in English
 
 
Opetus- ja tutkimustehtävät

Ansio- ja julkaisuluettelon laadinnassa käytetään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen Akatemian ohjeistuksia. Hakemuksiin liitettävän akateemisen portfolion laatiminen on ohjeistettu yliopistotasolla. Hakuilmoituksessa voidaan pyytää liitettäväksi myös muita asiakirjoja esim. keskeisten tutkimusten osalta.

Linkit näihin sekä opetusnäytteitä koskeviin ohjeisiin löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Asiasana:
Tagit: