in English
 
 
Jussi Moisio

 
My PhD thesis focuses on the Early and Middle Iron Age (500 BCE–800 CE) cultural development in the coastal region of Finland from the viewpoint of migration, multiculturalism and integration between different population groups. The research area encompasses the coastal region between Uusimaa and southern part of Ostrobothnia, which was a contact zone for cultural influences that spread across the Baltic Sea during this period. The subject has been previously studied from the viewpoint of traditional archaeological and linguistic studies, but my work approaches the subject through interdisciplinary means, where the reanalysis of archaeological materials and the results of stable isotope studies are combined with modern theories on multiculturalism. In this way it is possible to understand how close interactions between different groups affected the long term development of societies during the Iron Age.


Väitöskirjani käsittelee Suomen rannikkoalueen vanhemman ja keskisen rautakauden (500 eaa.–800 jaa.) kulttuurista kehitystä siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja väestöryhmien välisen integroitumisen kautta. Tutkimusalue kattaa Uudeltamaalta eteläiselle Pohjanmaalle ulottuvan rannikkovyöhykkeen, joka on ollut kyseisellä ajanjaksolla Itämeren piiristä tulleiden kulttuuristen vaikutteiden kontaktialueena. Aihetta on aikaisemmin tutkittu pääasiassa perinteisten arkeologisten ja kielitieteellisten menetelmien avulla, mutta omassa työssäni arkeologisen aineiston uudelleenanalysoinnin ja luonnontieteellisten stabiili-isotooppitutkimuksien tuloksia yhdistetään moderneihin monikulttuurisuutta käsitteleviin teorioihin. Näiden avulla voidaan selvittää miten ryhmien väliset läheiset kontaktit vaikuttivat rautakauden yhteisöjen pitkän aikavälin kehitykseen.

Asiasana:
Tagit: