in English
 
 
Mirva Pääkkönen
Olen projektitutkijana Pots, Food and Function -projektissa ja väitöskirjatyössäni tutkin sekä Suomesta että Pohjois-Norjasta löydettyjen esihistoriallisten keramiikka-astioiden seinämiin imeytyneitä lipidejä ja selvitän niiden perusteella mahdollisia kulttuurisia muutoksia sekä muutoksia ihmisten ruokavaliossa myöhäisellä kivikaudella ja varhaisella metallikaudella. Analyysimenetelminä työssäni käytän kaasukromatografiaa (GC, näytteiden seulonta ja kvantitointi), kaasukromatografia-massaspektrometriaa (GC/MS, rakenteen määrittely) ja biomarkkerien tunnistamiseen ionimonitorointitekniikkaa (SIM). Näiden lisäksi näytteiden rasvahappojen C16:0 ja C18:0 hiilen isotooppien arvot tutkitaan käyttämällä GC-C-IRMS-tekniikkaa. Käytettävien menetelmien avulla minun on mahdollista päätellä esimerkiksi miten paljon eri asuinpaikoilla on turvauduttu vesiympäristöihin ravinnonlähteenä vai onko ruokavalio mahdollisesti koostunut pääasiassa maanisäkkäistä. Erityisesti työssäni pyrin selvittämään karjatalouden saapumisen ajankohtaa Suomeen etsimällä keramiikkamateriaalista maidon biomarkkereita.
Asiasana:
Tagit: