuksista keskiajalla.
Mikko Kauko: Synneistä ja helvetin piinoista Jöns Budden kääntämissä teksteissä
Meri Heinonen: Ruumiin kivuista ja nautinnoista keskiajan uskonnollisuudessa
Virpi Luoma: Sauna- ja kylpyläkulttuurista keskiajalta uudelle ajalle
Satu Lidman: Aviollisen väkivallan sallittavuudesta
Jenni Kuuliala: Vammaiset lapset keskiajalla
Tom Linkinen: Luonnonvastainen synti, Turku ja Tuomiokirkon varjo
 
 

VUOSI 2012

KUUKAUSIESITELMÄT

Kevään 2012 TUCEMEMS-kuukausiesitelmät olivat perjantaisin Janus-luentosalissa, Sirkkalan kasarmilla (Kaivokatu 12) klo 14:

27.1. Kaisa Häkkinen (suomen kieli, TY): Taudit ja tautien nimet Mikael Agricolan teoksissa.

17.2. Aino Mäkikalli (yleinen kirjallisuustiede, TY): Käsitys romaanista 1600-luvun lopussa: Aphra Behnin Oroonoko. 

HUOM! Esitelmä pidetään poikkeuksellisesti seminaarihuone Tempossa (Minerva-rakennus, 2. krs) Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12.

30.3. Jussi-Pekka Taavitsainen (arkeologia, TY): Piritan pyhät luut - menetelmiä ja alustavia tuloksia.

27.4. Mikko Kauko (Nordiska språk, Åbo universitet): Frater johannes ræk male scripsit hec - Vad skrev Jöns Budde och vad vet vi om det?

4.5. Simo Knuuttila (Helsingin yliopisto): Francisco Suárez ja varhaismoderni psykologia

HUOM. Esitelmä pidetään poikkeuksellisesti seminaarihuone Tempossa (Minerva-rakennus, 2krs.) Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12.

28.9. Professori Luigi de Anna (italian kieli ja kulttuuri TY): Johanniittojen vaiheet Skandinaviassa keskiajalla

16.11. FM Tuomas Hovi  (folkloristiikka TY): Historiallinen Dracula ja keskiaikaturismi. 

VIERAILULUENNOT 

 

Ti 9.10. klo 18–20 dosentti Marko Lamberg ( historia, ÅA): "Myöhäiskeskiaikainen sääntökunta ylirajaisena yhteisönä: esimerkkinä Vadstenan ja Naantalin luostareiden yhteydenpito 1400-luvulla". Paikka: Sirkkalan Janus-sali, (Kaivokatu 12)

 

VÄITÖKSIÄ KESKIAJAN JA UUDEN AJAN ALUN TUTKIMUKSESTA

 

1 December 2012, Jarkko Keskinen, Suomen historia (Finnish history), Oma ja yhteinen etu. Kauppiaiden keskinäinen kilpailu ja yhteistyö Porin kauppiasyhteisössä 1765-1845. Private and Public Interest: Cooperative Competition in the Merchant Community of Pori 1765-1845

 

1 December 2012, Liisa Seppänen, Arkeologia (Archaeology), Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto. Construction and Changes in the Townscape of Medieval Turku. With Special Reference to the Archaeological Material from the Åbo Akademi University’s Main Building Site.

 

7 December 2012, Kirsi Salonen, Oikeushistoria (Legal history), Kirkollisen oikeudenkäytön päälähteillä – Sacra Romana Rotan toiminta ja sen oikeudellinen tausta myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alun taitteessa. By the Fountain of Papal Justice. The Judicial Activity of the Sacra Romana Rota and its Legal Background in the Late Middle Ages and on the Eve of the Reformation.

 

KURSSIT

 

Zotero-viitteidenhallintaohjelman käyttökoulutus 16.1.2012 klo 12-15. Ohjaaja: Reima Välimäki

 

Old Icelandic saga (2 or 4 credit points): Spring semester 2012, 1st quarter (7 meetings), Fridays 10-12 (1st meeting on Friday, 13 January)Prof. Kendra Willson, University of California, Los Angeles (UCLA)

  

Symbolic communication and social value systems in pre-modern cultures, 5.-20.3.2012

 

Prof. Dr. Gabriele Müller-Oberhäuser, Institute of Book Studies & Textual Research/English Seminar, University of Münster (Germany)

  

SYMPOSIUM 

 

Symbolic Communication in Medieval and Early Modern Cultures, 9 March 2012

  

VIERAILULUENNOT

 

23.4.klo 16-18 Kathryn Edwards (Helsinki Collegium for Advanced Studies / University of South Carolina): Living with Ghosts:Europe’s Haunted History in the Later Middle Ages.

 

24.5. klo 14-16 David Wallace (Department of English, University of Pennsylvania):From Turku to Cairo. Conceptualizing European Literary History 1348-1418.  

 

VUOSI 2011

 

Medieval books, early prints and interpreting texts, 5.-12.9.2011 Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Williams, Universität Augsburg. Kurssikuvaus

 

Early Centuries of Russian History: The Tenth and Sixteenth Centuries, 6.9.-13.10.2011. Dr. Adrian Jones, La Trobe University, Australia. Kurssikuvaus

 

Käsikirjoitustutkimuksen opintomatka Uppsalaan lokakuussa 2011

  

Tampereen Triviumin vierailu TUCEMEMSiin

  

TUCEMEMS Kesäkoulu "Monitieteisyys keskiajan ja varhaismodernin tutkimuksessa", 9.—11.8.2011.

  

TUCEMEMS -päiväseminaari "Elämää tuomiokirkon varjossa - näkökulmia keskiajan ja uuden ajan alun Turkuun" Turun keskiaikaisilla markkinoilla 30.6.2011 klo 12-16.

  

TUCEMEMS-kuukausiesitelmät

18.2. Marjo Kaartinen (Turun yliopisto): Rintasyöpä ja sen hoidot 1700-luvulla.

11.3. Janne Tunturi (Turun yliopisto): Kansankielinen runous, oppineiden historiat ja 1700-luvun lopun käsitys keskiajasta. HUOM! poikkeuksellisesti maaliskuun kuukausiesitelmä pidetään Tempo-seminaarihuoneessa, rakennus Minerva, 2. krs, Sirkkalan kasarmi (Kaivokatu 12).

8.4. Jussi Nuorteva (Kansallisarkisto): Sähköiset aineistot keskiajan tutkimuksessa.

20.5. Päivi Pahta (Tampereen yliopisto): Monikielisyys ja sen ilmentymät keskiajan ja varhaismodernin kauden englantilaisissa teksteissä.

30.9. Sanna-Kaisa Tanskanen (englantilainen filologia, Helsingin yliopisto): "Rooman Lusifer ja antikristuksen palvelijat": Henry Caren (1646-1688) antikatolinen retoriikka kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta.

21.10. Kirsi Salonen (historia, Tampereen yliopisto / oikeushistoria, Turun yliopisto): Provisiosta kirkonkiroukseen. Turun tuomiokapituli ja Petrus Benedictin virkariita myöhäiskeskiajalla.

18.11. Visa Immonen (Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto): Arkeologinen näkökulma Ruotsin siirtokuntaan 1600-luvun Delawaressa.

 

  

Gender and work -workshop 17-18.5.2011

  

Studia Generalia "Vanhat ajat" 2011 : Turhuuden turuilla, hurskauden helmoissa.

 

Vierailuluennot:

13. syyskuuta klo 14 Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Williams (Universität Augsburg): Whatever type of book one likes, large or small, be they of a religious or worldly nature, beautifully illustrated. Illustrated Legendaries from Alsatian Manuscript Workshops of the 15th Century.Paikka: DenAud (Dentalia, 2. krs, Lemminkäisenkatu 2, Turku)

 

1. marraskuuta klo 16 Prof. Peter Clark "Issues of Cultural Diffusion in Europe in the long 18th century". Paikka: Luentosali Janus, Sirkkalan campus. Luento järjestetään yhteistyössä IIPC:n kanssa(Abstrakti)

 

Professori Jeffrey McDonoughin (Harvard) vierailuluento 4.4. klo 16

 

TUCEMEMS-symposium "Hyvä elämä" 29.4.

 

VUOSI 2010

 

TUCEMEMS-kuukausiesitelmät

24.9. Åsa Ringbom (Åbo Akademi, Taidehistoria & Keskiajan tutkimus): Medieval Art in the Åland Islands

29.10. Matti Peikola (Turun yliopisto, Englannin kieli): Aspects of Heretical(?) Book-Production in Later Medieval England: The Wycliffite Bible in its Manuscript Contexts

19.11. Deborah Simonton (University of Southern Denmark, Institute of History and Civilization): Widows and wenches: single women in eighteenth-century urban economies.

  

LITERATURE AND TIME

 

A seminar with Paul Alkon, 16 December, 9-16The Academy of Finland project "Literature and Time" organizes, with cooperation with TUCEMEMS, on Thursday, December the 16th, in the seminar room of Comparative Literature, a seminar with Professor Paul Alkon, University of California, as a guest speaker. See the program of the day.

 

Mystikkonaiset ja rippi-isät esitelmätilaisuus 7.12.

 

The Metaphysics of Leibniz and Resemblance Nominalism

 

Sunday, October 24, 2010.An International workshop at the Department of Behavioural Sciences and Philosophy ( more information )

 

VIERAILULUENNOT:

 

Professori Joseph Almogin (UCLA) vierailuluento: 18.10. klo 18-20 Man as Force of Nature ( abstrakti )Paikka: Auditorio Janus, Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12.

 

Marianne Sághyn vierailuluennot marttyyrikulteista myöhäisantiikin Roomassa 12. ja 13. lokakuuta  

 

KUUKAUSIESITELMÄT, kevät 2010:

12.3. Kirsi Vainio-Korhonen (Suomen historia): Pappi, suutari ja kätilö - ammattikuntien ja yliopistojen mentaliteettihistoriaa keskiajalta varhaismoderniin.

23.4. Olli Koistinen (Teoreettinen filosofia): Panpsykismi 1600-luvun filosofiassa.

21.5. Altti Kuusamo (Taidehistoria): Early Modern periodina: monta alkua, monta loppua, katkoksia.

 

 

 
 

 

 

​ 

Asiasana:
Tagit: