in English
 
 
Reformaatiotyöryhmä


Kaisa Häkkinen.jpg

Kaisa Häkkinen
Kaisa Häkkinen on suomen kielen professori Turun yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteensa ovat laajat, suomalaisten sanojen etymologiasta suomen kirjakielen vanhimpien dokumenttien tutkimukseen ja kielihistoriaan.
Professori Häkkinen on tutkinut Mikael Agricolan teoksia ja johtanut montaa tärkeää tutkimusprojektia Agricolaan ja hänen aikaansa liittyen. Eräs tärkeimmistä tutkimushankkeista on ollut vuosina 2004–2007 toteutettu ”Mikael Agricolan teosten tieteellinen editio ja morfosyntaktinen tietokanta” -hanke, jonka aikana Agricolan kirjallinen tuotanto analysoitiin kokonaisuudessaan. Professori Häkkinen on tehnyt Agricolan teoksista myös kriittisiä editioita ja julkaissut useita artikkeleita ja monografioita Agricolan sanastosta ja messuista, joita reformaation aikaisessa Suomessa oli käytössä.
Merkittävä on ollut myös hänen johtamansa hanke Westhin koodeksin parissa. 1540-luvulle ajoittuva Westhin koodeksi on eräs varhaisimmista suomenkielisistä säilyneistä käsikirjoituksista. Koodeksi sisältää kirkkokäsikirjan ja messun, joita käytettiin suomalaisen reformaation varhaisina vuosina. Projektissa koodeksia analysoitiin sekä tekstien että kirkkomusiikin osalta ja siitä luotiin tieteellinen editio.
Professori Häkkinen on saanut useita erilaisia tunnustuksia ja palkintoja työstään, muun muassa Tietokirjailijapalkinnon vuonna 2005 ja Professoriliitto nimitti hänet Vuoden Professoriksi 2007.
Janne_Harjula (1).jpg

Janne Harjula

FT Janne Harjula on historiallisen arkeologian dosentti Turun yliopistossa. Hän on keskittynyt erityisesti keskiajan ja uuden ajan alun aineellisen kulttuurin eri osa-alueiden tutkimukseen. Harjulan tutkimus kirjoittamisen ja lukemisen materiaalisista jäänteistä on ollut merkittävä kirjallisen kulttuurin laajuuden ja sen erilaisten aspektien hahmottamisessa keskiajan ja uuden ajan alkupuolen  Suomessa. 
Tällä hetkellä Harjula johtaa yhdessä Visa Immosen kanssa ”Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa” -hanketta. Hankkeen päämääränä on analysoida Koroisten 1200-luvun piispanistuimen arkeologinen ja historiallinen aineisto, sekä luoda kohteesta kronologinen selvitys. Harjula on toiminut erilaisissa vastuu- ja luottamustehtävissä varsinaisen tutkimus- ja opetustyönsä ohella, muun muassa toiminut Suomen keskiajan arkeologian seuran puheenjohtajana vuodesta 2011 lähtien.
Marjo Kaartinen.jpg

Marjo Kaartinen

Marjo Kaartinen toimii Kulttuurihistorian professorina Turun yliopistossa. Hän on TUCEMEMS-keskuksen johtaja, ja yksi sen perustajajäsenistä. Hän on kansainvälisesti tunnustettu kulttuurihistorioitsija.
Professori Kaartinen on tutkinut monenlaisia teemoja uuden ajan alun kulttuurihistoriassa. Erityisesti hän on keskittynyt naisten historiaan Englannissa. Myös ruumiin historia on ollut hänelle tärkeä tutkimuskohde; aiheeseen liittyen hän on muun muassa julkaissut monografian ja useita artikkeleita rintasyövästä uuden ajan alun Englannissa. Ennen sitä hän on julkaissut kirjan Henrik VIII:n reformaatiosta: Religious Life and English Culture in the Reformation.
Hänen työnsä on saanut laajaa tunnustusta, ja vuonna 2006 Tieteentekijöiden Liitto valitsi hänet Vuoden tieteentekijäksi.
Marika Räsänen.jpg

Marika Räsänen

FT Marika Räsänen tutki Tuomas Akvinolaisen reliikkejä väitöskirjassaan The Restless corpse. Thomas Aquinas’ Remains as the Centre of Conflict and Cult in Late Medieval Southern Italy.  Turun yliopiston humanistinen tiedekunta nimitti hänet Vuoden Humanistitohtoriksi 2013 väitöskirjan perusteella. 
Hän työskentelee nyt projektitutkijana TUCEMEMSin reformaatioprojektissa, koordinoiden tietokirjahanketta pohjoisesta reformaatiosta. Tuloksena syntyvä tietokirja on suunnattu suurelle yleisölle. Hänen oma tutkimuksensa käsittelee pitkän reformaation kulttuurihistoriaa myöhäiskeskiajan reformiliikkeistä vastareformaatioon. Räsänen keskittyy tutkimuksessaan pyhimyksiin ja reformaation materiaalisiin näkökohtiin.


Kirsi Salonen.jpg

Kirsi Salonen

Kirsi Salonen toimii professorina Turun yliopiston Yleisen Historian oppiaineessa, keskittyen keskiajan ja uuden ajan alun historiaan. Hän on tutkinut keskiajan historiasta erityisesti paavillista hallintoa ja oikeudenkäyttöä, keskittyen penitentiariaattiin ja korkeimpaan oikeusistuimeen, Sacra Romana Rotaan. Synnin ja rikoksen maailma keskiajalla on myös ollut hänen tärkeä tutkimuskohteensa.
Salonen koordinoi Vanhojen aikojen opintokokonaisuutta TUCEMEMSin yhteydessä. Hän johtaa reformaatio-projektiin liittyvää monitieteistä ”Manuskriptistä messuksi ” -hanketta. Hanke yhdistää musikologien, historiantutkijoiden, kielitieteilijöiden ja laulajien tietämystä sekä uutta virtual reality -tekniikkaa. Projektin tarkoituksena on rekonstruoida seitsemän messua tai muuta jumalanpalvelushetkeä keskiajalta ja reformaation aikakaudelta, sekä esittää kyseiset messut yhteistyössä Turun Tuomiokirkon ja Sibelius Akatemian kanssa. Kaikki esitykset nauhoitetaan ja liitetään Tuomiokirkkoa kunakin aikakautena kuvaavaan virtuaaliseen mallinnukseen.Asiasana:
Tagit: