in English
 
 
 

 Arkeologia

 
 
Opetuskaivaukset Ravattulan Ristimäellä 2013. Kuva: Juha Ruohonen.
 

Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisyhteisöjen jättämien aineellisten muistojen avulla. Tieteenala on usein rinnastettu esihistoriallisen ajan tutkimukseen, mutta arkeologian menetelmin voidaan tarkastella myös nuorempia aikakausia. Historiallisellakin ajalla on muodostunut arkeologista lähdeaineistoa. Itse asiassa jokainen päivä tuottaa sitä lisää. Siksi arkeologialla on tärkeä rooli tutkittaessa etenkin niitä historiallisen ajan ilmiöitä, joista kirjalliset lähteet vaikenevat.
 
Kaivaukset ovat muinaistieteen keskeisin aineiston hankintamenetelmä. Omien menetelmiensä ohella arkeologia hyödyntää paljon aputieteitä, erityisen runsaasti luonnontieteellisiä analyysi- ja ajoitusmenetelmiä. Mahdollisuuksia erikoistumiseen on runsaasti - kysymyksenasettelut voivat sivuta niin historia- ja kulttuuritieteitä kuin kieli-, yhteiskunta- ja luonnontieteitäkin.
 
Arkeologia on hyödyllinen ja monipuolinen sivuaine etenkin kulttuurintutkimuksen oppiaineiden sekä historiatieteiden, taidehistorian ja kielitieteen opiskelijoille. Se mahdollistaa myös tiedekuntarajat ylittävien opintokokonaisuuksien rakentamisen. Esimerkiksi geologian, ekologian ja kasvitieteen sekä ympäristötieteiden ja jopa ympäristöoikeuden opiskelijat saavat arkeologiasta täydennystä ja tuoreita näkökulmia oman alansa opintoihin.
 
Turun yliopiston arkeologian opetus tähtää esihistoriallisen ja historiallisen arkeologian sekä teorian että menetelmien ja aineistojen tuntemukseen. Se pyrkii perehdyttämään opiskelijat tarkemmin erityisesti Suomen sekä Itämeren piirin rautakauden ja historiallisen ajan arkeologiaan. Opetuksessa tärkeä osuus on historiallisen ajan arkeologialla. Oppiaine pyrkii myös aktiivisesti edistämään arkeologian soveltamien menetelmien kehittämistä.
 

 Ajankohtaista

 
  • HOPS - keskustelua arkeologian opinnoista 22.9.
    • ​Arkeologian opinnot syksyllä 2016 aloittaville pääaineopiskelijoille tarkoitettu vapaamuotoinen, mutta pakollinen arkeologian opintojen ja työelämän pääpiirteiden esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään torstaina 22.9. klo 10.00–12.00 Chemicumin salissa 111.
  • Arkeologian tiedotustilaisuus uusille opiskelijoille ke 7.9.
  • Arkeologian pääaineen valintakokeet 2016.
  • Nyt tiedotuskanavana myös FB www.facebook.com/arkeologiaty 

 

 Yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Geotalo, Akatemiankatu 1
Sijainti kampuskartalla (Å6)

Postiosoite:

Kirjeposti:

Arkeologia,
20014 TURUN YLIOPISTO

Paketit:

Arkeologia, Geotalo,
Akatemiankatu 1, 20500 TURKU

 

(02) 333 5232
arkeologia@utu.fi

www.facebook.com/arkeologiaty

Henkilökunnan yhteystiedot