in English
 
 
Hannu Takala
 

FT. Arkeologian dosentti. Lahden kaupunginmuseo.


 
JULKAISULUETTELO/Hannu Takala, 2.11.2016
            

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

1. Takala, Hannu & Shahnovich, Mark & Malinen, Anssi & Tarasov, Aleksei 2015. New Stone Age Sites to the North of Lake Ladoga in Karelia, Russia. Iskos 2015, 24–40.

2.Takala, Hannu & Gerasimov D. 2014. Kivikautinen asuinpaikka Kirvun Hauhialassa Karjalan kannaksella–asutusta mesolitikumin ja neolitikumin rajapinnassa. Muinaistutkija 3/2014, 2–15.

3.Takala, Hannu & Saksa, Aleksandr & Laakso, Ville 2014. Muinaislöytöjä Kirvusta Karjalan kan-nakselta. SKAS 3/2013, 49–56.

4.Takala, Hannu 2012. The Destruction of the Museums in Eastern Finland during Winter War of 1939–1940 and its Effect on Popular Memory. Public Archaeology Journal 1/2012, 3–25.

5.Takala, Hannu 2012. Sortavalan, Käkisalmen ja Viipurin museoiden esihistorialliset kokoelmat. Suomen Museo 2012, 5–34.

6.Takala, Hannu & Malinen, Anssi 2008. Heinolan Harakkalahden kivikautinen asuinpaikka ja läh-löydöt. Suomen Museo 2007, 5–24.

7.Takala, Hannu & Sirviö, Tommi 2003. Muolaa, Telkkälä - a multi-periodic settlement on the Ka-relian Isthmus. Fennoscandia archaeologica XX, 55–77.


A2 Artikkeli konferenssijulkaisussa

8.Takala, Hannu 2014. Recent Archaeological Research in the Northern Parts of the Lake Ladoga Region in Karelia, Russia. In Riede, Felix & Tallavaara, Miikka (eds.) Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern Europe, BAR International Series 2599, 193–206.

9.Takala, Hannu 2009. The Flint Collection from the Ristola Site in Lahti and the Cultural Contacts of the Earliest Postglacial Settlement of South Finland. In McCartan, Sinead & Schulting, Rick & Warren, Graeme & Woodman, Peter (eds.), Papers presented at the seventh Mesolithic in Europe Conference, Belfast 2005. Oxford: Oxbow books, 31–37.

10.Takala, Hannu 2004. Archeological research in the former Jurisdictional district of Äyräpää and excavations at the Telkkälä site in Muolaa. In Uino, Pirjo (ed.), Museoviraston arkeologian osaston julkaisu no. 10, Fenno-ugri et slavi. Helsinki: Museovirasto, 117–123.

11.Takala, Hannu 2003. Recent excavations at the preboreal site of Lahti Ristola in southern Fin-land. In Larsson, Lars & Kindgren, Hans & Knutsson, Kjell & Åkerlund, Agneta (eds.), Mesolithic on the Move. Papers presented at the sixth international conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000. Oxford: Oxbow books, 684–687.


A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

12.Sachnovits M. & Takala, H. & Malinen A. = Шахнович М.М., Такала Х., Малинен А., Тарасов А.Ю. 2014. Стоянка Хетуоя I – новый мезолитический памятник в Северном Приладожье.  От Балтики до Урала: изыскания по археологии каменного века. Сыктывкар. (New mesolithic site Hetuoja 1 to the north of Lake Ladoga), In Karmanov V. (ed.) Ot Baltiki do Urala, Rossiskaja Akademija Nauk: Syktyvkar 2014, 37–63.


B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

13.Takala, Hannu 2011. Uusi dokumentti valottaa Viipurista 1940 kadonneiden taideteosten kohta-loita. Tieteessä tapahtuu 6/2011, 40–41.

14.Takala, Hannu 2007. Kommentti Christian Carpelanille. Muinaistutkija 4/2007.

15.Takala, Hannu 2006. Pullin tyypin nuolenkärjet. Muinaistutkija 1/2006, 49–52.

16.Takala, Hannu & Kankaanpää, Jarmo & Rankama, Tuija 2006. Suomesta löytyneet jälkiswidry-läiset piikärjet ja mesolitikumin tutkimus. Muinaistutkija 2/2006, 26–35.

17.Takala, Hannu 2005. Lahden Ristola ja Etelä-Suomen varhaisin asutus. Muinaistutkija 1/2005, 36–40.

18.Takala, Hannu 2005. Hevosenkenkäsolki Muolaasta. Muinaistutkija 3/2005, 45–49.


B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

19. Takala, Hannu 2016a. Suomessa kuohuu. 1900-luku alkaa ja Lahti saa kaupunkioikeudet. In Takala, Hannu & Kemiläinen, Milla-Lotta (eds.) Nyt Lahteen! 111 vuotta Lahden historiaa. Lahden kaupunginmuseo, 9–13.

20. Takala, Hannu 2016b. Katkera marssi Hennalaan. Sisällissota päättää verisen 1910-luvun. In Takala, Hannu & Kemiläinen, Milla-Lotta (eds.) Nyt Lahteen! 111 vuotta Lahden historiaa. Lahden kaupunginmuseo, 15–19.

21. Takala, Hannu 2016c. Evakot tulevat! Lahti muuttuu ja kasvaa sotien seurauksena 1940-luvulla.  In Takala, Hannu & Kemiläinen, Milla-Lotta (eds.) Nyt Lahteen! 111 vuotta Lahden historiaa. Lah-den kaupunginmuseo, 35–39.

22. Takala, Hannu 2013. Ikiliikkujasta muumioihin – Viipurin historiallisen museon ulkomaiset ja eksoottiset kokoelmat Viipurin hengen ilmentyminä. In Niskanen, Riitta & Takala, Hannu (eds.). Arkkitehdeista vänkäreihin – Viipurin perintö Lahdessa. Lahden kaupunginmuseo, 54–71.

23.Takala, Hannu 2012. Äyräpään kihlakunnan esihistorian tutkimus. In Takala, Hannu (ed.) 2012. Äyräpään kihlakunnan esihistoria II – Jään reunalta historialliselle ajalle. Lahti: Lahden kaupun-ginmuseo, 7–27.

24.Takala, Hannu 2012. Löytöpaikkatarkastukset Äyräpään kihlakunnassa. In Takala, Hannu (ed.) 2012. Äyräpään kihlakunnan esihistoria II – Jään reunalta historialliselle ajalle. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 29–39.

25.Takala, Hannu 2012. Heinjoen Valklammen mesoliittiset asuinpaikat. In Takala, Hannu (ed.) 2012. Äyräpään kihlakunnan esihistoria II – Jään reunalta historialliselle ajalle. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 117–127.

26.Takala, Hannu 2012. Antrean Suuren Kelpojärven mesoliittinen asuinpaikka. In Takala, Hannu (ed.) 2012. Äyräpään kihlakunnan esihistoria II – Jään reunalta historialliselle ajalle. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 133–141.

27.Takala, Hannu 2012. Kannaksen varhaisin jääkauden jälkeinen asutus. In Takala, Hannu (ed.) 2012. Äyräpään kihlakunnan esihistoria II – Jään reunalta historialliselle ajalle. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 143–192.

28.Takala, Hannu & Malinen, Anssi 2012. Heinjoen Tarhojenrannan moniperiodinen asuinpaikka. In Takala, Hannu (ed.) 2012. Äyräpään kihlakunnan esihistoria II – Jään reunalta historialliselle ajalle. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 97–115.

29.Takala, Hannu & Sirviö, Tommi 2012. Muolaan Telkkälän moniperiodinen asuinpaikka.  In Ta-kala, Hannu (ed.) 2012. Äyräpään kihlakunnan esihistoria II – Jään reunalta historialliselle ajalle. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 63–95.

30.Takala, Hannu 2011. The Iron Age artefacts of the historical Museum of Viipuri – A Quantita-tive Overview. In Harjula, Janne & Helamaa, Maija & Haarala, Hanne (eds.) Times, Things & Pla-ces: 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. Turku & Helsinki: Festschrift committee, 106–115.

31.Takala, Hannu 2010. Viipurin Taiteenystävien kokoelman evakuointi. In Räty, Leena & Viher-luoto, Päivi (eds.), Tyttö kukkivalla niityllä - Aarteita Viipurin Taiteenystävien kokoelmasta. Hä-meenlinna & Lappeenranta: Hämeenlinnan ja Lappeenrannan taidemuseo, 55–71.

32.Takala, Hannu 2009. Viipurin historiallinen museo. In Pöyhiä, Tuula & Kainulainen, Sari & Räty, Leena (eds.), Viktor Svaetichin – Karjalan kuvaaja. Lahti &Lappeenranta: Lahden kaupunginmuseo & Lappeenrannan taidemuseo, 20–24.

33.Takala, Hannu 2009. Viktor Svaetichinin työt Viipurin historiallisessa museossa. In Pöyhiä, Tuula & Kainulainen, Sari & Räty, Leena (eds.), Viktor Svaetichin – Karjalan kuvaaja. Lahti & Lappeenranta: Lahden kaupunginmuseo & Lappeenrannan taidemuseo, 30–34.

34.Takala, Hannu 2005. Keramiikkalöytö Karjalan kannakselta. In Immonen, Visa & Haimila, Miikka (eds.), Mustaa valkoisella – arkeologisia kirjoituksia Kristiina Korkeakoski-Väisäselle, Turku: Turun yliopisto, arkeologia, 340–345.

35.Takala, Hannu 2004. Arheologitseskie issledovanija na Karelskom peresheike. In Svetlana Ab-dullina  (ed.), Stranizyi Vyiborgskoi istorii. Vyiborg: Vyiborgskii historitsetskii muzei 585–592.

36.Takala, Hannu. 2002. Pyyntikansan elämää. In Poutiainen, Hannu (ed), Sukupolvien maisema. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 26–27.

37.Takala, Hannu 2002. Perusleiri kivikauden tapaan. In Poutiainen, Hannu (ed), Sukupolvien mai-sema. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 34–38.
                                       
38.Takala, Hannu 2002. Vaikka kiven alta - arkeologisen kaivauksen perusteet. In Poutiainen, Han-nu (ed), Sukupolvien maisema. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 57–58.

39.Takala, Hannu 1999. Kuka poltti Lahden kylän? In Takala, Hannu & Poutiainen, Hannu (eds.), Nuoren kaupungin pitkä historia. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 38-52.

40.Takala, Hannu 1999. Lahden seudun asuttaminen. In Takala, Hannu & Poutiainen, Hannu (eds.), Nuoren kaupungin pitkä historia. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, 9–19.


C  Tieteelliset monografiat
C1 Tieteellinen erillisteos

41.Takala, Hannu 2010. Karjalan museot ja niiden tuhoutuminen talvi- ja jatkosodassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 323 s.

42.Takala, Hannu 2005. Äyräpään kihlakunnan esihistoria I – Muinaislöydöt 1847–1944. Lahti: Vuoksen Vartio Oy. 216 s.

43. Takala, Hannu 2004. The Ristola Site in Lahti and the Earliest Postglacial Settlement of South Finland. Lahti: Lahden kaupunginmuseo. 205 s.

44. Takala, Hannu 2004. Lahden Ristola ja Etelä-Suomen varhaisin jääkauden jälkeinen asuttami-nen. (Väitöskirjan suomenkielinen versio). Lahti: Lahden kaupunginmuseo. 204 s.

45.Takala, Hannu 1998 (2. painos 2008). Taistelu Lahdesta 1918. Lahti: Lahden kaupunginmuseo. 125 s.


C2 Toimitettu kirja

46. Takala, Hannu & Kemiläinen, Milla Lotta 2016 a. Nyt Lahteen! 111 vuotta Lahden historiaa. Lahden kaupunginmuseo.

47. Ханну Такала & Милла-Лотта Кемиляйнен Редакторы 2016b. Поедем в Лахти! История города Лахти – 111 лет. Городской музей Лахти. Teos 46 venäjänkielinen käännös.
48. Niskanen, Riitta & Takala, Hannu 2013. Arkkitehdeista vänkäreihin –Viipurin perintö Lahdessa. Lahti: Lahden kaupunginmuseo. 199 s.

49.Takala, Hannu  2012. Äyräpään kihlakunnan esihistoria II – Jään reunalta historialliselle ajalle. Lahti: Lahden kaupunginmuseo. 273 s.

50.Takala, Hannu 2008. Lahden kaupunki ja Hennalan varuskunta 1920–1930 -luvuilla. Lahden kaupunginmuseo, Tutkimuksia XXXI. Lahti: Lahden kaupunginmuseo. 56 s.

51.Takala, Hannu & Poutiainen, Hannu 1999. Nuoren kaupungin pitkä historia. Lahti: Lahden kau-punginmuseo. 214 s.


D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
D1 Artikkeli ammatillisessa käsikirjassa

52.Takala, Hannu 2004. Esihistoria uusiksi ja arkeologian julkiskuva paremmaksi – Lahden kau-punginmuseon tutkimushankkeet 2000–2002. In Paula, Purhonen (ed.) Arkeologia Suomessa 2001–2002.  Helsinki: Museovirasto, 79–86.


D2 Oppikirja

53.Takala, Hannu 1998. Arkeologian maastotöiden perusteet. Helsinki: Helsinki University Press. 211 s.


E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
E1 Yleistajuinen artikkeli

54. Takala, Hannu 2015. Karjalan ruhtinas, Arkeologi Viktor Svaetichin In Anna Kortelainen (ed.) Avojaloin, 20 tositarinaa Karjalan kannakselta. Helsinki: Gummerus Oy, 154–162.

55. Takala, Hannu 2011. Esihistorialliset tutkimukset Siirlahden koulupiirin alueella ja lähiympäris-tössä. In Antti Kuisma (ed.),  Siirlahti aikojen saatossa. Saarijärvi: Kirjatoimikunta, 13¬–23.

56.Takala, Hannu 2011. Kivikautisen asutuksen saapuminen ja leviäminen Muinais-Karjalassa. In Antti Kuisma (ed.), Siirlahti aikojen saatossa, Saarijärvi: Kirjatoimikunta, 24–31.

57.Takala, Hannu 2009. Viipurin museot talvisodassa. In Marja Huovila & Kirjatoimikunta (eds.) Viipuri silmissä ja sydämessä – Lahden Torkkelin Kilta 1949¬–2009. Lahti: Lahden Torkkelin kilta 157–159.

58.Takala, Hannu 2008. Antrean ensimmäiset asukkaat. Ennen Kamennogorskia – Antrean historiaa muinaisajoilta vuoteen 1944. Riihimäki: Riihimäen kaupunginmuseo, 4–5.

59.Takala, Hannu 2008. Vankien karkaamiset Lahden sotavankileiriltä 1918–1919. In Hannu Takala (ed.), Lahden kaupunki ja Hennalan varuskunta 1920–1930 -luvuilla. Lahti: Lahden kaupungin-museo, Tutkimuksia XXXI, 18–31.

60.Takala, Hannu 2008. Lahden varuskunnan varusmiesten vapaa-ajan- ja lomanvietto 1920–1930-luvuilla. In Hannu Takala (ed.), Lahden kaupunki ja Hennalan varuskunta 1920–1930 -luvuilla. Lahti: Lahden kaupunginmuseo, Tutkimuksia XXXI, 46–55.

61.Takala, Hannu 2006. Uusimmat arkeologiset tutkimukset Antreassa. In Antti Henttonen (ed), Viiden kylän elämää – Antrean Savilahden seudun Sokkala, Räikkölä, Henttola, Hovikorpi, Salo-Kekkilä. Jyväskylä, 25–27.

62.Takala, Hannu 2005. Telkkälän kylän esihistorialliset löydöt. In Viljo Äikäs et al. (eds.) Kotiky-lämme Muolaassa – Telkkälästä Himalan kautta Saustalaan. Forssa, 10–15.

63.Takala, Hannu 2005. Hevosenkenkäsolki kertoo esihistoriasta. In Tenho Mero et al. (eds.) Punnus puoli pitäjää. Keuruu, 16–18.

64.Takala, Hannu 2002. Kannaksen esihistorian tutkimuksesta. Liikola – kotikylä Antreassa, toim. Liikolan kyläkirjan julkaisutoimikunta. Porvoo 2002, s. 10–12.

65.Takala, Hannu 1988. Vankien karkaamiset Lahden sotavankileiriltä 1918-1919. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1988, s. 53–65.

66.Takala, Hannu 1997. Nastolan Oksjärven rajakivi. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1997, s. 30–36.


E2 Sanomalehtiartikkeli

67. Takala, Hannu 2015. Lahden verisin vuosikymmen. 1910-luku Lahden historiassa. Etelä-Suomen Sanomat 26.4.2015.

68. Takala, Hannu 2015. Valtakunta mullistuksissa. 1900-luku Lahden historiassa. Etelä-Suomen Sanomat 29.3.2015.

69.Takala, Hannu 2010. Impilahdesta arkeologinen aarreaitta. Karjala-lehti 14.10.2010.

70.Takala, Hannu 2010 Arkeologisia kaivauksia Harlussa, Impilahdella ja Salmissa. Karjala-lehti 28.1.2010.

71.Takala, Hannu 2008. Uusia arkeologisia tutkimuksia Laatokan-Karjalassa. Karjala-lehti 27.11.2008.

72.Takala, Hannu 2008. Lahden seudun ja Etelä-Suomen asuttaminen jääkauden jälkeen. Sotavete-raanien joulu 2008.

73.Takala, Hannu 2005. Jääsken pitäjä arkeologien tutkimuskohteena. Jääskeläinen-lehti 1/2005, 4–5.

74.Takala, Hannu 2005. Suomen varhaisin asutushistoria. Historia-lehti 2/2005, 40–41.

75.Takala, Hannu 2004. Uusia arkeologisia löytöjä Karjalan kannakselta – Heinjoen asuinpaikka-löydöt. Karjala 18.3.2004.


E 3 Yleistajuinen monografia/Popular monography

76.Takala, Hannu 2007. Kertomuksia Karjalan kaivauksilta. Lahti: Vuoksen Vartio Oy. 291 s.


G. Opinnäytteet
G1 Monografiaväitöskirja

77. Takala, Hannu 2004. The Ristola Site in Lahti and the Earliest Postglacial Settlement of South Finland. Lahti: Lahden kaupunginmuseo. 205 s.
Asiasana:
Tagit: