in English
 
 
Tiedekunnan organisaatio ja johto

Tiedekunnan kanslian henkilöstö huolehtii dekaanin ja johtokunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, toimeenpanosta ja tiedottamisesta.

Tiedekunnassa on kaksi useamman opetus- ja tutkimusalan muodostamaa laitosta. Laitokset on muodostettu opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä varten. Laitoksen toiminnasta vastaa laitoksen johtaja.

Tiedekunnassa toimivat työryhmät ja johtoryhmät ovat asioita valmistelevia ja toimintaa koordinoivia elimiä, jotka avustavat johtokuntaa ja dekaania päätöksenteossa.

​​​ 

Asiasana:
Tagit: