in English
 
 
Opetus- ja tutkimustehtävät

Tiedekunta on ohjeistanut opetus- ja tutkimustehtävien hakemusten ansioluettelon ja julkaisuluettelon laadinnan. Hakemuksiin liitettävän akateemisen portfolion laatiminen on ohjeistettu yliopistotasolla. Hakuilmoituksessa voidaan pyytää liitettäväksi myös muita asiakirjoja esim. keskeisten tutkimusten osalta. 

Linkit näihin sekä opetusnäytettä koskeviin ohjeisiin löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Asiasana:
Tagit: