in English
 
 
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus

Vanhempien aikojen opintokokonaisuus on sivuainepaketiksi tarkoitettu 25 op:n laajuiset perusopinnot ja 35 op:n laajuiset aineopinnot käsittävä monitieteinen ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden perehtyä laaja-alaisesti vanhempiin aikoihin: historiaan, kieliin ja kulttuurin eri muotoihin. Opintokokonaisuus kattaa ajanjakson, joka lähtee liikkeelle esihistoriasta ja päättyy 1700-luvun lopulle.

Perusopintojen tavoitteena on, että sitä suorittavat opiskelijat perehtyvät vanhempien aikojen tutkimuksen perusteisiin ja tutustuvat sen lisäksi vähintään kolmeen neljästä vapaavalintaisesta aikakaudesta: esihistoria, antiikin Kreikka ja Rooma, keskiaika tai uuden ajan alku. Lisäksi opiskelijoiden oletetaan aloittavan vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisen vieraan kielen opiskelun.

Aineopintojen tavoitteena on, että sitä suorittavat opiskelijat syventävät osaamistaan kolmella eri vanhempien aikojen tutkimukseen kuuluvalla alalla. He jatkavat vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisten vieraiden kielten opiskelua, saavat perusteellisempia tietoja eri vanhempien aikojen tutkimuksen menetelmistä sekä tutustuvat vähintään kahteen eri tieteenalaan, jossa harjoitetaan vanhempien aikojen tutkimusta.

Opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille. Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin tai taiteidentutkimuksen ja Kieli- ja käännöstieteiden laitokset sekä TUCEMEMS-keskus. Opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi esimerkiksi historian, taidehistorian, uskontietieteen, folkloristiikan, kansatieteen, arkeologian, filosofian, kirjallisuustieteiden tai eri kielten opiskelijoille.

Luentokursseista saa tietoa vastuuoppiaineiden opetusohjelmista ja kunkin opintojakson vastuuopettajalta. Lisäksi TUCEMEMS-keskus tiedottaa kunkin lukukauden aikana annettavasta opetuksesta erikseen. Opintokokonaisuuteen liittyvissä yleisissä kysymyksissä tai korvaavuuksiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Kirsi Vainio-Korhosen puoleen (kirvai(at)utu.fi). Opintokokonaisuuden eri opintojaksoja voi suorittaa joko osallistumalla luennoille tai tenttimällä kohtaan liittyvää kirjallisuutta vastuuopettajille tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai muina opettajan kanssa sovittuina aikoina. Kokonaisuuden loppumerkintä haetaan historian oppiaineiden opintosihteeri Erja Aarniolta. 

Tervetuloa vanhempien aikojen maailmaan!


Opetustiedot

Liitteessä olevista tiedostoista löytyvät opintokokonaisuuden perustiedot ja tiedot syksyn opetustarjonnasta:

Vanhojen aikojen opintokokonaisuus syksy 2018.pdf

Vanhojen aikojen opintokokonaisuus kevät 2019.pdf Kokonaisuusmerkinnän hakeminen:

Kokonaisuusmerkintää opinnoista haetaan oheisella lomakkeella:

VANHOJEN AIKOJEN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 op (1).docxVANHOJEN AIKOJEN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 op (1).docx

VANHOJEN AIKOJEN AINEOPINTOKOKONAISUUS 35 op.docxVANHOJEN AIKOJEN AINEOPINTOKOKONAISUUS 35 op.docx​​

Asiasana:
Tagit: