in English
 
 
Ajankohtaista opetuksessa

Uusille opiskelijoille

Tärkeätä tietoa syksyllä 2018 aloittaville arkeologian ja historia-aineiden pää- ja sivuaineopiskelijoille info-moodlesta sekä Arkeologian ja historian perusopinnot -moodlesta.

Vanhat perus- ja aineopinnot

Perus- tai aineopinnot vanhan opetusohjelman mukaan aloittaneet voivat suorittaa arkeologian perus- tai aineopinnot loppuun. Vanhan opetusohjelman mukaan järjestettävistä kursseista ja/tai korvaavista kursseista tiedotetaan erikseen.

Kirjatentit P2 Euroopan esihistoria, 5 op ja P4 Suomen historiallinen aika arkeologian näkökulmasta, 3 op voi suorittaa ilmoittautumalla tenttiin vanhojen vaatimusten mukaan.

Opintojaksot P3 Suomen esihistoria sekä P5 Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset suoritetaan uusien aineopintojen kursseilla Suomen esi- ja varhaishistoria sekä Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset (ks. opetusohjelma).

Kaikissa korvaavuusasioissa voi kääntyä yliopistonlehtori Janne Harjulan (janhar@utu.fi) puoleen.

 

Uudet aineopinnot

Syksyllä 2017 opinnot aloittaneet suorittavat arkeologian aineopinnot uuden opetusohjelman mukaisesti. Ks. Arkeologian aineopinnot ja opintojaksojen suositellut ajankohdat. Huom! Suomen esi- ja varhaishistoria -kurssin luennoille osallistumisen edellytyksenä on kirjatentin suorittaminen hyväksytysti ennen luentojen alkamista (ks. opetusohjelma).

A6 Kenttätyökurssi

Pääaineopiskelijat huom! Opetuskaivauksille osallistumisen edellytyksenä on aineopintojen kurssi A6 Kenttätyökurssi, joka suositellaan suorittamaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Opinto-oppaasta voi tarkistaa kaikkien kurssien edeltävät opintovaatimukset.

Erikoiskurssit

Erikoiskursseista tiedotetaan indy-listalla, oppiaineen Facebook-sivuilla sekä näillä sivuilla. Ilmoitustavat voivat vaihdella, joten on parasta että seuraat kaikkia näitä väyliä.

Opetusperiodit

Lukuvuoden opetusperiodit löytyvät tältä sivulta.


Sähköpostilista indy@lists.utu.fi

Turun yliopiston arkeologian oppiaineen postituslista indy@lists.utu.fi välittää tietoa tulevista tapahtumista, ajankohtaisista asioista ja muusta mikä listan jäseniä kiinnostaa. Indylle voi myös lähettää tiedusteluja, ja tarvittaessa lista toimii keskustelufoorumina. Listan ylläpito toimii Mailman-palvelimen kautta. Perustietoa listasta löytyy osoiteessa https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/indy, jossa mm. voi liittyä listalle.


Asiasana:
Tagit: