in English
 
 
Pohjoinen reformaatio -tietokirja
Reformaation myötä kirkko menetti Ruotsissa suuren osan omaisuudestaan ja kuninkaasta tuli kirkon pää. Myös ymmärrys ihmisen suhteesta Jumalaan muuttui, suomen kielestä tuli kirjakieli ja papisto sai mennä naimisiin. Pohjoinen reformaatio -teos vastaa kysymyksiin siitä, miten nämä muutokset näkyivät kirkon ja yhteiskunnan toiminnassa sekä ihmisten elämässä.

Pohjoinen reformaatio -tietokirja keskittyy reformaatioon kulttuurisena ilmiönä, uskonnollisena murroksena, jonka vaikutus näkyi yhteiskunnan eri osa-alueilla. Teoksessa reformaatiota lähestytään pitkällä aikavälillä, vasten keskiaikaista taustaa sekä 1600-luvun puhdasoppisuutta, ja esiin tuodaan niin jatkumoita kuin muutoksia.

Käsiteltävät teemat ulottuvat kirkon hallinnon ja aatelin uskonnollisuuden pohdinnasta kaupunkilaisten arkeen ja kaupunkikuvan muutoksiin. Pohjoinen reformaatio -kirjan lukuihin sisältyy myös katsauksia Eurooppaan, jotka antavat lukijalle mahdollisuuden tarkastella pohjoisen ilmiöitä suhteessa laajempaan kansainväliseen murrokseen.

Pohjoinen reformaatio -teoksen kirjoittajina on suuri joukko suomalaisia historian, arkeologian, taidehistorian ja kielentutkimuksen asiantuntijoita.
Teoksen kustantavat Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies ja Turun Historiallinen Yhdistys.

Pohjoinen reformaatio -kirjaa voi ostaa  UTUShopin​ tai Tiedekirjan​ kautta.

Yhteydenotot ja arvostelukappaleet: meri.heinonen(at)utu.fi 

Asiasana:
Tagit: