in English
 
 
Ulla Moilanen

Olen tohtorikoulutettavana arkeologian oppiaineessa. Väitöskirjani aihe käsittelee hautaustapoja rautakaudelta historialliselle ajalle. Tutkin etenkin hautaustavan ja hautapaikan valintaan vaikuttavia syitä, mahdollisten fyysisten ja sosiaalisten poikkeavuuksien vaikutusta näihin, sekä poikkeavan hautauksen määritelmiä. Kiinnostukseni kohteita ovat myös epidemiahaudat, joukkohaudat, teloitus- ja rangaistuspaikat, arkeotanatologia sekä hautakaivamisen metodiikka. Olen kiinnostunut myös nopeasti kehittyvien luonnontieteellisten menetelmien hyödyntämisestä ja uusista käyttötavoista hautojen ja ihmisjäännösten tutkimuksessa.

Ylläpidän aihepiiriin liittyvää blogia Kalmistopiiri: https://kalmistopiiri.wordpress.com/ ja https://www.facebook.com/Kalmistopiiri-129632370402326/

Julkaisujani löytyy täältä: https://utu.academia.edu/UllaMoilanen

Vedän lukuvuonna 2015-16 luonnontieteellisen arkeologian opintopiiriä yhdessä Heli Etu-Sihvolan kanssa. Opintopiirin ohjelma löytyy osoitteesta https://ltarkeologianopintopiiri.wordpress.com/ ja FB-sivut osoitteesta https://www.facebook.com/pages/TYn-luonnontieteellisen-arkeologian-opintopiiri/1048223628551590?fref=ts

Asiasana:
Tagit: