in English
 
 
Jatko-opiskelu

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa suoritettava tieteellinen jatkotutkinto on filosofian tohtorin tutkinto (FT). Jatko-opinnot antavat korkeatasoisen tutkijakoulutuksen humanistisella tutkimusalalla. Asetuksessa tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi on määritelty opiskelijan syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa sekä kyky itsenäisesti luoda uutta tietoa.

Turun yliopistossa aloitti syksyllä 2011 toimintansa koko yliopiston laajuinen tutkijakoulu UTUGS. Tutkijakoulun tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja kestoltaan hallitun tohtorikoulutuksen järjestäminen. Tutkijakoulu koordinoi Turun yliopiston tohtorikoulutusta kokonaisuudessaan. Sen alla toimivat tiedekuntien alaiset tohtoriohjelmat.

 Humanistisessa tiedekunnassa näitä tohtoriohjelmia on kaksi ja hyväksytyt jatko-opiskelijat kuuluvat jompaan kumpaan niistä:

1.    Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma, Juno

2.    Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma; Utuling

Tohtoriohjelmat vastaavat koulutustoiminnasta yhdessä oppiaineiden kanssa. Ne pyrkivät edistämään yhteistyötä ja tieteenalojen välistä vuoropuhelua. Ne tuottavat koulutustapahtumia tohtorikoulutettaville ja ohjaajille.

 

TUTKINTO

Tutkinnon myöntää tiedekunta, joka vastaa tutkintoa koskevista määräyksistä ja yleisistä ohjeista. Tiedekunta vastaa opinnäytteiden tarkastamisesta eli väitöskirjojen tarkastusprosessista esitarkastuksesta todistuksen myöntämiseen asti.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

​Humanistisen tiedekunnan jatkokoulutusasioista vastaa

koordinaattori
FT, dos., Kirsi Tuohela
Puh. 02 333 7949
s-posti: hum-admin@utu.fi tai kirsi.tuohela@utu.fi

 

 Ajankohtaista

 
Hakuajat
Hakuajat jatkokoulutukseen lukuvuonna 2017-2018 ovat
1.-20.9.2017 (1.1.2018 alkava opinto-oikeus)
1.-20.3.2018 (1.8.2018 alkava opinto-oikeus)

 

1.1.2013 alkaen Turun yliopistossa on käytössä tutkimuksen laadunvarmistuksen osana sähköinen väitöskirjakäsikirjoitusten alkuperäisyyden tarkastus.
fairUTU (Intranet - vaatii utu-tunnuksen)

Passiivirekisteri