in English
 
 
Juha Ruohonen

Toimin arkeologian oppiaineen tohtorikoulutettavana (aik. assistentti) ja toimenkuvaani kuuluu sekä opetusta että tutkimusta. Vastaan kokonaisuudessaan arkeologian proseminaariopetuksesta sekä kandidaatintutkielmien ohjauksesta ja tarkastamisesta. Osaksi vastaan myös opetuskaivausten ja kenttätyöprojektin opetuksesta. Erikoiskursseja olen pitänyt mm. vanhojen karttojen käytöstä tutkimuksessa sekä arkeologisesta inventoinnista. Kiinnostukseni kohteisiin kuuluu myös arkeologian opetuksen kehittäminen ja olenkin työni ohessa suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot. Assistentuurikauteni perintönä vastuulleni ovat jääneet myös opiskelijoiden kansainväliset vaihtoasiat sekä seminaarikirjaston kirjahankinnat.


Työni pääpaino on tutkimuksessa. Työstän väitöskirjaani sisämaan historiallisen ajan hautapaikoista, lähinnä niin sanotusta hautasaarista. Aiheen arkeologista tutkimusaineistoa olen hankkinut erityisesti Sisä- ja Itä-Suomesta, mutta myös Skandinavian metsäsuomalaisalueilla sekä Karjalankannaksella. Tutkimusotettani leimaa monien eri tieteenalojen metodien ja aineistojen yhdistäminen. Muista käynnissä olevista tutkimushankkeistani mainittakoon Suomen vanhimman kirkonpaikan tutkimukset Kaarinan Ravattulassa sekä Juvan Remojärven alueen menneisyyttä rautakaudelta lähelle nykypäivää tarkasteleva tutkimus. Kenttätöissä itseäni kiinnostaa perustutkimuksen lisäksi etenkin inventointi- ja prospektointimenetelmien kehittäminen. Vaikka nykyiset projektini liittyvät ajallisesti lähinnä rautakauden loppuun ja historialliseen aikaan, vieraita eivät ole arkeologian historiaa tarkastelevat näkökulmat tai suoarkeologiset kaivauksetkaan.


Omat kotisivut: http://users.utu.fi/jukaru

 

Julkaisuja 2000-luvulla:

  • Kirkollisen kulttuurin alkulähteillä. Kaarinan Ravattulan varhaiskeskiaikainen kirkko ja kirkkomaa. Historiallinen Aikakauskirja 4/2013: 433-440.
  • Muinaismuistoja Savosta ja Karjalasta. Kansakoulunopettaja Henrik Laitinen muinaistutkijana.Suomen Museo 2012: 131-157.
  • Uudenkirkon Kaukjärven Piretanniemen Pyhän Birgitan kappeli.SKAS 4/2012: 36-45.
  • Kalmistoja, kaivauksia, kallonmittausta. Fyysisen antropologian tutkimuskohteita Pohjois-Suomessa.Faravid 36 (2012): 57-85.
  • o. Times, Things and Places. 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. 2011: 344-357.
  • Hautapaikkojen arkeologinen inventointi: Arkistotutkimuksesta kohteiden tunnistamiseen. Teoksessa: Salo, Kati & Niukkanen, Marianna (toim.) Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 22. 2011: 12-23.
  • Juvan lintu ja muita kotimaisia myöhäisrautakautisia linturiipuksia. Aurinkopeura V. Suomen Muinaistaideseura. 2010: 82-99.
  • Kuolleiden saaret. Historiallisen ajan keskisuomalaisten saarihautausmaiden luonne ja käyttö hautapaikkoina. J@rgonia vol. 8, nro 17. 2010.
  • Saariin ja metsiin haudatut. Historiallisen ajan hautapaikkoja Kangasniemellä. Haimila, M. & Immonen, V. (toim.) Mustaa valkoisella. Ystäväkirja arkeologian lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisäselle. Turun yliopisto, Vantaa. 2005: 256-269.
  • Väliaikaista kaikki on vaan? Historiallisen ajan hautasaaret arkeologisina kohteina. Muinaistutkija 4/2002: 32-43.
Asiasana:
Tagit: