in English
 
 
Humanistikunniamaininnat 2000-2014

Vuoden 2014 humanistikunniamaininnat

Huma​nistitohtori 

Tero Karppi: Disconnect Me: User Engagement and Facebook (emeritusrehtori Keijo Virtanen)

Humanistimaisterit

Minna Karru (Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma): Merkitysten liikettä. Julkaisuhanke kulttuuriperintöprosessina

Aino Liira (englannin kieli): Interaction on the Page: Paratexts in Two Manuscripts of the Middle English Polychronicon

Humanistiteko

Tyttöjen talo ja sen tarjoama maksuton vapaa-ajantoiminta kaikille 12–28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla

Vuoden 2013 humanistik​unniamaininnat

Humanistitoh​tori

Marika Räsänen (kulttuurihistoria): The Restless Corpse: Thomas Aquinas' Remains as the Centre of Conflict and Cult in Late Medieval Southern Italy (emeritaprofessori Irmeli Helin)

Humanistimaisterit

Pauliina Peltonen (englannin kieli): Fluency in Finnish-speaking and Swedish-speaking Learners' Spoken English at Upper Secondary School and University Level 

Niina Myllys (mediatutkimus): Kadut ovat katuja, aina. Urbaani tila, identiteetti ja valta televisiosarjassa The Wire

Humanistiteko

Global Clinic Turun klinikka, joka on paperittomia ja muutoin terveydenhuollon ulkopuolelle jääviä auttava, joka toinen viikko avoinna oleva klinikka. Sen tavoitteena on diagnosoida erilaisia tartunatauteja ja hoitaa erilaisia sairauksia.

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla​

Vuoden​ 2012 humanistikunniamaininnat

Humanistitohtori

Katve-Kaisa Kontturi (taidehistoria): Following the Flows of Process: A New Materialist Account of Contemporary Art​ (emeritusprofessori Kalervo Hovi)

Humanistimaisterit

Matti Mieskonen (Suomen historia): Toinen tulenkantajuus. Tulenkantajien kulttuuriliikkeen aatteellinen ja käsitteellinen muutos 1929–1939

Kirsi Aantaa (pohjoismaiset kielet): Mot patientvänligare epikriser. En kontrastiv undersökning

Humanistiteko

Eurajoki-ryhmän käynnistämä kansalaistoiminta Eurajoen pelastamiseksi

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla​

Vuoden 2011 humanistikunn​iamaininnat

Humanistitohtori

Ilona Hongisto (mediatutkimus): Soul of the Documentary: Expression and the Capture of the Real (emeritusprofessori Kari Immonen)

Humanistiteko

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan kääntäjäopiskelijat osoittamastaan opiskelija-aktiivisuudesta konferenssitulkkikoulutuksen jatkamisen puolesta.​

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla

Vuoden 2010 hu​manistikunniamaininnat

Humanistitohtori

Hanna Meretoja (yleinen kirjallisuustiede): The French Narrative Turn (emeritusprofessori Pekka Leimu)

Humanistiteko

Suomen Punaisen Ristin elokuvafestivaali Unohdettu elämä

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla

Vuoden 2009 hu​manistikunniamaininnat

Humanistitohtori

Tanja Sihvonen (mediatutkimus): Players Unleashed! Modding The Sims and the Culture of Gaming (emeritusprofessori Reino Kero)

Humanistiteko

Turun yliopistosta valmistunut Anna-Riikka Carlson ja hänen perustamansa Avain-kustantamo

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla

Vuoden 2008 hu​manistitohtori

Minna Opas (uskontotiede): Different but the Same: Negotiation of Personhoods and Christianities in Western Amazonia (emeritaprofessori Päivi Rintala)

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla​

​Vuoden 2007 hu​manistitohtori

Anu Lahtinen (kulttuurihistoria): Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470–1620 (emeritaprofessori Annikki Kaivola-Bregenhøj)

>> Uutinen yliopiston www-sivulla

​Vuoden 2006 hu​manistitohtori

Paula Sjöblom (suomen kieli): Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot (emeritusprofessori Toivo Viljamaa)

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla​

Vuoden 2005 hu​manistitohtori

Tiina Mahlamäki (uskontotiede): Naisia kansalaisuuden kynnyksellä. Eeva Joenpellon Lohja-sarjan tulkinta (emeritusprofessori Matti Luukkainen)

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla​

Vuoden 2004 humanistitohtori

Petri Saarikoski (yleinen historia): Koneen lumo. Mikrotietokoneharrastus Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin (emeritaprofessori Eeva Kangasmaa-Minn)

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla​

Vuoden 2003 humanistitohtori

Hanna Järvinen (kulttuurihistoria): The Myth of Genius in Movement: Historical Deconstruction of the Nijinsky Legend (emeritusprofessori Pentti Virrankoski)

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla​

Vuoden 2002 humanistitohtori

Anna Kortelainen (taidehistoria): Albert Edelfeltin Fantasmagoria. Nainen, "Japani", tavaratalo (emeritusprofessori Kerttu Saarenheimo)

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla

Vuoden 2001 humani​stito​htori

Krista Ojutkangas (suomen kieli): Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa (emeritusprofessori Alho Alhoniemi)

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla

Vuoden 2000 humanistitohtori 

Mika Kallioinen (Suomen historia): Kauppias, kaupunki, kruunu. Turun porvariyheisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle (emeritusprofessori Lauri Lindgren)

>> Uutinen yliopiston www-sivuilla

Asiasana:
Tagit: