in English
 
 
Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta
​Neuvottelukunta pyrkii toiminnassaan aktiiviseen ja monialaiseen vuoropuheluun ja eri asiantuntijatahojen kuuntelemiseen.

Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa tiedekunnan roolia alueellisena toimijana, tiedekunnan suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä erityisesti koulutuksen opiskelijoille ja tutkijoille antamia työelämävalmiuksia.

Neuvottelukuntaan on kutsuttu 1.8.2016 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi seuraavat jäsenet:

Piia Alvesalo, viestintäpäällikkö Sivistystyönantajat
Anna-Riikka Carlson, kustantaja, WSOY
Urpo Nikanne, professori, Åbo Akademi
Minna Nurminen, hallituksen jäsen, Koneen Säätiö
Tuomas Martikainen, johtaja, Siirtolaisinsituutti
Vesa-Matti Ruuska, toimittaja, Yleisradio
Raija-Liisa Seilo, johtaja, Teatterimuseo
Jarno Talvitie, neuvonantaja, Strategia- ja organisaatioryhmä, Suomen Pankki

Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan edustajina dekaani, varadekaani sekä laitosten johtajat. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö.
Asiasana:
Tagit: