in English
 
 
Vuoden humanistitohtori
​Vuoden 2015 humanistitohtori Mona Mannevuo (kesk.) ja vuoden 2015 humanistimaisterit Sirkku Niemi ja Olli Joukio. Kuva: Maria Vasenkari.

Vuoden humanistitohtori 2015 - Mona Mannevuo

Torstaina 21.4.2016 julkistettiin Humanistipäivä-tapahtumassa vuoden humanistiteon lisäksi vuoden humanistitohtori ja kaksi humanistimaisteria. 

​Vuoden 2015 humanistitohtori on FT Mona Mannevuo, jonka väitöskirja Affektitehdas. Työn rationalisoinnin historiallisia jatkumoita kuuluu sukupuolentutkimuksen oppiaineen alaan. 

Valinnan tehneen emeritusprofessori Veikko Anttosen mukaan Mannevuon tutkimus, joka tuo perspektiiviä ajankohtaisiin keskusteluihin työelämästä, muuttuvista työkuvista, työasenteista sekä muutosten kulttuurisista, yhteiskunnallisista ja poliittisista ulottuvuuksista ja vaikutuksista, oli avartava ja ajatuksia herättävä lukukokemus. Anttonen nosti aiheen ajankohtaisuuden lisääksi esille myös Mannevuon tekstin selkeyden, täsmällisyyden ja älyllisen tinkimättömyyden. 

>> Mona Mannevuon kiitospuhe

Vuoden humanistitohtorin lisäksi Humanistipäivässä valittiin kaksi humanistimaisteria. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen vuoden 2015 humanistimaisteri on FM Sirkku Niemi. Hänet palkittiin pro gradu -tutkielmastaan "Adjektiivisanaston käyttö ja kehittyminen suomenoppijoiden teksteissä” antaa uutta tietoa suomenoppijoiden kielitaidon kehityksestä". Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen vuoden 2015 humanistimaisteriksi valittiin FM Olli Joukio ansiokkaasta pro gradu -tutkielmastaan Sanelua vai vuorovaikutusta? Soteva, Karelia ja Porin Konepajan sota-korvaustuotanto 1944–1952”.

>> Sirkku Niemen kiitospuhe

>> Olli Joukion kiitospuhe

 

Vuoden humanistitohtori 2014 – FT Tero Karppi

Torstaina 23.4.2015 julkistettiin tiedekunnan Humanistipäivässä vuoden humanistitohtori. Valinnan tekee vuosittain tehtävään kutsuttava tiedekunnan emeritus- tai emeritaprofessori. Tällä kertaa humanistitohtorin valitsijana toimi kulttuurihistorian professori emeritus ja Turun yliopiston rehtori emeritus Keijo Virtanen. Valinta tapahtui vuonna 2014 tohtoroituneen 24 humanistin joukosta.

Valitsijan mukaan Tero Karpin mediatutkimuksen alaan kuuluva väitöstyö Disconnect.Me – User Engagement and Facebook on ajankohtainen ja vakuuttava puheenvuoro aiheeseen, joka on globaali ja nopeasti muuttuva. Karppi tarkasteli väitöstutkimuksessaan Facebookia sen käytön lopettamisen näkökulmasta. Tällä hetkellä Karppi työskentelee mediateorian apulaisprofessorina Yhdysvalloissa (State University of New York at Buffalo). Humanistitohtorin julkistamistilaisuudessa Tero Karppi lähetti yleisölle Youtube-tervehdyksen, jonka sisältö on luettavissa täältä.


 

Asiasana:
Tagit: