in English
 
 
Laadunhallinta humanistisessa tiedekunnassa

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö, jota esitellään laatukäsikirjassa.

Tiedekunnan laatujärjestelmä perustuu jatkuvaan toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen yliopiston noudattamien säädösten ja päätösten mukaisesti. Laatujärjestelmä on kirjattu oman toimintamme näkökulmasta intrasivuillemme kohtiin, joissa ne parhaiten palvelevat laatutyötämme.

Tiedekunnan johtoryhmä vastaa laadunhallintamme valvonnasta ja kehittämisestä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja ryhmän jäseninä ovat varadekaani, laitosten johtajat ja varajohtajat, opettajien ja opiskelijoiden edustajat molemmilta laitoksilta sekä keskeiset hallintohenkilökuntaan kuuluvat valmistelijat.
>> Tiedekunnan organisaatio ja johto

Laatutyö kuuluu tiedekunnassamme jokapäiväiseen työhön. Laatutyötä tehdään peruskoulutusta, jatkokoulutusta, tutkimusta ja viestintää kehittävissä työryhmissä. Työryhmien kokousmuistiot ovat luettavissa tiedekunnan intranet-sivuilla. Laadukas toiminta syntyy jokaisen yliopistolaisen asiantuntevasta, vastuullisesta ja eettisestä toiminnasta.

Tarkastelemme toimintamme tuloksia puolivuosittain tiedekunnan johtoryhmässä ja tiedekunnan johtokunnassa.

Tiedekuntaamme koskevat arvioinnit löytyvät yliopiston yhteisiltä laatusivuilta.
>> Arvioinnit​​​​​​​

Asiasana:
Tagit:
laadunhallinta.jpg