in English
 
 
Sonja Hukantaival
Suomalaisten museokokoelmien taikaesineet: Kansanuskon arkeologia
 
Väitöksen jälkeinen tutkimusprojektini suomalaisista museokokoelmien taikaesineistä soveltaa aikaisemmin tutkimattomaan ainutlaatuiseen aineistoon uudenlaista moniaineistoista kansanuskon arkeologian menetelmää sekä ihmisten ja esineiden yhteenkietoutumisen teoreettista viitekehystä. Ihmisen taipumus nähdä esineissä taikavoimaa on kiehtova ilmiö, minkä ymmärtäminen lisää ymmärrystämme ihmisen maailmankokemuksesta laajemmin. Hankkeen hypoteesina on, että taikavoima ja maaginen syy-seuraussuhde syntyvät ihmismielen/kulttuurin ja aineellisten seikkojen/luonnon monimutkaisena yhteenliittymänä. Toinen olettamus on, että suomalainen taikaesineperinne ei ole itsenäinen ilmiö, vaan osa laajempaa eurooppalaista perinnettä. Hankkeen rahoittajana on Kulttuurirahasto.
Voit seurata tutkimusteni etenemistä blogista: https://blogit.utu.fi/kansanuskonarkeologia/
Erikoisalaani ovat kansanuskon ilmiöt ja erityisesti niiden ilmeneminen materiaalisesti, sekä yleisemmin uskontoarkeologia.
Väitöskirjani käsittelee historiallisen ajan (n. 1200–1950) Suomen rakennuskätköperinnettä. Väitöskirjani verkossa: http://www.utupub.fi/handle/10024/125606
Oman tutkimukseni lisäksi olen mukana hankkeessa Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten 1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kulttuuri Suomessa.

Julkaisujani löytyy täältä: http://utu.academia.edu/SonjaHukantaival

Asiasana:
Tagit: