in English
 
 
Uutisarkisto

​Menneitä tapahtumia

Kesä 2018

Yleisöseminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla

 
 
Uskoa ja arkea keskiajalla
TUCEMEMS-seminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla Vanhan Raatihuoneen salissa torstaina 28.6.2017 klo 12–16.30.
 
12.00 FT Marika Räsänen: Turun juhlapäivät vuonna 1400
 
12.40 FT Tom Linkinen: Keskiaikainen teatteri keskiajan lopulla ja nyt
 
13.20 FT Sonja Hukantaival: Vuohenkallo ja tuomiokirkko - Keskiajan kansanuskoa arkeologin silmin
 
14.00 Tauko
 
14.30 FT Visa Immonen: Koroistenniemi vuonna 1400
 
15.10 FM Jussi Kinnunen & FT Janne Harjula: Turun Tuomiokirkontorin tuohikirje
 
15.50 FM Anna-Stina Hägglund: Esirukoukset ja toiveet sielun pelastumisesta Naantalin luostarin lahjoituskirjeissä
 
 

Kevät 2018

Kuukausiesitelmät

 
​​Kuukausiesitelmien ajatuksena on tuoda vanhemmista ajoista kiinnostuneita tutkijoita yhteen yli oppiainerajojen esittelemään omia tutkimustuloksiaan ja -intressejään. Kokoonnumme yleensä kerran kuussa perjantaina klo 14.15-16.00 Tempo-kokoushuoneessa(Sirkkalan kasarmialue, Kaivokatu 12 - Minerva-rakennus, 2. kerros, huone E211).
 
Lämpimästi tervetuloa!
 
Ohjelma:
 
19.1. Hanna Salmi (Englannin kieli): Konfliktin piirteet keskiajan ja uuden ajan alun kiistarunoudessa
 
Abstrakti: Kiistarunous (debate poetry) oli suosittu kirjallisuuden muoto keskiajalla. Väittelemisen keskeinen asema ajan koulujärjestelmässä lienee osaltaan vaikuttanut genren suosioon. Akateeminen väittelykulttuuri perustui ajatukseen, että totuus saadaan parhaiten selville antamalla eri näkökulmien edustajille mahdollisuus selvittää paremmuutensa reilussa kilpailussa. Aikalaiset olivat kuitenkin tietoisia siitä, että väittely saattoi muuttua henkilökohtaisuuksiin meneväksi kinasteluksi.
Tätä taipumusta riitelyyn parodioitiin myös runoudessa. Omassa työssäni keskitynkin analysoimaan kiistarunoudesta nimenomaan konfliktipuheen piirteitä. Väittely on eräänlainen kielipeli, jossa vastustaja yritetään voittaa erilaisilla hyökkäävillä tai puolustavilla 'siirroilla'. Esitelmässäni käsittelen näistä yleisempiä sekä konfliktin avaamisen että päättämisen keinoja. Lähestymistapani perustuu lähilukuun, mutta täydennän laadullisia menetelmiä myös kvantitatiivisella analyysillä (esim. modaaliverbit ja kieltosanat).

16.2. Panu Savolainen (Suomen historia): Julkinen ja yksityinen tila 1700-luvun Turussa

Abstrakti: Julkisen ja yksityisen rajapinta kaupunkitilassa on jatkuva julkisen keskustelun aihe. Vaikka käsitteet julkinen ja yksityinen juontuvat antiikista, niiden tilallisten merkitysten juuria on tutkittu vähän. Suunnilleen Turun kokoisessa kaupungissa asui 1700-luvulla valtaosa Euroopan kaupungistuneesta väestöstä. Julkista ja yksityistä tilaa koskeva tutkimus on kuitenkin keskittynyt aikakauden suurkaupunkeihin, ja keskikokoisten kaupunkien tutkimus on jäänyt vähemmälle. Turkulaisista teksteistä hahmottuu 1700-luvun tilakäsitysten moninaisuus, joka poikkeaa modernista julkisen ja yksityisen tilan kahtiajaosta. Esitelmä avaa uusia näkökulmia sekä vuoden 1827 suurpaloa edeltäneeseen Turkuun että yleisemmin aikakauden Euroopan keskikokoisiin kaupunkiyhteisöihin.

16.3. Georges Kazan (Arkeologia, TIAS): Wood of the True Cross: An Initial Study
 
 
Abstract: The Wood of the Cross is the greatest Christian relic of all. It was the first to be widely venerated, paving the way for the rise of the public cult of relics across the Roman Empire. The great demand for such sacred relics made them highly valuable. Within a century of the discovery of the Wood of the Cross in the 4th c., concerns were already being raised about the alleged counterfeiting of relics. By the time of the Reformation, the sheer number of fragments of the Wood of the Cross in circulation led to it being singled out for criticism by leading Protestant theologians as an example of the worst excesses of the cult of relics. Such criticisms were significant, since they impugned the very authority of the Roman Catholic Church, prompting a response from Catholic theologians and historians. They also inspired some of the first modern, scientific studies of relics. Perhaps surprisingly, these were led by Catholic scholars, with the full blessing of the Church. In fact, since Late Antiquity, the testing (in one form or another) of relics such as the True Cross was commonplace. Today, not only our analyses but also our aims are different. It is the historical data contained within these objects, such as their origins and the methods by which they were venerated, sourced and distributed, that are of major interest. While their authenticity cannot be proven, these analyses can demonstrate whether an object is not authentic, at least from a historical perspective, since relics can act as icons of faith regardless of their physical origins. My presentation will consider the methods that are useful in evaluating relics of the Wood of the Cross, and present some initial scientific findings, the first of their kind.
 
20.4. Duha Elsayed (Suomen kieli): Tekijyyden käsite vanhan kirjasuomen aikoina
Abstrakti: Kirjasuomeen liittyvät tutkimuskysymykset ovat varsin usein henkilöihin liittyviä: Kuka tämän kirjoitti? kenen tekstistä tämä on käännetty? Oliko kääntäjiä useampia kuin yksi? Miten kahdessa teoksessa voi olla sama tai lähes sama tekstikatkelma? Kysymykset kuvastavat merkittävää murrosta, jonka tekijyyden käsite on kokonut tultaessa vanhan kirjasuomen ajoista tähän päivään.
Ensimmäiset suomentajat eivät kokeneet olevansa omien tekstiensä omistajia, vaan he suorittivat pikemminkin yhteistä, Jumalalta saamaansa tehtävää keskinäisen kunnioituksen hengessä. Kun nykyisen kaltaista tekijyyttä ei tunnettu, toisten tekstien kopiointi omien teosten osaksi oli tavallista. Katsaus vanhojen teosten esipuheisiin kuitenkin paljastaa pieniä vinkkejä siitä, että kirjoittajat olivat tuohonkin aikaan herkkiä itseensä kohdistuvalle kritiikille.  

Vuosi 2017

Studia generalia -luentosarja

Syksyllä 2017 Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) yhteistyössä Turun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa jatkaa keväällä alkanutta studia generalia -luentosarjaa Kirkko keskellä muutosta. Reformaation vaikutus kulttuuriin ja kirkkoon.

Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi. Reformaation katsotaan alkaneen 500 vuotta sitten, kun Martin Luther julkaisi 95 teesiään. Teeseistä sai alkunsa tapahtumasarja, jota Luther tai kukaan muukaan ei olisi millään osannut ennakoida tai edes aavistella. Uudet ajatukset levisivät myös Suomeen, ja muuttivat välillä hitaasti ja välillä nopeammin kirkkoa, yhteiskuntaa ja kulttuuriamme. TUCEMEMS-keskuksen yleisöluentosarjalla pohditaan millaista muutos oli kirkossa ja kulttuurissa, sekä millaisia myyttejä reformaatioon usein liitetään.

Luennot järjestetään kerran kuussa maanantaisin klo 17.00–18.30 Turun tuomiokirkossa. Luennoille on vapaa pääsy. 

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma

18.9. Professori Jyrki Knuutila: Reformaatio ja liturgiset muutokset Turun tuomiokirkossa.

30.10. FT Sonja Hukantaival: Kätketyt taikaesineet – Reformaatioajan kansanuskoa arkeologian silmin.

20.11. FT dosentti Raisa Toivo: Luterilaisuus, katolisuus, taikuus ja sietämisen politiikka: elettyä uskoa 1600-luvun suomalaisten käytännössä
Abstrakti: Abstrakti Toivo.docxAbstrakti Toivo.docx

 

Seminaari

 

Kertomusten keskiaika. Monitieteinen seminaari keskiaikaisesta kirjallisuudesta ja sen nykyaikaisesta käytöstä
19.9.2017 Turun yliopisto, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies
 

 
Keskiaika mielletään usein kulttuurissamme suurten kertomusten ajanjaksona. Keskiajalta onkin säilynyt meidän aikaamme suuri määrä kirjoja ja tarinoita, kuten esimerkiksi Chrétien de Troyes’n arturiaaniset romaanit tai Chaucerin Canterburyn tarinoita. Samalla keskiaikaa ja sen tarinoita tulkitaan ja varioidaan jatkuvasti nykykulttuurissa (Umberto Econ Ruusun nimi, HBO:n huippusuosittu Game of Thrones -sarja tai medievalistiseen maailmaan sijoitetut pelit ovat hyviä esimerkkejä tästä). Keskiajan kirjalliset käytännöt tarjoavat laajan valikoiman erilaisia genrejä ja tyylejä, jotka luovat pohjaa myös nykykirjallisuudelle.
 
Monitieteisessä seminaarissa Kertomusten keskiaika paneudutaan keskiajan kertomuksiin ja niiden nykyaikaiseen merkitykseen. Miten kertomukset koettiin keskiajalla; miten ne loivat kulttuuria ja ideologiaa? Miten keskiajan kirjallisuutta on käytetty oikeuttamaan tai kritisoimaan vallitsevia järjestelmiä? Miten ja miksi keskiajan kertomukset ovat edelleen läsnä meidän kulttuurissamme?
 
Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa!
Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista 11.9. mennessä Konsta-palvelussa​
Ohjelma:
 
10.00 Welcome - Aloitussanat (Hanneli, Erika ja Miika)
 
Session 1: Medieval Narratives: Self and Others - Keskiaikaiset kertomukset: minä ja muut 
Chair: Hanneli Seppänen
10.15 Päivi Kosonen: Omaelämäkerrallinen kertomus keskiajalla  
10.45 Erika Pihl: The Mirour of His Mynde: Representations of Interiority in Chaucer’s Troilus and Criseyde
11.15 Miika Norro: The book - a gateway to the past? Arthurian romances and history
11.45 Jari Nummi: Trubaduuri Jaufré Rudelin rakkaustarina kirjallisuudessa ja taiteessa

12.15 Lunch - Lounastauko

Session 2: New Readings of Medieval Narratives - Uusia tulkintoja keskiajan kertomuksista
Chair: Miika Norro
13.00 Annette Volfing: Re-writing Wolfram: Albrecht’s Der Jüngere Titurel and Muschg’s Der Rote Ritter
13.30 Kendra Willson: A saga king in a Finnish Peking opera
14.00 Stefan Schröder: The Long Shadow of the Crusading Past: The Changing Narratives of the Conquest of Jerusalem in 1099 from Medieval to Modern Times
 14.30 Hanneli Seppänen: Power and importance of Arthurian ladies as construction of contemporary authors

15.00 Coffee - Kahvitauko

Session 3: For Profit and Pleasure: Ideology and Edification in Medieval Narratives - Hyödyksi ja huviksi: opetusta ja ideologiaa keskiajan kertomuksissa
Chair: Erika Pihl 
15.15 Bo Pettersson: In Defence of “Comun Profit”: What Chaucer’s “The Parliament of Fowls” Can Teach Us Today
15.45 Teemu Korpijärvi: “Thus Does Riga Always Water the Nations!” Use of Past to Justify the Future During the Medieval Conversion of Livonia
16.15 Antti Ijäs: 'Liber vetustissimus': Erään keskiaikaisen miekkailuoppaan reseptiohistoriasta
16.45 Mikko Kauko: Naantalin luostarin kirjaan sisältyvien kertomusten anti keskiajalla ja nyt

17.15 Closing Discussion - Loppukeskustelu

 
Lisätietoa seminaarin järjestäjiltä:
FM Miika Norro, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto
mmonor@utu.fi 
FM Erika Pihl, Yleinen kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto
erika.pihl@uta.fi
FL Hanneli Seppänen, Uskontotiede, Helsingin yliopisto
hanneli.seppanen@helsinki.fi
 

Yleisöseminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla

 
 
Käännekohdassa. Miten reformaation muutokset näkyivät tavallisen ihmisen elämässä?
TUCEMEMS-seminaari Turun Keskiaikaisilla markkinoilla Vanhan Raatihuoneen salissa torstaina 29.6.2017 klo 12–17.
12.00 FM Tanja Toropainen: Kirjoitettua kieltä myös kansalle - reformaatio kulttuurin kirjallistumisen käynnistäjänä
Abstrakti: Abstrakti Toropainen.docxAbstrakti Toropainen.docx
12.30 FM Heini Kirjavainen: Jäljelle jääneet – Pyhimysten kruunut ja Turun tuomiokirkon piispansauva
Abstrakti: Abstrakti Kirjavainen.docxAbstrakti Kirjavainen.docx
13.00 FT Suvianna Seppälä: Kirkollinen veronkanto reformaation jälkeen 
Abstrakti:Abstrakti Seppälä.docxAbstrakti Seppälä.docx
13.30 Tauko
14.30 Professori Irmeli Helin: Veisattiin sitä ennenkin – reformaatio seurakuntalaulun taitekohtana
Abstrakti:Abstrakti Helin.docxAbstrakti Helin.docx
15.00 FT Panu Savolainen: Turun dominikaanikonventin loppuvaiheet, unohtuminen ja uudelleenlöytyminen
Abstrakti:Abstrakti Savolainen.docxAbstrakti Savolainen.docx
15.30 FT Meri Heinonen: Muutos, murros, jatkumo - reformaatio suomalaisten arjessa
Abstrakti:Abstrakti Heinonen.docxAbstrakti Heinonen.docx
16.00 Turun Lausuntakerho: ”Tästäs sielus herkut”. Mikael Agricolan runoja
17.00 Loppu

Tästäs sielus herkut  
Turun Lausuntakerho esittää Mikael Agricolan runoja  
Mikael Agricola on suomen kirjakielen isä, mutta häntä voidaan juhlia myös ensimmäisenä turkulaisena runoilijana. On kiintoisaa kuvitella, millaista oli kirjoittaa runomitallista ja loppusoinnullista tekstiä ja samalla kehittää kieltä ensimmäisen kerran kirjalliseen muotoon. Agricolan omia runoja on mm. hänen kirkollisten kirjojensa alkupuheissa. Lisäksi hän käänsi ja mukaili runoja muista kielistä ja hän yhdisteli taitavasti eri lähteistä saamiaan tietoja valiten niistä sopivimmat, Agricolan runollista tuotantoa on professori Kaisa Häkkinen koonnut ja toimittanut Agricolan runokirjaan 2012, josta esityksen runot on koottu kahta lukuun ottamatta.  Entä miten viidensadan vuoden takainen suomen kieli taipuu nykylausujan esitettäväksi? Tässä prof. Kaisa Häkkinen on lausujia tukenut ja neuvonut. Muutoin esityksen ohjauksesta vastaa Maaret Perälä.
 Vapaa sisäänpääsy. Ohjelma on maksullinen. 
Lisätietoja: Irmeli Helin, irmeli.helin@utu.fi
 

WORKSHOP

 
 
Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning 
The 5th workshop of AACCP, Turku, Finland, May 15th–18th, 2017
Reformation, regeneration and revitalisation’ 
Venue: Geotalo / Geohus / Geohouse, Akatemiankatu 1 / Akademigatan 1, 4th floor
Registration via Konsta by the 7th of May.
PROGRAMME
Monday 15th
14–17 Excursion in the old part of Turku 
Visit to Aboa Vetus & Ars Nova  -museum  
Meeting point in the front of Turku cathedral)
19.30–21 Social programme: get-together / icebreaker 
Restaurant 3. Linja, Linnankatu 88 / Slottsgatan 88
Meeting point in front of Turku Castle 

Tuesday 16th
9.00–9.15 Registration
9.15–9.30 Opening of the workshop 
Hannu Salmi & Liisa Seppänen, University of Turku, Finland
9.30–10.00 Operations in palimpsest and collage: Site, city, history 
Thomson Korostoff, University of Pennsylvania, US
10.00–10.30 Formation of urban identity and understanding the cultural her-itage in Bozcaada (ancient Tenedos)
Seda Sakar & Serkan Gokalp 
Mersin University Faculty of Architecture, Urban and Regional Planning, Turkey 
10.30–10.50 Coffee
10.50–11.20 Architecture, planning and the relation to the past: Examples from Sweden and Italy
Per Cornell, University of Gothenburg, Sweden
11.20–11.50 Bolderaja and Hallonbergen, a comparison of culture and identity 
Anna Frank, Tengbom, Sweden
11.50–12.20 Cemeteries revitalised by local communities - local communities revitalised by cemeteries in the post migrant territories of Poland. A mutual relation of heritage and society.
Małgorzata Zawiła
Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University, Poland
12.20–13.30 Lunch (restaurant Hus Lindman)
13.30–14.00 Meaning and use of transformations in an industrial archaeology context in Morelos, Mexico 
Marco Hernández-Escampa & Daniel Barrera-Fernández
Autonomous University Benito Juárez of Oaxaca. Faculty of Architecture C.U. Mexico
14.00–14.30 Working class heroes – the industrial in the urban. A case study of the city of Drammen, Norway
Cornelis Horn Evensen, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, Norway
14.30–14.45 Coffee
14.45–15.15 Opposites attract – or don’t? Aspects related to reformation, regeneration and revitalization of two squares in Turku 
Liisa Seppänen, University of Turku, Finland
15.15–15.45 Who owns the landscape by night?
Taneli Pyysalo, University of Turku, Finland            
15.45–16.00 Discussion, end of first seminar day 
16.00–17.30 City walk: destruction, modernization and preservation (free)
19.30–20.00 Visit to a Chapel of Holy Spirit  
20.00–  Dinner (restaurant Tårget, Linnankatu 3 / Slottsgatan 3)

Wednesday 17th
 9.15–9.45 Gothic, Frankish or Crusader? Reconsidering the origins of Gothic architecture
Alessandro Camiz
Department of Architecture, Girne American University / Faculty of Architecture, Design & Fine Arts, Girne American University, Turkey
9.45–10.15 Maya settlement organization in Late Postclassic and Colonial Periods. Time and space in the case of the Ecab.
Per Cornell, Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Sweden       
Adriana Velazques M., INAH-Quintana Roo, Mexico
10.15–10.40 Coffee
10.40–11.10 The Roman villa of San Vincenzino and the “Zuccherificio”: The revival  of forgotten heritages, useful to a community development 
Marcello Casini, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Pisa University
Francesco Maria Listi, DIDA Dipartimento di Architettura, Florence University
(Presenter: Matteo Scamporino)
11.10–11.40 A rewritten city – memories, stories and homes in the Finnish city renewal during 60`s and 70´s
Hannele Kuitunen 
University of Tampere, Finland
11.40–12.10 Regeneration from the Red Tower: a case study of 'who', 'how' and 'why' within the context of locality
Katrina Foxton, University of York, UK 
12.10–13.15 Lunch (restaurant Gustavo, Linnankatu 1 / Slottsgatan 1)
13.15–13.45 Photogrammetric survey at the urban scale of Livorno’s fossi
Matteo Scamporrino, Antonio Mati & Laura Montioni, University of Florence 
Giulio Mezzetti, University of Bologna 
13.45–14.15 Preserving the heritage from the great urban transformations with the View Management methods and 3D GIS tools. The case of the Livorno’s Fortezza Vecchia 
Matteo Scamporrino, University of Florence 
Antonio Mati, University of Florence 
Alessio di Donato, University of Florence 
14.45–15.00 Coffee
15.00–15.30 The Hadrian'villa as a place of re-reading' a never lasting challange enters the digital age
Giorgio Verdiani, Università degli Studi di Firenze, Italy 
15.30–16.00 The ancient sewer system in Florence from Beccaria Square to Macinante    Channel: Emissario Poggi. An urban infrastructure from the period of “Firenze Capitale” 
Giorgia Ceccato, University of Florence, Italy
16.30–c.19.00 City excursion: Kakola: old prison area - new residential area
c. 19.00– Dinner at Kakolanruusu (Rose of Kakola) in the old prison area

Thursday 18th 
Excursion to Helsinki 
c. 9.00 – 19.00
Visit to Helsinki Art Museum – Modern Life! exhibition. 
Visit to Helsinki City Museum including discussions with archaeologists and curators on building protection. 
Possibility to visit Ateneum (Alvar Aalto exhibition)
***
The seminar is free of charge and coffee & refreshments are on the house. 
You may participate all activities or select the parts you are most interested in. 
To ensure your seat and service we kindly ask you to register by the 7th of May. 
Please, register at https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=3929  

For further information, please, contact,
Liisa Seppänen
liseppa@utu.fi
0405296789

 
 
 SYMPOSIUM
 
​​​​​​Vanhat ajat – uudet menetelmät. Symposium digitaalisista menetelmistä vanhempien aikojen tutkimuksessa 
Tiistaina 11.4.2017 klo 13–16 Janus-salissa.

Turun yliopistossa digitaaliset ihmistieteet ovat nousseet nopeasti tärkeäksi osaksi humanistista tutkimusta, ja perinteisten menetelmien rinnalla kehitetään nopeaan tahtiin uusia digitaalisia tapoja seuloa ja analysoida laajoja aineistoja. Digitoidut aineistot kasvavat koko ajan ja niiden käyttöön luodaan uusia, tehokkaampia hakutyökaluja. Samalla menneisyyttä koskevan tutkimustiedon popularisointi ja levittäminen lepää entistä enemmän esimerkiksi pelillisten sovellusten varassa.
Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) järjestää symposiumin, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen Turun yliopistossa vanhoja aikoja digitaalisin menetelmin tutkivia hankkeita ja tutkijoita. Tarkoituksena on tarjota keskustelualusta kaikille vanhojen aikojen tutkijoille, ja pohtia yhdessä digitaalisten menetelmien tarvetta ja toisaalta myös haasteita ja ongelmia vanhojen aikojen tutkimuksessa. Tavoitteena on, että TUCEMEMS voisi tarjota tarvittaessa mahdollisuuden jakaa ja kehittää menetelmiä uusia hankkeita varten.
 
Ohjelma:
13.00 FM Seppo Eskola: Diplomatarium Fennicumin esittely 
13.30 FT Reima Välimäki: PROPREAU-hankkeen esittely
14.00 FM Maria Kallio: Kansallisarkiston READ-hankkeen esittely
14.30 Kahvitauko
15.00 FM Joonas Kinnunen: Verkostoanalyysi arkeologiassa
15.30 FM Lauri Viinikkala: Yhdistetty todellisuus ja historiantutkimus
16.00 Loppukeskustelu: Miten uudet menetelmät saataisiin kaikkien halukkaiden käyttöön? Mitä ongelmia / haasteita vanhojen aikojen tutkimukseen liittyy digitaalisten menetelmien kanssa? Mitä TUCEMEMS voisi tarjota digihum tutkimukselle? Tarvitaanko TUCEMEMSia vanhojen aikojen digihum-tutkimukselle kokoavaksi keskukseksi, vai riittääkö että on erikseen digin-verkosto ja erikseen TUCEMEMS vanhojen aikojen tutkimuksen keskuksena?
 
 
 
 
STUDIA GENERALIA -luentosarja, kevät
​​​​​​Keväällä 2017 Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) yhteistyössä Turun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa järjestää studia generalia -luentosarjan Kirkko keskellä muutosta. Reformaation vaikutus kulttuuriin ja kirkkoon.

Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi. Reformaation katsotaan alkaneen 500 vuotta sitten, kun Martin Luther julkaisi 95 teesiään. Teeseistä sai alkunsa tapahtumasarja, jota Luther tai kukaan muukaan ei olisi millään osannut ennakoida tai edes aavistella. Uudet ajatukset levisivät myös Suomeen, ja muuttivat välillä hitaasti ja välillä nopeammin kirkkoa, yhteiskuntaa ja kulttuuriamme. TUCEMEMS-keskuksen yleisöluentosarjalla pohditaan millaista muutos oli kirkossa ja kulttuurissa, sekä millaisia myyttejä reformaatioon usein liitetään.

Luennot järjestetään maanantaisin klo 17.00–18.30 Turun tuomiokirkossa. Luennoille on vapaa pääsy. 

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma
23.1. Professori Mia Korpiola: Sovintoon Jumalan ja seurakunnan kanssa': kirkkokuri reformaatioajan Ruotsissa 

20.2. Apulaisprofessori Kirsi Salonen: Reformaation myytit
20.3. Dosentti Riitta Laitinen: Turun 1600-luvun piispat kirkkotilan uudistajina 
Abstrakti Laitinen.docxAbstrakti Laitinen.docx

24.4. Dosentti Liisa Seppänen: Kirkollisten kiinteistöjen ja kaupunkikuvan muutokset uuden ajan alussa
Abstrakti Seppänen.docxAbstrakti Seppänen.docx
 
15.5. Filosofian maisteri Tanja Toropainen​: Monipuolistuvat tekstilajit, yhdenmukaistuvat tekstit - kirkollisen kielen muutoksia reformaatioaikana. 
Abstrakti Toropainen.docxAbstrakti Toropainen.docx

Lisätietoja: Kirsi Salonen (kirsi.l.salonen(at)utu.fi) tai Miika Norro (mmonor(at)utu.fi).​


 

Kuukausiesitelmät

 
​​Kuukausiesitelmien ajatuksena on tuoda vanhemmista ajoista kiinnostuneita tutkijoita yhteen yli oppiainerajojen esittelemään omia tutkimustuloksiaan ja -intressejään. Kokoonnumme yleensä kerran kuussa perjantaina klo 14.15-16.00 Janus-luentosalissa (Sirkkalan kasarmialue, Kaivokatu 12).

Rakennukset löytyvät kampuskartalta​ (Janus T52 ja T53 välissä oleva nivelosa, Medisiina T30) 

Autolla saapuvien kannattaa parkeerata kadun varrelle, mikäli ei ole kampuksen sisäpihalle oikeuttavaa Turun yliopiston pysäköintitarraa.

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma:

27.1. Sonja Hukantaival (Arkeologia): Rakennusten ritualistiset kätköt – Kansanusko arkeologian näkökulmasta
 
Abstrakti: Abtsrakti Hukantaival.docxAbtsrakti Hukantaival.docx

17.2. Reima Välimäki (Kulttuurihistoria): Kuinka kuulustella kerettiläisiä? Petrus Zwickerin ohjeet ja käytäntö valdesilaisten inkvisitioihin 1391-1404
Abstrakti: Abstrakti Välimäki.docxAbstrakti Välimäki.docx
 
10.3. Half-day Seminar Troubled Waters. The Mediterranean in the Early Middle Ages
 
The Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) organises a half-day seminar on the history of the Early Middle Ages on Friday 10 March 2017 at 2.15 PM in the Janus-auditorium (Kaivokatu 12, Turku).
 
During the restless centuries of the Early Middle Ages, the Vikings were feared not only in the northern parts of Europe, but as far as in the Mediterranean. They raided the Iberian Peninsula and attacked Italy, the North Africa and perhaps even Byzantium. At the same time, what had once been the centre of the civilised world, Rome, went through a political turmoil, navigating the rough storms of the period in search of a new direction.
 
The half-day seminar organised by TUCEMEMS proposes two presentations on Early Middle Ages by two leading experts on the period. Students can have two notes to their participation/academic pass. Welcome all!
 
Programme:
 
14.15 Prof. Ian Wood: The Transformation of the Roman World, from Empire to Ecclesiastical States
 
15.15 Coffee
 
16.00 Dr. Ann Christys: Vikings in the South
 
Welcome all!
 

 
 

Seminaari 
 
Reformation shaping culture and society in the past and in the present 1516 March 2017
Reformaatio kulttuurin ja yhteiskunnan muokkaajana menneisyydessä ja nykyään​​​ 15.16.3.2017
TUCEMEMS, yhteistyössä Suomen kirkkohistoriallisen seuran ja Turun Historiallisen Yhdistyksen kanssa, järjestää kaksipäiväisen seminaarin reformaation merkityksestä suomalaiselle kulttuurille ja yhteiskunnalle. Seminaarin ensimmäinen päivä on englanniksi, toinen suomeksi. Seminaariin on vapaa pääsy. 
Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista Konsta-palvelussa​
HUOM! 15.3. opastuskierrokselle mahtuu maksimissaan 40 osallistujaa. Kierrokselle otetaan 40 ensiksi ilmoittautumista. Konsta ilmoittautuminen opastetulle kierrokselle

Venue: Lecture hall II, University of Turku main building, 1. floor, Yliopistonmäki.
Paikka: Luentosali II, Turun yliopiston päärakennus, 1. kerros, Yliopistonmäki.

Programme – Ohjelma

WEDNESDAY 15.3.2017
Session 1: The roots and reasons of the reformation
11.00 Welcome to Turku
11.05 Professor emeritus Bertil Nilsson (University of Gothenburg): Church before the reformation in the Northern Countries 
12.00 PhD Ilmari Karimies (University of Helsinki): Medieval Augustinian theology and the Reformation.
12.40 Lunch 
Session 2: Christian sources of national identities
14.00 Professor Kurt Villads Jensen (Stockholm University): Christianity and Cultural encounters in the North during the Middle Ages and in the Reformation era. 
14.45 Professor Jason Lavery (Oklahoma State University): Agents of the National Project? Historians and Finland's Reformation.
15.45 Coffee
Keynote lecture
16.00 Professor Margot Kässmann (Special Envoy of the Council of the Evangelical Church in Germany (EKD) for the Anniversary of the Reformation 2017): The significance of the reformation today  
17.00 Ending discussion
17.15 Excursion: Turku – a city of Reformation (visit to the Turku Cathedral and a short walk in Turku).  PhD, Adjunct Professor Liisa Seppänen (University of Turku) 

TORSTAI 16.3.2017 
Sessio 3: Reformaatio, kieli ja kansallinen identiteetti
09.30 Tervetulosanat
09.35 Professori emerita Kaisa Häkkinen (Turun yliopisto): Suomen kirjakielen synty reformaation aikana 
10.20 FT Kaius Sinnemäki (Helsingin yliopisto): Suomi – Pyhä kieli? 
10.50 FT Anneli Portman (Helsingin yliopisto): Suomi tsaarien suussa – luterilaisen kansallisen identiteetin rakentumisesta 1800-luvulla 
11.30 Lounastauko
Sessio 4: Luther ja luterilaisuus – näkökulmia 
12.30 Tervetuloa
12.35 Professori Antti Laato (Åbo Akademi): Toledot Jeshu -traditio ja Lutherin juutalaisvastaiset kirjoitukset 
13.05 TT, dosentti Niko Huttunen (Helsingin yliopisto): Luterilaisen esivaltaopin kehitys Suomessa
13.35 TM, tohtorikoulutettava Sini Mikkola (Helsingin yliopisto): Moninainen naiseus Lutherin ajattelussa
14.05 Kahvi
Sessio 5: Uudelleen järjestyminen kirkossa ja yhteiskunnassa
14.30 FT, dosentti Liisa Seppänen (Turun yliopisto): Reformaation vaikutus Turun kaupunkikuvaan 
15.00 Emeritus arkkipiispa Jukka Paarma: Reformaation tuomat muutokset Suomen kirkolliseen elämään
15.30 FT Virpi Mäkinen (Helsingin yliopisto): Reformaation merkitys köyhäinhoidon uudistamisessa Euroopassa
 
16.00 Loppukeskustelu, seminaarin päätös

Lisätietoja: Miika Norro, mmonor(at)utu.fi. 

VUOSI 2016

 

TUCEMEMS-kuukausiesitelmät

 

​​Ohjelma:

 

​15.1 Kalle Knaapi (Klassiset kielet ja antiikin kulttuuri): Teatteria Komnenosten ajan Bysantissa? Theodoros Prodromoksen Katomyomakhia

 

Knaapi Abstrakti.docx 

 

19.2 Mari-Liisa Varila (Englannin kieli): Tieteellisten tekstien transmissio 1500-luvun englanninkielisissä käsikirjoituksissa ja painetuissa kirjoissa

 

Varila abstrakti.docx

 

18.3 Meri Heinonen (Kulttuurihistoria): Mustaa, valkoista vai harmaan sävyjä - Uskonnollisten naisten ja miesohjaajien suhteet myöhäiskeskiajan Saksassa.

 

Heinonen_abstrakti.docx

 

15.4 Juha Ruohonen (Arkeologia): Kalmistosta kirkkomaaksi. Ravattulan Ristimäki ja Suomen kirkollisen järjestäytymisen varhaisvaiheet​. 

 

Ruohonen abstrakti.docx

 

​​​​5.12 Dr. Elisa Pallottini (University of Utrecht): Inscribing Sanctity. Issues on approaching relics through writing and materiality, c.700-c.1150. 

 

Pallottini Abstract.pdf

 

 

 

STUDIA GENERALIA -luentosarja

 

Luentosarjalla käsiteltiin kielen, kirjallisuuden ja uskonnon monimutkaista vyyhtiä. Kristinusko on aina ollut kirjan uskonto, jossa Raamatulla ja muilla kirjoituksilla on ollut keskeinen sija. Raamattua on käännetty eri aikakausina eri kielille ja tulkittu eri tavoin. TUCEMEMSin luentosarjalla perehdyimme kirjoittamisen materiaaliseen kulttuuriin, raamatunkäännösten vaikutuksiin ja kääntämisestä käytyihin kiistoihin sekä raamatuntulkinnan muutoksiin.

 

Ohjelma:

 

25.1 Dosentti Tuomo Fonsén: Lutherin raamatunkäännös säveltäjien innoittajana 1600- ja 1700-luvulla

 

Abstrakti Fonsén.docx

 

22.2 Professori Matti Peikola: Helmiä sioille? Raamatun kansankielelle kääntämisen kiistakysymyksiä myöhäiskeskiajan Englannissa

 

Abstrakti Peikola.docx

 

4.4. Professori emerita Kaisa Häkkinen: Suomen kirjakielen synty reformaatioaikana

 

Abstrakti Häkkinen.docx

 

25.4 Dosentti Janne Harjula: Kirjoja ja kirjanosia 1600- ja 1700-lukujen haudoista​

 

Abstrakti Harjula.docx

 

23.5 Professori Liisa Steinby: Jahve ja heprealaiset runoilijat. Lutherista Herderin valistusajan Raamatuntulkintaan

 

Abstrakti Steinby.doc

 

26.9. Filosofian maisteri Maria Kallio: Uudelleen käytetyt kirjat? Keskiaikaiset kopiokirjat reformaation pyörteissä

 

Abstrakti Kallio.docx

 

24.10. Professori emerita Irmeli Helin: Lutherin virret - osa eurooppalaista kulttuuriperintöä​

 

Abstrakti Helin.docx

 

28.11. Filosofian tohtori Mikko Kauko: Jöns Budde ja hänen kääntämänsä kirjallisuus

 

Abstrakti Kauko.docx

 

 

 

Seminaari​t ja workshopit​

 

Riimuraati - Runråd 18 April 2016

 

The 12th full-day runic colloquium: Runes and cultural contacts. Runic inscriptions with connections to Finland.

 

Programme:

 

Kendra Willson (University of Turku) "Runes and rhymes. Finnish runo 'poem' and riimu 'rune': borrowing and semantic change"

 

Heikki Oja (University of Helsinki) "In search of Finnish runes"

 

Alla Kurzenkova (Donetsk National University) "Scandinavian runes as the historical source: Ukrainian review" (long-distance presentation)

 

Magnus Källström (Swedish National Board of Antiquities) "Vem kan ha ristat runstenen från Hitis?"

 

Janne Harjula (University of Turku) "Medieval stave vessel bottoms with futhork from Turku"

 

Alessandro Palumbo (Uppsala University) "Medeltida runformer i Åbo"

 

Henrik Williams (Uppsala University) "Biskop Unnis runristade gravmonument på Åland – saga och sanning"

 

Antti Lahelma, Jouko Pukkila and Tapani Rostedt (University of Helsinki) "Fake or not- some notes on runic inscriptions in Finland Proper"

 

Janne Harjula (University of Turku) Visit to Turku Museum Centre to view the medieval artefacts with runes

 

***

 

TUCEMEMS-seminaari Turun Keskiaikaisilla Markkinoilla 30.6.2016: Kriisi vai kukoistus? Kulttuurin murroksia ja jatkumoita keskiajan lopussa ja uuden ajan alussa. 

 

Oliko 1400-luvun loppu ja 1500-luvun alku keskiajan syksyn, rappion ja kriisien aikaa? Loppuiko keskiaika 1500-luvun alkuun, vai onko uuden ajan alkupuolelta löydettävissä jatkumoita keskiajalta? Millaista aikaa 1500-luvun alku oli meillä täällä Suomessa, ja millaista se oli muualla Euroopassa? Oliko uuden ajan alku loppujen lopuksi kuinka erilainen kuin keskiaika, ja saattoiko aika olla jopa jonkinlaisen kukoistuksen aikaa?

 

Ohjelma: 

 

FT Mikko Kauko:  Latinan rooli ruotsin kielen mallina myöhäiskeskiajalta uuden ajan alkuun. Kahle vai resurssi?

 

Abstrakti Kauko.docx

 

FM Maria Kallio: Hallinnon kriisi vai murros? - Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla

 

Abstrakti Kallio.docx

 

FM Aino Liira: Punaväristä puupiirroksiin: kirjat ja kirjatuotanto keskiajan ja uuden ajan taitteessa

 

Abstrakti Liira.docx

 

HuK Janika Aho: Isonkyrön vanhan kirkon seinämaalaukset - murroksia ja jatkumoita 1500-luvun kirkkotaiteessa.

 

Abstrakti Aho.docx

 

FM Mari Välimäki: Paljon vanhaa, jotakin uutta: reformaation vaikutus kihlaukseen ja avioitumiseen

 

Abstrakti Välimäki.docx

 

Dosentti Liisa Seppänen: Keskiajan kukoistuksesta kohti uudenlaista aikakautta - Miten reformaatio ja sen vanavedessä toteutetut uudistukset muuttivat Turun kaupunkia?

 

​​​​​​​​​​​Abstrakti Seppänen.docx

 

Seminaarin järjesti Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) yhteistyössä Turun Keskiaikaisten Markkinoiden kanssa.

 

 

 

***

 

950 vuotta Englannin normannivalloituksesta - The 950th anniversary of the Norman Conquest 

 

Perjantaina 14. lokakuuta tuli kuluneeksi tasan 950 vuotta Hastingsin taistelusta, josta alkoi normannien valta Englannissa. Normannivalloitusta on pidetty Englannin keskiajan merkittävimpänä käännekohtana. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) järjesti vuosipäivänä tapahtuman, jossa kuultiin kaksi luentoa. Luennoista ensimmäinen oli suunnattu erityisesti opiskelijoille, ja jälkimmäisen piti yksi kauden tunnetuimmista tutkijoista Britanniasta.

 

Luennot:

 

Janne Skaffari, University of Turku: Language and history in the 11th and 12th centuries

 

Laura Ashe, University of Oxford: Conquest and cultural transformation​​

 

***

 

​Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset (Turku, 4.11.2016)

Variantti-verkoston yhdeksäs vuosikollokvio järjestetään Turussa perjantaina 4.11. teemalla AINEISTONA KÄSIKIRJOITUKSET.

 

Variantti-verkosto ja Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) kutsuvat kaikki käsikirjoitusaineiston tutkijat ja käsikirjoitustutkimuksesta kiinnostuneet keskustelemaan aiheesta monitieteiseen kollokvioon.

 

Ohjelma:

 

Sessio 1: Tiedettä ja oppineisuutta (puheenjohtaja Mari-Liisa Varila)

 

Reima Välimäki (TY): Saksalais-böömiläisten inkvisiittorimanuaalien muutos vuoden 1400 tienoilla

 

Harri Uusitalo (TY): Aitolahden koodeksi fennistisen tutkimuksen aineistona

 

Maria Lehtonen: Luentomuistiinpanoja Pehr Kalmin talousopin luennoilta 1700-luvulta

 

Matti Peikola (TY)​: Räyhähenkiä, hautavaakunoita ja muinaista pohjolaa: eräs turkulainen 1700-luvun kokoomakäsikirjoitus

 

Sessio 2: Kielikysymyksiä (puheenjohtaja Miika Norro)

 

Juhani Härmä (HY): Suomalaisten kirjoittamia ranskankielisiä kirjeitä 1700- ja 1800-luvuilta

 

Patricia Berg (SLS): Arabiska på svenska – arabisk skrift i Georg August Wallins Skrifte

 

Samuli Kaislaniemi (HY; yhteistyössä Anni Sairio, Terttu Nevalainen ja Tanja Säily): ERRATAS: Charting editorial interference and orthographical reliability in editions of English historical letters

 

Sessio 3: Käsikirjoitukset edition aineistona (puheenjohtaja Sirkku Ruokkeinen)

 

Jens Grandell (SLS): Zacharias Topelius föreläsningar i geografi och historia – från handskrift till digital utgåva

 

Ruut Kataisto (JY): Mikä on riittävä määrä käsikirjoituksia kriittiseen editioon?

 

Sara Norja (TY): The Mirror of Alchemy: Alkemistisen teoksen käsikirjoitusversioista

 

Sessio 4: Materiaalisen tekstin haasteita (puheenjohtaja Sakari Katajamäki)

 

Anna Oja (TY): Faksimile-painosten käyttö keskiaikaisten käsikirjoitusten tutkimuksessa

 

Sanna Supponen (HY): Maisteri Mathias linköpingiläisen (n. 1300–1350) Alphabetum distinccionum -teoksen käyttö ja konteksti

 

Aino Liira (TY): Esimerkkejä materiaalisesta tekstistä: Polychronicon-käsikirjoitukset

 

Kollokvion esitelmien abstrakteihin voit tutustua abstraktivihon kanssa: Variantti 2016 abstraktit.pdf

 

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin verkkosivuilla. Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.​

 

***

 

Turku, Viipuri, Tukholma ja muut Suomen reformaatiokaupungit -seminaari 11.11.2016

 

TUCEMEMS järjesti Martin päivän kunniaksi seminaarin, jonka aiheina olivat reformaation leviäminen Suomessa ja reformaation kansainväliset kytkökset. Tarkoituksena oli nostaa esille Turun ohella myös muut Suomen reformaation kannalta keskeiset kaupungit, kuten Viipuri ja Rauma, mutta myös kansainväliset verkostot esimerkiksi Tukholmaan ja Tallinnaan.

 

Ohjelma:

 

Liisa Seppänen: Reformaatio ja kaupunkikuvan muutokset. Uskonnollinen uudistus katalysaattorina ja vallan välikappaleena

 

Ilkka Leskelä: Reformaation ”leviäminen” Suomeen: Suomalaiskaupunkien yhteydet Itämeren piirin nopeasti reformoituihin hansakaupunkeihin

 

Reima Välimäki: ”Suomen metropoli Turku”: Martin Crusiuksen merkinnät 1580-luvun Turusta

 

Mikko Hiljanen: Kirkkoherrojen taloudellinen asema 1500-luvulla ja reformaation vaikutukset siihen

 

Janika Aho: Reformaation tapahtumapaikkana Isokyrö - 1560-luvun seinämaalaukset Isonkyrön kirkossa

 

Kaisa Häkkinen: Itäiset lainat Mikael Agricolan teosten sanastossa

 

Tanja Toropainen: "Myö ylistäm ja kunnioitam sinua, myö sinua kiitäm."  Itäisiä jälkiä reformaatioajan varhaisissa teksteissä

 

Jyrki Knuutila: Tukholman reformaatio ja sen vaikutus suomalaisiin

 

Marja Hartola: Miten reformaatio vaikutti ruokatalouteen 1500- ja 1600-luvuilla

 

 

 

​​​​KONSERTTI

 

Felix Thomas lumen mundi -konsertti Turun linnan kirkossa 16.12.

 

Joulukuun pimeyden keskellä Turun linnassa kuultiin valon lauluja. Keskiaikaisen pyhimyksen, "maailman valon", Tuomas Akvinolaisen, muistojuhlien laulut kaikuivat Vox Silentii -yhtyeen tulkitsemina Turun linnan kirkon holveissa perjantaina 16.12. FT Marika Räsänen piti lyhyen esitelmän aiheesta tilaisuuden alussa.

 

Tuomas Akvinolainen oli 1200-luvulla elänyt dominikaaniveli, joka tunnetaan parhaiten teologisesta ja filosofisesta kirjallisuudestaan. Hän on kuitenkin myös katolisen kirkon kanonisoima pyhimys, jolle omistettiin kaksi juhlapäivää keskiajalla. Keskeinen osa juhlapäivien ohjelmasta ovat yli 60 laulua, joita Tuomaan muistolle laulettiin, ja joista osa esitetään nyt pidettävässä konsertissa.

 

Vox Silentii (Johanna Korhonen, Hilkka-Liisa Vuori) on 1992 perustettu lauluyhtye, joka esittää, tutkii ja opettaa keskiaikaista kirkkolaulua. Lauluyhtye pyrkii äänenkäytössä laulutapaan, joka hyödyntää kirkon akustiikan ja sointitilan mahdollisimman täytenä tuottaen kuuluville kirkossa soivia yläsäveliä. Kuulija voi havaita ne hentoina huilumaisina ääninä laulun ohessa. Kirkko on duon kolmas laulaja. 

 

Konsertti on osa Koneen Säätiön tukemaa ja Turun yliopistossa tehtävää tieteellis-taiteellista hanketta Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa. Hankkeen tutkijat ja taiteilijat ovat Seppo Heikkinen, Johanna Korhonen, Antti Lampinen, Marika Räsänen ja Hilkka-Liisa Vuori. Mukana projektissa on musiikin tutkimuksen ja tuottamisen lisäksi kulttuurihistoriallinen ja kielitieteellinen näkökulma sekä käytännöllinen kokeellinen puoli. Hankkeesta on syntynyt myös CD-levy Felix Thomas lumen mundi, jolle on valittu 28 laulua. Levyllä vierailee myös ranskalainen dominikaaniveli Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond.

 

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) on Turun yliopiston monitieteinen tutkimuskeskus, joka edistää keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta Turussa ja järjestää yleisöluentoja ja esitelmätilaisuuksia historiasta kiinnostuneille.

 

www.ossagloriosa.orgwww.voxsilentii.fi

 

 

 

Reformaation merkkivuoden ohjelmaa

 

 

 

Reformaation merkkivuoden avajaisseminaari Turun tuomiokirkossa 30.10.2016

 

Tilaisuuden avaus, professori Marjo Kaartinen

 

Antifoni Salve Regina - Terue laupiudhen kuningas, lauluyhtye Vox Silentii: Hilkka-Liisa Vuori ja Johanna Korhonen

 

Kirjakulttuurin murros, professori Matti Peikola

 

Suomen kirjakielen juurilla, professori emerita Kaisa Häkkinen

 

23. Pyhän kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain Introitus Josko minä kuulisin (Ps. 85: 9, 10, 8 ja 2), Lauluyhtye Vox Silentii ja MuT Jorma Hannikainen

 

Oikeuslaitoksen ja hallinnon reformaatio, apulaisprofessori Kirsi Salonen

 

Kirkkotila ja reformaatio, dosentti Riitta Laitinen

 

Reformaatio suomalaisessa kulttuurissa, arkkipiispa Kari Mäkinen

 

Hymni Veni Creator Spiritus - Nyt Pyhä Henki, Luojamme 

 

Sekvenssi Veni Sancte Spiritus - Saavu, Henki!

 

Lauluyhtye Vox Silentii ja MuT Jorma Hannikainen

 


 

 

 

TUCEMEMS Turun Kirjamessuilla 30.9.-2.10.2016.

 

PERJANTAI 30.9.

 

SAKSAA JA SUOMEA! 

 

Kansankielisen kirjallisuuden keskiaikaiset juuret ja reformaation vaikutukset.  Aiheesta keskustelivat Pohjoinen reformaatio - kirjaan liittyen prof. Kaisa Häkkinen, prof. Kari Keinästö ja prof. Jyrki Knuutila.

 

SUNNUNTAI 2.10. 

 

Hallitsijat, aateli ja ihmisten arki - katolilaisuuden ja luterilaisuuden välissä.

 

Dos. Anu Lahtinen, dos. Susanna Niiranen ja apulaisprofessori Kirsi Salonen keskustelivat reformaation aikakauden elämästä Suomessa.

 

Lisäksi messuilla oli myynnissä TUCEMEMSin Pohjoinen reformaatio -kirjaa!

  

VUOSI 2015

 

KUUKAUSIESITELMÄT

 

Vuoden 2014 TUCEMEMS-kuukausiesitelmät olivat perjantaisin​ Janus-salissa, Sirkkalan kasarmilla klo 14:

23.1 Tom Linkinen (Kulttuurihistoria): Ikuisesti yhdessä? Rakkaus miesten kesken ja naisten kesken keskiajalla ja uuden ajan alussa - ja historian käyttö 

27.2 Liisa Steinby (Yleinen kirjallisuustiede): Herderin haaste humanistiselle tutkimukselle 

27.3 Tiina Tuominiemi (Ranskan kieli): Punahilkka ja Filomela - Perrault'n saduista Ovidiuksen Metamorfoosien valossa

24.4 Visa Helenius (Filosofia): Syystäkö vaiko syyttäkö? Riittävän perusteen periaatteen historiaa antiikista uudelle ajalle ja Miletoksesta Turkuun 

25.9 Kirsi-Maria Nummila (Suomen kieli): Turun keskiaikaisen kaupunkinimistön arvoituksia: Kinhästagatan

30.10 Mia Korpiola (Oikeushistoria):Tutkimusprojekti ”Foundations and space of action of Nordic inheritance law: Strategies, relations and historical development c. 1100–2020” ja kirjahanke ”A History of Nordic Inheritance Law”

20.11 Thomas Devaney (University of Rochester/ Helsinki Collegium for Advanced Studies): “Indescribable Joy”: The Romería of Nuestra Señora de la Cabeza as Emotional Experience.

18.12 Marja Hartola (Kansatiede): Joulu tulee, juosta pittää - Joulukauden ruoat Agricolan aikana


 

 

 

TUCEMEMSIN TUTKIJASEMINAARI 

 

 

 

Seminaari kokoontui noin kerran kahdessa viikossa keskustelemaan osallistujien työpapereista. Seminaaria veti Meri Heinonen.


​VIERAILEVIA LUENNOITSIJOITA

 

Professori David Gaimster luennoi  19.2. aiheesta Defining modernity: historical archaeology and ceramic research in Northern Europe 

Professori Elaine Chalus (Bath Spa University, UK) piti luennon keskiviikkona 25. helmikuuta aiheesta Intimacy, Love & Loneliness: Coping with Separation during the Napoleonic Wars - The Fremantle Papers, c. 1801-1814.

 

Professori Mandel Cabrera piti esitelmän Janus-aditoriossa maanantaina 26 tammikuuta klo 14: Loving the World: A Spinozian Ideal


Professor Denis Kambouchner (Paris 1/Sorbonne) visited Turku and directed two seminars on Descartes:

Tuesday 2.6. 2015 14-16:  The soul’s power to act on the body

Wednesday 3.6. 2015  15-17: Reason, faith and love of God

 


SEMINAARIT JA WORKSHOPIT

 

​Languages in the Lutheran Reformation
Date: 23–24 October 2015

Organised by the linguistics working committee of Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS), University of Turku, with support of TUCEMEMS

Programme 
Friday, 23 October 2015
Mikko Bentlin (Greifswald): Traces of Low German influence in the Finnish texts of Michael Agricola?
Robert Dittmann (Prague): Czech language in confessional clashes of the 16th century
John L. Flood (London): ‘Quae pestis unquam tam perniciosa invasit gregem Christi?’ The reception of Lutheranism in England
Jonatan Pettersson (Stockholm): In search of a language: Biblical texts on the brink of a New Time
Elise Kleivane (Oslo): The infant Jesus and his mother in Late Medieval and Early Modern Scandinavian book culture
Dainora Pociūtė (Vilnius): The Concept of medicine and the representation of diseases in the oldest Lithuanian Lutheran texts (16th Century)
Kristiina Ross (Tallinn): About the fate of some linguistic ideas of the Reformation and the 17th century in the genesis of literary Estonian

Saturday, 24 October 2015
Sebastian Seyferth (Görlitz): Frühneuzeitliche Summarien – erbauliche, laienexegetische Bibelberichte als narrative reformatorische Plattform? Ein Vergleich Stephan Rodts Übertragung der neutestamentlichen Summarien Johannes Bugenhagens mit denen Veit Dietrichs
Merlijn de Smit (Stockholm): Tradition and reform in Dutch Bible translations of the 1520s
Tanja Toropainen (Turku): Early Finnish translations of the hymn Te Deum laudamus
Pēteris Vanags (Stockholm): German influence on the Christian discourse of (early written) Latvian
Izabela Winiarska-Górska (Warsaw): The spread of Lutheran thought in Prussia and Poland in the 16th and 17th centuries from the perspective of history of Polish language


The Long Northern Reformation -workshop
Date: 8-9.12.2015

The Long Nordic Reformation -workshop oli kansainvälinen työryhmätapaaminen, joka käsittelee reformaation pitkää historiaa pohjoisessa Euroopassa. 

Ohjelma:
Tuesday 8 Dec 2015

Session I: The Nordic Reformations
Otfried Czaika: Reformation in Denmark/Norway
Martin Bernstron: Reformation in Sweden
Simo Heininen: Reformation in Finland

Session II: Nordic Counter-Reformation(s)
Raisa Toivo: Catholic Reformation in Lutheran Finland
Anu Lahtinen: Representatives of Pope in Sweden

Wednesday 9 Dec 2015

Session III: Saints, Pictures and Reformation
Martin Wangsgaard Jürgensen: Rejuvenated Martyrs: Sacrifice, Sanctity and Lutheranism
Elina Räsänen: Iconoclash in Finland. Transformations of the Catholic Objects

Session IV: Monasteries and Reformatio
Kirsi Salonen: Escaping from Scandinavian Monasteries in Early 16th Century. A Sign of Pre-Reformation against the Church?
Johnny G.G. Jakobsen: Dominicans and the Nordic Reformation
Marko Lamberg: Relationships between the Religious Houses and the Lay Community in Stockholm, c. 1475 - 1540.


STUDIA GENERALIA

 
26.1 Teemu Immonen: Rooman Pietarinkirkko ja kirkkotaiteen synty
23.2 Kari Kotkavaara:  Idän kirkon kuvat ennen "taiteen aikakautta" 
30.3 Hanna Pirinen: Keskiajan perintö luterilaisessa kirkkointeriöörissä      
27.4 Altti Kuusamo: Suojelusenkelin kuvallisen tyypin synty ja sen psykohistorialliset johdannaiset                                                               25.5 Elina Räsänen: Keskiajan puuveistosten muuttuvat merkitykset    

 
 

SEMINAARI TURUN KESKIAIKAISILLA MARKKINOILLA
 

 
​Taudit, terveys ja lääkintä vanhoina aikoina. TUCEMEMSin päiväseminaari Turun Keskiaikaisilla Markkinoilla

Taudit ovat olleet osa ihmisten elämää kaikkina aikoina. Keskiaikaan liitetään usein ajatus Mustasta Surmasta, tuhoisasta rutosta, joka riehui Euroopassa 1300-luvulla. Miten sairauteen ja kärsimykseen suhtauduttiin keskiajalla? Miten terveys ja tähdet liittyvät toisiinsa, ja millaisin konstein tauteja yritettiin parantaa? Kuinka suhtauduttiin harhaoppeihin, jotka nähtiin hengellisenä ruttona?

Torstaina 25.6. klo 12-16.15 

Ohjelma:
FM Elviira Pulli: Ruumiiseen kohdistuvan väkivallan kuvasto myöhäiskeskiaikaisessa hengellisyydessä
FM Mari-Liisa Varila: Tähdet ja terveys: astrologia lääketieteessä keskiajalla ja uuden ajan alussa
FM Reima Välimäki: Pestis heresis – harhaoppi, rutto ja hengen sairaus
FM Vel​i Pekka Toropainen: Rutto tuli Turkuun mereltä
FM Sara Norja: Elämän eliksiiri: alkemia parannuskeinona keskiajalla 
Dosentti Terttu Lempiäinen: Yrtti- ja kasvilääkintä keskiajalla  -  luostarien rohtoja ja terveellisen elämän ohjeita.

KIRJANJULKISTAMISTILAISUUS

 
Tiistai 2.6.2015 Tutkimuskeskus Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies järjesti uuden kirjasarjansa Crossing Boundaries sekä sen ensimmäisen kirjan julkistamistilaisuuden.

Kulttuurihistorioitsija Tom Linkisen kirja Same-sex Sexuality in later
Medieval English Culture käsittelee samaa sukupuolta olleiden
seksuaalisuuden erilaisia ymmärtämisiä myöhäiskeskiajan englantilaisessa kulttuurissa. Tutkimus pohjautuu monipuoliseen lähdemateriaaliin teologisista tutkielmista kronikoihin ja runoista kuviin. Linkisen tutkimus on kattavuudessaan ainutlaatuinen selonteko aihepiirin historiasta.

Crossing Boundaries on korkeatasoinen, kansainvälinen ja vertaisarvioitu tieteellinen kirjasarja, jota julkaistaan yhteistyössä Amsterdam University Pressin kanssa. Crossing Boundaries on foorumi monitieteiselle tutkimukselle ja tuoreille näkökulmille Euroopan historiaan myöhäisantiikista 1700-luvun loppuun.

 

VUOSI 2014

KUUKAUSIESITELMÄT

Vuoden 2014 TUCEMEMS-kuukausiesitelmät olivat perjantaisin Tempo-seminaarisalissa, Sirkkalan kasarmilla (Kaivokatu 12) klo 14:

 

24.1. Karin Kukkonen (Academy of Finland Postdoctoral Research Fellow, Comparative Literature): "The Long Arm of the Rules: Neoclassical Poetics and the Rise of the Novel."

21.2. FM/suomentaja Arto Rintala (yleinen kirjallisuustiede): "Kreivi Lucanor ja Patronio" - kaunokirjallinen portti sydänkeskiaikaan

21.3. FT Liisa Seppänen (arkeologia): ”Oliko keskiajan Turku sittenkään siivoton? - Kaupunkikuvan ja saniteettiolosuhteiden tarkastelua arkeologisen aineiston perusteella”

25.4 Dagmar Neuendorff (Saksan kieli ja kirjallisuus, ÅA): "Neljäs Lateraanikonsiili ja sen seuraukset (Das 4. Laterankonzil und seine Folgen)" 

30.5. Harri Kiiskinen (kulttuurihistoria, TY):  "Talot, toimijat ja verkostot, eli kerrostaloa rakentamassa 100-luvun Ostiassa."

26.9 Veli-Matti Rissanen (klass.): Ciceron reseptio keskiajalla ja renessanssin aikana.

24.10 Riitta Laitinen (Kh): Varkaat, kaupunkiyhteisö ja kaupungista karkottaminen 1600-luvun Turussa.

28.11 Hilkka-Liisa Vuori: Cantus sororum - birgittalaissisarten luostarilauluja keskiajalta.

19.12 Joulujuhla/ TUCEMEMS viisi vuotta

 

 

TUCEMEMSIN TUTKIJASEMINAARI 

Seminaari kokoontui noin kerran kahdessa viikossa keskustelemaan osallistujien työpapereista. Seminaaria veti Meri Heinonen.

 

 

VIERAILEVIA LUENNOITSIJOITA

Deborah Simonton (Professor of British History, University of Southern Denmark) piti 15.1-5.2.2014 luentokurssin aiheesta Leisure, Pleasure and Consumption in Eighteenth-century Britain. Lisäksi Simonton puhui elämäkerrallisesta kirjoittamisesta 5.2. klo 14-16 Litzen –seminaarihuoneessa.

Professori Kurt Villads Jensen (University of Southern Denmark) piti 15.5.2014 Litzen-seminaarihuoneessa luennon kristittyjen suhtautumisesta muslimeihin ristiretkiajalla.

Simon Forde (Amsterdam University Press) luennoi akateemisesta julkaisemisesta ja kustannustoiminnasta 12.11 Janus-salissa.

Vadim Chaly (Immanuel Kant Baltic Federal University) Luennoi aiheesta The Heritage of Immanuel Kant in Russia. 21.10 & 22.10.

 

 

SEMINAARIT JA WORKSHOPIT

27.3. Sources to Art History
Taidehistorian ja TUCEMEMSin järjestämä seminaari-iltapäivä, jossa puhujina Prof. Altti Kuusamo (TY), FT Teemu Immonen (TY), FL Elina Sopo (JY), Konservaattori Tuulikki Kilpinen, FM Eleonora Lanza.

 

31.5–1.6. Understanding the World and Human Beings. A TUCEMEMS Conference on Early Modern Philosophy. TUCEMEMSin ja Turun yliopiston filosofian oppiaineen järjestämä konferenssi.

 

24.–25.10 Linguistics Meets Book History: Seeking New Approaches 
A Pragmatics on the Page Symposium. TUCEMEMSin sponsoroima konferenssi. Keynote-puhujat olivat Daniel Wakelin (University of Oxford, England), Colette Moore (University of Washington, USA) ja Jukka Tyrkkö (TAY).

 

31.10.–1.11. Relics of the Saints – Remnants of Papacy in Reformed Churches

Workshopin puhujat ja aiheet:

II session: Relics in Nordic Countries
Christian Lovén – St. Erik of Sweden
Øystein Ekroll – St. Olof of Norway – Whole or Divided? The Fate of a Popular Saint
Jens Vellev – Relics in Denmark

Keynote: George Kazan – Interdisciplinary Research into Relics: ‘Relics of the Baptist’ Project

III session: Relics before and after Reformation
Bertil Nilsson – Relics in Sweden
Torstein Jørgensen – Stavanger Relic List
Lars Bisgaard – St. Canute of Denmark

IV session: Analyzing Relics
Mark van Strydonck – Dating Saints: A Multi-disciplinary Study of Relics from ’Local’ Belgian Saints
Philippe George – Relics – The Fourth Power
Kirsi Salonen – Where Relics Came from? The Case of Sten Sture

V session: Old Relics – Modern Tensions
Pertti Anttonen – Background
Benito Casagrande / Jussi-Pekka Taavitsainen – Modern Tensions around the Relics of St. Henry of Finland
Kurt Villads Jensen – A Bone of Contention. Theological and Legal Fights about the Relics of St Canute in Denmark in 2009

 

14.11. Kirjahistoriallisen seuran seminaaripäivä: Kuvalla kertoen XXIII Kirjahistoriallinen seminaari Turussa. Järjestäjät: Suomen Kirjahistoriallinen Seura yhteistyössä TUCEMEMSin kanssa.

Puhujat:
Prof. Kirsi Vainio Korhonen (TY) ja FM Laura Yli-Seppälä (TY): Kirja-aarteita - Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman jäljillä.
Yliopistonlehtori, FT Carla Suhr (HY): Kuvitus noitaoikeudenkäyntejä käsittelevissä pamfleteissa 1500-1600-luvun Englannissa.
Prof. Leila Koivunen (TY): Tosia kuvia Afrikasta. 1800-luvun matkakertomusten kuvallisen tiedon rakentuminen.
Graafinen suunnittelija Olavi Hankimo: 1880 – 1900: Valokuva valtaa painopinnan ja huomion.

 

28.–29.11. Formen der Zeitlichkeit in Goethes literarischem Schaffen -konferenssi. Konferenssin järjestivät Yleinen kirjallisuustiede ja TUCEMEMS yhteistyössä.


 

 

KURSSIT

Leisure, Pleasure and Consumption in Eigteenth-century Britain (5 op), 15.1.–5.2.2014. Kurssin piti professori Deborah Simonton (Professor of British History, University of Southern Denmark)

Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen (5 op) kevät 2014
Opettaja: Kirsi Salonen

Keskiajan latinaa. Tekstejä Saksasta, Britteinsaarilta ja pohjoisesta (3 op) 10.3–12.5.2014. Opettaja: Aulikki Vuola.

Keskialasaksan perusteet (5 op) syksy 2014
Opettaja: Tuomo Fonsén

Keskiajan peruskurssi (5op) 27.10–15.12.2014
Opettaja: Kirsi Salonen

Esinetutkimus arkeologian ja kulttuuritieteiden lähteenä (3 op) 6.11.2014–19.2.2015.
Vastuuhenkilö: Janne Harjula

 

STUDIA GENERALIA

TUCEMEMSin Studia generalia -luentosarja "Vanhat ajat" järjestettiin keväällä 2014 aiheella Kartanoelämää Suomessa 1500–1700-luvuilla.

Luentosarjan koko ohjelma:

27.1. FT Riikka Koskinen: Juhlat kartanoissa 1700-luvulla

24.1 Prof. Kirsi Vainio-Korhonen: Aatelin rouvat ja neidit taloudellisina toimijoina 1700- ja 1800-luvun Suomessa

31.3 FT Liisa Lagerstam: Tuvasta salonkiin. Muodikkaita sisustuksia vanhoissa suomalaisissa kartanoissa

28.4 FT Liisa Lagerstam: Ryytimaita ja maisemapuistoja. Puutarhanhoitoa suomalaisissa kartanoissa 1500–1700

26.5 Prof. Hannu Salmi: ”Suomen linnoja ja herraskartanoita” – kartanoelämää valkokankaalla

 

 

KOLLOKVIO

4.–5.4.2014 Framing Premodern Desires -kollokvio. TUCEMEMSin järjestämä kansainvälinen kollokvio. Kollokviossa oli yhteensä 58 osallistujaa, joista 32 ulkomaista. Kollokvio käsitteli seksuaalisuutta, rakkautta ja sosiaalista kontrollia keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella. Kollokvion keynote-puhujat olivat: Faramerz Dabhoiwala (Oxford, UK), Jonas Liliequist (Umeå, Ruotsi), Garthine Walker (Cardiff, UK), Dror Zeevi (Ben-Gurion University of Negev, Israel). Lisäksi kollokviossa pidettiin 12 työryhmää, ja niissä yhteensä 39 esitelmää.


 

PÄIVÄSEMINAARI

TUCEMEMS toteutti yhteistyössä Turun Suurtorin keskiaika ry:n kanssa päiväseminaarin Turun keskiaikaisilla markkinoilla otsikolla Vaeltavia vaikutteita, risteileviä ritareita. Liikkumisesta ja matkustamisesta keskiajalla ja uuden ajan alussa. Seminaari järjestettiin Vanhan Raatihuoneen salissa.

Seminaarin ohjelma:

Pekka Tolonen: Pyhimyksiä, viiniä ja harhaoppeja. Ihmisten, esineiden ja ajatusten liikkuvuus sydänkeskiaikaisten yhteisöjen rajoilla

Tuomo Fonsén: Luther, Agricola ja muut. Eroja Raamatun kansankielisissä käännöksissä

Miika Norro: Harhailevat ritarit. Matkustaminen ja maasta toiseen liikkuminen keskiaikaisen ranskalaisen kirjailijan, Chrétien de Troyes'n, teoksissa

Heini Kirjavainen: "Meidän Rouvamme" Villamekko? - Pyhimyspatsaiden pukeminen keskiajalla

Elina Lindström: (Käännöksen) käännöksiä ja (kopion) kopioita. Esimerkkejä painamattomien suomenkielisten tekstien synnystä ja leviämisestä 1500-luvulla 

Veli-Pekka Toropainen: Peeveli liikekannalla - Turun 1600-luvun pyöveleiden taustat 

 VUOSI 2013

KUUKAUSIESITELMÄT
Vuoden 2013 TUCEMEMS-kuukausiesitelmät olivat perjantaisin Tempo-seminaarisalissa, Sirkkalan kasarmilla (Kaivokatu 12) klo 14:
 
25.1. Hemmo Laiho (filosofia): Aistimellisen kognition arvonpalautus 1700-luvulla.
 
22.2. Jaana Vaahtera (Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, TY):
Bonus homo et iustus et rectus est ille, bona mulier et casta et pudica est illa. Kielen ja maailman järjestyksestä myöhäisantiikin kieliopeissa.
 
22.3. Tiina Miettinen (Historia, TaY): "Hyöri, pyöri piikaseni": Nuorten naisten naimahuolet maaseutukylissä 1600- ja 1700-luvuilla.

26.4. Janne Harjula (Arkeologia, TY): Kirjoittamisen merkkejä Turun keskiaikaisen katedraalikoulun kulmilta.

17.5. Minna Sandelin (Pohjoismaiset kielet, TY): Ruotsin keskiaikaiset lait tekstintutkimuksen kohteena.
 
20.9: FM Antti Lampinen (klass.): "Daemonum ludificationes”: turba rusticanorum ja kansanomaisen uskonnollisuuden konstruointi myöhäisantiikin ja merovingiajan Gallian kirkollisen eliitin retoriikassa.
 
25.10: FT Ellen Valle (engl.): “The glorious works of the Creator, displayed in the New World”: The intersection of science, commerce and ideology in natural history paratexts in the long eighteenth century.
 
22.11: FT Jarkko Keskinen (Suomen historia): Yhteisöllinen verkostoanalyysi tutkimuksen apuvälineenä.
 
13.12. Lucian päivän juhla. Joulukuun kuukausiesitelmän sijasta kokoonnuimme viettämään kaudenpäättäjäisiä, jossa jäsenillä oli mahdollisuus tuoda kuluneen vuoden tuotantoaan esille yhteiseen kirjanjulkistamistilaisuuteen. Juhlien yhteydessä laulu- ja soitinyhtye Räikkä nostatti tunnelmaa keskiaikaisella musiikilla!
 
TUCEMEMSIN TUTKIJASEMINAARI

Seminaari kokoontui noin kerran kahdessa viikossa keskustelemaan osallistujien työpapereista. Seminaari vieraili 30.9 Tampereelle Triviumin vieraana. Seminaaria veti Meri Heinonen.

 
VIERAILEVIA LUENNOITSIJOITA
19.11. Professor emeritus Paul Strohm (Columbia University): ”The problems of writing a Chaucer-biography”.
Paul Strohm on maailman johtavia Chaucer-tutkijoita ja on mm. toiminut keskiajan kirjallisuuden Tolkien professorina Oxfordin yliopistossa sekä Anna S. Garbedian Professor of the Humanities professorina Columbian yliopistossa. Hänen keskeisimpiin julkaisuihinsa lukeutuvat The Social Chaucer (Harvard, 1989), Hochon's Arrow: The Social Imagination of Fourteenth-Century Texts  (Princeton, 1992), sekä ensi vuonna
 ilmestyvä A Day in the Life of Chaucer (Penguin, 2014). 
 
8.11 Prof. John H. Lind: Darkness in the East? Eastern influence in Scandinavia during the Viking Age and Early Middle Ages.
 
11.12 Prof. Daniel E. Bornstein (Washington University in St. Louis): "The Body-Snatching Nuns of Corpus Domini".
 
SEMINAARIT JA WORKSHOPIT
26.11. Early Modern Professional Women
Puolipäiväseminaari, jossa puhujina professori Elaine Chalus (Bath Spa University, professori Åsa Karlsson Sjögren (Umeå University), FT Johanna Ilmakunnas (HY) ja dosentti Anu Lahtinen (TY).
 
9.–10.12. ”Religious Reform before the Reformation” –workshop.
Kaksipäiväisessä työpajassa pohdittiin reformin käsitettä ja uskonnollisten uudistusten syitä ja vaikutuksia ennen 1500-luvun reformaatiota (uskonpuhdistusta) sekä niitä uskonnolliseen reformiin liittyviä piirteitä, jotka jatkuivat yli 1500-luvun muutosten. Workshop pohjusti osaltaan TUCEMEMSin Luther -merkkivuosi 2017 -hanketta nostamalla esiin reformien pitkän jatkumon keskiajan ja uuden ajan alun uskonnollisuudessa.
 
Workshopin puhujavieraina ovat professori Daniel E. Bornstein (Washington University in St. Louis), professori Constant Mews (Monash University, Melbourne) sekä PhD Ana Marinković  (University of Zagreb). Tämän lisäksi työpajaan on lupautunut mukaan TUCEMEMSin omia jäseniä sekä yhteistyökumppaneita.  
 
30.9. TUCEMEMSin visiitti Tampereelle Triviumin vieraaksi. Vietämme päivää seminaarin ja yhteisen keskustelun parissa. Ilmoittautuminen 9.9. mennessä Meri Heinoselle.
 
 
KURSSIT
Lukuseminaari: Augustinus "Kristillisestä opetuksesta" KL1, pe 12-14.
Ohjaaja: Teemu Immonen
Rooman valtakunnan 300- ja 400-lukujen vaihteen hengelliselle ilmapiirille oli tyypillistä kiihkeä uskonnollinen keskustelu, jossa ajan sivistyneistö etsi tietään klassisen filosofian, perinteisten uskomusten ja yhä keskeisemmäksi nousevan kristinuskon eri suuntausten välillä. Aurelius Augustinus (k. 430) oli yksi näistä etsijöistä. Käännyttyään kristityksi korkeasti koulutettu Augustinus osaltaan vaikutti siihen, kuinka klassisen sivistyksen perintö muovautui osaksi kristillistä perintöä ja siten tärkeäksi osaksi länsimaisen ajattelun historiaa. Seminaarissa käytiin läpi teosta Kristillinen opetus (De doctrina christiana), jossa Augustinus käsittelee Raamatun tulkintaa sekä tuon tulkinnan välittämistä eteenpäin ja puolustamista. Teos antaa nykylukijalle avaimen myöhäisantiikin ja keskiajan kristillisen ajattelun ymmärtämiseen. Seminaari työskenteli lukupiirinä.
 
Paleografian perusteet KL 2
Ohjaaja: Kirsi Salonen
Kurssilla tutustuttiin latinalaisen paleografian historiaan keskiajalta uuden ajan alkuun.
 
Paleografian opintopiiri  KL 1-2
Ohjaaja: Kirsi Salonen
Opintopiiri oli tarkoitettu kaikille vanhoista käsialoista kiinnostuneille ja niiden parissa työskenteleville, jotka osasivat sitä jo (ainakin jonkin verran). Opintopiirissä käsiteltiin keskiajalta ja uuden ajan alusta peräisin olevia erikielisiä (latina, suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa…) tekstejä, ja osallistujat saattoivat myös tuoda sinne omaan tutkimukseensa liittyviä tekstejä, joiden lukemiseen he toivoivat apua tai kommentteja vertaisiltaan.

Keskiaikaisten ja varhaisen uuden ajan alun käsikirjoitusten kuvailu 3.-4.10.2013
Codices Fennici -hanke (SKS) järjesti 3.-4.10.2013 yhteistyössä Kansalliskirjaston, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studiesin ja Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman kanssa kaksipäiväisen kurssin keskiaikaisten ja varhaisen uuden ajan käsikirjoitusten kuvailusta. Opettajina toimivat Dr Bettina Wagner (Bayerische Staatsbibliothek), Dr Erwin Frauenknecht (Landesarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart) ja Dr Maria Stieglecker (Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften).
 
 
Keskiajan latina SL2
Kurssin tavoitteena oli kyky ymmärtää keskiajan latinan ominaispiirteitä verrattuna klassiseen latinaan ja tuntea latinan kielen muutokset vuosisatojen kuluessa. Opettajana toimi Aulikki Vuola.
 
 
"The unification of Thinking and Being in Descartes" 18.10–8.11
Professori Joseph Almog (UCLA).
The seminar examined the relation between the two famous propositions “I think” and “I exist”, both in the original Cogito direction-- Cogito ergo Sum-- but also the reversed Cogito -- Sum ergo Cogito.
In both examinations, professor Almog analyzed the metaphysics that of relation (act) of thinking and the “ideas” it is said to involve, in a nutshell—what is thinking? And, how is it (or not) connected to perceiving (the world)?
 
STUDIA GENERALIA

Ruumiin ilot ja kirot – näkökulmia keskiajan ja uuden ajan alun ruumiillisuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteisiin

Keväällä 2013 TUCEMEMS järjesti Studia generalian "Vanhat ajat" aiheena ruumiillisuus keskiajalla ja uuden ajan alun taitteessa. Esitelmien kautta lähestyttiin sellaisia edelleenkin osin tabuja aiheita kuten vakavat sairaudet, uskonto ja seksuaalisuus sekä ruumiillinen väkivalta.
28.01 FT Meri Heinonen, Turun yliopisto: Sielun vihollinen vai jumalallinen nautinto. Ruumis ja uskonnollinen elämä keskiajalla.
25.02 Apulaisprofessori Kirsi Salonen, Turun yliopisto: Unohtunut siveyslupaus. Kirkonmiesten ja -naisten seksuaalirikkomuksista keskiajalla.
25.03 FM Tom Linkinen, Turun yliopisto: Kirottu luonnonvastainen synti keskiajalla.
29.04 Professori Marjo Kaartinen, Turun yliopisto: Elävältä mädäntyvät – rintasyövästä 1700-luvulla.
27.05 Dosentti Satu Lidman, Turun yliopisto: "Toistensa kimpussa kuin kissa ja koira..." – Ruumiillinen väkivalta uuden ajan alun avioliitossa.
 
KOLLOKVIO
18th - 19th January 2013
"Narrative concepts in the study of eighteenth-century literature"
 
PÄIVÄSEMINAARI
Ruumiin ilot ja kirot keskiajalta uuden ajan alkuun
TUCEMEMS järjesti Turun keskiaikaisilla markkinoilla torstaina 27.6.2013 klo 12:00 alkaen suurtorin Vanhalla Raatihuoneella päiväseminaarin, jossa keskiajan ja uuden ajan alun tutkijat esittelivät uusia näkökulmia ruumiillisuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteisiin.
Päivän ohjelma:
Kirsi Salonen: Unohtunut siveyslupaus. Papiston seksuaalirikkomuksista keskiajalla.
Mikko Kauko: Synneistä ja helvetin piinoista Jöns Budden kääntämissä teksteissä
Meri Heinonen: Ruumiin kivuista ja nautinnoista keskiajan uskonnollisuudessa
Virpi Luoma: Sauna- ja kylpyläkulttuurista keskiajalta uudelle ajalle
Satu Lidman: Aviollisen väkivallan sallittavuudesta
Jenni Kuuliala: Vammaiset lapset keskiajalla
Tom Linkinen: Luonnonvastainen synti, Turku ja Tuomiokirkon varjo
 
 

VUOSI 2012

KUUKAUSIESITELMÄT

Kevään 2012 TUCEMEMS-kuukausiesitelmät olivat perjantaisin Janus-luentosalissa, Sirkkalan kasarmilla (Kaivokatu 12) klo 14:

27.1. Kaisa Häkkinen (suomen kieli, TY): Taudit ja tautien nimet Mikael Agricolan teoksissa.

17.2. Aino Mäkikalli (yleinen kirjallisuustiede, TY): Käsitys romaanista 1600-luvun lopussa: Aphra Behnin Oroonoko. 

HUOM! Esitelmä pidetään poikkeuksellisesti seminaarihuone Tempossa (Minerva-rakennus, 2. krs) Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12.

30.3. Jussi-Pekka Taavitsainen (arkeologia, TY): Piritan pyhät luut - menetelmiä ja alustavia tuloksia.

27.4. Mikko Kauko (Nordiska språk, Åbo universitet): Frater johannes ræk male scripsit hec - Vad skrev Jöns Budde och vad vet vi om det?

4.5. Simo Knuuttila (Helsingin yliopisto): Francisco Suárez ja varhaismoderni psykologia

HUOM. Esitelmä pidetään poikkeuksellisesti seminaarihuone Tempossa (Minerva-rakennus, 2krs.) Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12.

28.9. Professori Luigi de Anna (italian kieli ja kulttuuri TY): Johanniittojen vaiheet Skandinaviassa keskiajalla

16.11. FM Tuomas Hovi  (folkloristiikka TY): Historiallinen Dracula ja keskiaikaturismi. 

VIERAILULUENNOT 

 

Ti 9.10. klo 18–20 dosentti Marko Lamberg ( historia, ÅA): "Myöhäiskeskiaikainen sääntökunta ylirajaisena yhteisönä: esimerkkinä Vadstenan ja Naantalin luostareiden yhteydenpito 1400-luvulla". Paikka: Sirkkalan Janus-sali, (Kaivokatu 12)

 

VÄITÖKSIÄ KESKIAJAN JA UUDEN AJAN ALUN TUTKIMUKSESTA

 

1 December 2012, Jarkko Keskinen, Suomen historia (Finnish history), Oma ja yhteinen etu. Kauppiaiden keskinäinen kilpailu ja yhteistyö Porin kauppiasyhteisössä 1765-1845. Private and Public Interest: Cooperative Competition in the Merchant Community of Pori 1765-1845

 

1 December 2012, Liisa Seppänen, Arkeologia (Archaeology), Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto. Construction and Changes in the Townscape of Medieval Turku. With Special Reference to the Archaeological Material from the Åbo Akademi University’s Main Building Site.

 

7 December 2012, Kirsi Salonen, Oikeushistoria (Legal history), Kirkollisen oikeudenkäytön päälähteillä – Sacra Romana Rotan toiminta ja sen oikeudellinen tausta myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alun taitteessa. By the Fountain of Papal Justice. The Judicial Activity of the Sacra Romana Rota and its Legal Background in the Late Middle Ages and on the Eve of the Reformation.

 

KURSSIT

 

Zotero-viitteidenhallintaohjelman käyttökoulutus 16.1.2012 klo 12-15. Ohjaaja: Reima Välimäki

 

Old Icelandic saga (2 or 4 credit points): Spring semester 2012, 1st quarter (7 meetings), Fridays 10-12 (1st meeting on Friday, 13 January)Prof. Kendra Willson, University of California, Los Angeles (UCLA)

  

Symbolic communication and social value systems in pre-modern cultures, 5.-20.3.2012

 

Prof. Dr. Gabriele Müller-Oberhäuser, Institute of Book Studies & Textual Research/English Seminar, University of Münster (Germany)

  

SYMPOSIUM 

 

Symbolic Communication in Medieval and Early Modern Cultures, 9 March 2012

  

VIERAILULUENNOT

 

23.4.klo 16-18 Kathryn Edwards (Helsinki Collegium for Advanced Studies / University of South Carolina): Living with Ghosts:Europe’s Haunted History in the Later Middle Ages.

 

24.5. klo 14-16 David Wallace (Department of English, University of Pennsylvania):From Turku to Cairo. Conceptualizing European Literary History 1348-1418.  

 

VUOSI 2011

 

Medieval books, early prints and interpreting texts, 5.-12.9.2011 Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Williams, Universität Augsburg. Kurssikuvaus

 

Early Centuries of Russian History: The Tenth and Sixteenth Centuries, 6.9.-13.10.2011. Dr. Adrian Jones, La Trobe University, Australia. Kurssikuvaus

 

Käsikirjoitustutkimuksen opintomatka Uppsalaan lokakuussa 2011

  

Tampereen Triviumin vierailu TUCEMEMSiin

  

TUCEMEMS Kesäkoulu "Monitieteisyys keskiajan ja varhaismodernin tutkimuksessa", 9.—11.8.2011.

  

TUCEMEMS -päiväseminaari "Elämää tuomiokirkon varjossa - näkökulmia keskiajan ja uuden ajan alun Turkuun" Turun keskiaikaisilla markkinoilla 30.6.2011 klo 12-16.

  

TUCEMEMS-kuukausiesitelmät

18.2. Marjo Kaartinen (Turun yliopisto): Rintasyöpä ja sen hoidot 1700-luvulla.

11.3. Janne Tunturi (Turun yliopisto): Kansankielinen runous, oppineiden historiat ja 1700-luvun lopun käsitys keskiajasta. HUOM! poikkeuksellisesti maaliskuun kuukausiesitelmä pidetään Tempo-seminaarihuoneessa, rakennus Minerva, 2. krs, Sirkkalan kasarmi (Kaivokatu 12).

8.4. Jussi Nuorteva (Kansallisarkisto): Sähköiset aineistot keskiajan tutkimuksessa.

20.5. Päivi Pahta (Tampereen yliopisto): Monikielisyys ja sen ilmentymät keskiajan ja varhaismodernin kauden englantilaisissa teksteissä.

30.9. Sanna-Kaisa Tanskanen (englantilainen filologia, Helsingin yliopisto): "Rooman Lusifer ja antikristuksen palvelijat": Henry Caren (1646-1688) antikatolinen retoriikka kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta.

21.10. Kirsi Salonen (historia, Tampereen yliopisto / oikeushistoria, Turun yliopisto): Provisiosta kirkonkiroukseen. Turun tuomiokapituli ja Petrus Benedictin virkariita myöhäiskeskiajalla.

18.11. Visa Immonen (Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto): Arkeologinen näkökulma Ruotsin siirtokuntaan 1600-luvun Delawaressa.

 

  

Gender and work -workshop 17-18.5.2011

  

Studia Generalia "Vanhat ajat" 2011 : Turhuuden turuilla, hurskauden helmoissa.

 

Vierailuluennot:

13. syyskuuta klo 14 Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Williams (Universität Augsburg): Whatever type of book one likes, large or small, be they of a religious or worldly nature, beautifully illustrated. Illustrated Legendaries from Alsatian Manuscript Workshops of the 15th Century.Paikka: DenAud (Dentalia, 2. krs, Lemminkäisenkatu 2, Turku)

 

1. marraskuuta klo 16 Prof. Peter Clark "Issues of Cultural Diffusion in Europe in the long 18th century". Paikka: Luentosali Janus, Sirkkalan campus. Luento järjestetään yhteistyössä IIPC:n kanssa(Abstrakti)

 

Professori Jeffrey McDonoughin (Harvard) vierailuluento 4.4. klo 16

 

TUCEMEMS-symposium "Hyvä elämä" 29.4.

 

VUOSI 2010

 

TUCEMEMS-kuukausiesitelmät

24.9. Åsa Ringbom (Åbo Akademi, Taidehistoria & Keskiajan tutkimus): Medieval Art in the Åland Islands

29.10. Matti Peikola (Turun yliopisto, Englannin kieli): Aspects of Heretical(?) Book-Production in Later Medieval England: The Wycliffite Bible in its Manuscript Contexts

19.11. Deborah Simonton (University of Southern Denmark, Institute of History and Civilization): Widows and wenches: single women in eighteenth-century urban economies.

  

LITERATURE AND TIME

 

A seminar with Paul Alkon, 16 December, 9-16The Academy of Finland project "Literature and Time" organizes, with cooperation with TUCEMEMS, on Thursday, December the 16th, in the seminar room of Comparative Literature, a seminar with Professor Paul Alkon, University of California, as a guest speaker. See the program of the day.

 

Mystikkonaiset ja rippi-isät esitelmätilaisuus 7.12.

 

The Metaphysics of Leibniz and Resemblance Nominalism

 

Sunday, October 24, 2010.An International workshop at the Department of Behavioural Sciences and Philosophy ( more information )

 

VIERAILULUENNOT:

 

Professori Joseph Almogin (UCLA) vierailuluento: 18.10. klo 18-20 Man as Force of Nature ( abstrakti )Paikka: Auditorio Janus, Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12.

 

Marianne Sághyn vierailuluennot marttyyrikulteista myöhäisantiikin Roomassa 12. ja 13. lokakuuta  

 

KUUKAUSIESITELMÄT, kevät 2010:

12.3. Kirsi Vainio-Korhonen (Suomen historia): Pappi, suutari ja kätilö - ammattikuntien ja yliopistojen mentaliteettihistoriaa keskiajalta varhaismoderniin.

23.4. Olli Koistinen (Teoreettinen filosofia): Panpsykismi 1600-luvun filosofiassa.

21.5. Altti Kuusamo (Taidehistoria): Early Modern periodina: monta alkua, monta loppua, katkoksia.

 

 

 
 

 

 

​ 

Asiasana:
Tagit: