in English
 
 
Arkeologian opiskelijaksi

Alustavaa tietoa vuoden 2017 pääainehausta

Valintakokeessa haetaan arkeologian, kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian opintoihin. Valitut 50 opiskelijaa saavat opiskeluoikeuden kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian oppiaineisiin sekä oikeuden hakea arkeologian pääaineopiskelijaksi, johon kiintiö on 8. Valinta arkeologian pääaineopintoihin tehdään opintojen alettua opintomenestyksen ja osoitetun motivaation perusteella.

Pääaineet valitaan opintojen kuluessa. Opiskelijat voivat suorittaa joko historian ja arkeologian tai kulttuurihistorian perusopinnot ja kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian aine- ja syventävät opinnot.

Valintakokeessa valitut saavat oikeuden hakea arkeologian pääaineopiskelijoiksi. Historian ja arkeologian opintokokonaisuutta opiskelemaan tulevat suorittavat yhteiset perusopinnot. Perusopintojen aikana arkeologian opiskelija valitsee pääaineensa. Arkeologian pääaineopiskelijoiden valinta tehdään Arkeologian perusteet -kurssin tenttisuorituksen ja opiskelumotivaatiota mittaavan vapaamuotoisen kirjeen perusteella. Valinta tapahtuu kurssin ensimmäisellä tenttikerralla, jolloin arkeologian pääaineekseen haluavat opiskelijat valitaan edellä mainituin perustein.

Tarkempaa tietoa opiskelijavalinnasta ja valintaperusteista löytyy myös Turun yliopiston valintaoppaasta, joka päivitetään vuoden alussa.


Sivuaineen opiskeluoikeus

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla (nimi, pääaine, opiskelijanumero)  s-postilla arkeologia(at)utu.fi, tai arkeologian toimistoon, varmimmin klo 10 - 12. Åbo Akademin opiskelijat täyttävät lisäksi sähköisen JOO-hakulomakkeen osoitteessa www.joopas.fi.


Sivuaineopiskelijoita koskevia rajoituksia ja ohjeita:


Arkeologian perusopinnoissa ei ole sivuaineopiskelijoita koskevia rajoituksia.

Aineopintoihin kuuluvat kurssit A7 Opetuskaivaus, A8 Jälkityökurssi ja A9 Karttatekniikka ovat sivuaineopiskelijoille vapaaehtoisia ja ne voi korvata muilla opinnoilla. Jälkityökurssille ja karttatekniikkakurssille osallistuvien tulee kuitenkin suorittaa myös opetuskaivaus. Opetuskaivaukselle osallistumisen edellytyksenä on perusopintojen sekä opintojakson A6. Kenttätyökurssi suorittaminen. Lisätietoja antaa arkeologian lehtori (vastaanotto keskiviikkoisin klo 13-14). Aineopintojen opintojakso A10 Kenttätyömetodiikka on suunnattu ainoastaan pääaineopiskelijoille


 

 

Asiasana:
Tagit: