in English
 
 
Visa Immonen
 Arkeologia kaikessa moninaisuudessaan on työni keskiössä. Olen tutkinut paljon keskiajan aineellista kulttuuria, erityisesti ylellisyyttä, sen tuotantoa ja kulutusta. Koulutukseltani olen arkeologi, mutta laajentanut osaamistani niin historian, taidehistorian, museologian kuin kulttuuriperinnönkin pariin.

Tohtorin oppiarvon sain Turun yliopiston arkeologian oppiaineesta vuonna 2010. Väitöskirjatyössäni tutkin Suomen jalometallista esineistöä vuosilta 1200–1600. Tulokset julkaistiin kaksiniteisenä teoksena "Golden Moments – Artefacts of Precious Metals as Products of Luxury Consumption in Finland c. 1200–1600" (2009). Kirjoitin aineiston pohjalta myös populaariteoksen "Kirkkojen ja kartanoiden kätköistä", jonka Maahenki kustansi vuonna 2015. Vuonna 2017 Nemo-kustantaja julkaisi Lauri Erikssonin, Markus Hiekkasen ja minun kirjoittaman teoksen "Hirvenvasa ja kerjäläinen: Ihminen ja eläin Suomen muinaisesineissä".

Olen toiminut tutkijana Turun ja Helsingin yliopistoissa, vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa, Readingin yliopistossa sekä Royal College of Artissa Isossa-Britanniassa ja Villa Karossa Beninissä. Lukuvuoden 2015–2016 työskentelin Getty-tutkimusinstituutissa Los Angelesissa, ja vuosina 2016–2017 toimin kulttuuriperinnön tutkimuksen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Turun yliopiston arkeologian professorina aloitin tammikuussa 2018.

Johdan ja olen mukana useissa arkeologisissa tutkimusprojekteissa. Yhteistyöhanke ”Keskiajan sarastaessa” tarkastelee arkeologisesti Turun Koroistenniemen muinaisen piispankirkon ja -palatsin jäänteitä. Lisäksi johdan hanketta, jossa analysoidaan Turun dominikaanikonventin arkeologisia ja arkkitehtonisia jäänteitä. Kolmas johtamani hanke tuottaa Turun kaupungin keskiaikaa ja kulttuuriperintöä käsittelevän mobiilisovelluksen. Digitaalinen kulttuuriperintö ja sen tuomat käytännölliset sekä käsitteelliset ongelmat kiehtovat minua.

Keskiajan ohella olen innostunut kulttuuriperinnöstä. Vuonna 2016 julkaistiin Museoviraston kustantama teokseni "Tutkimuksen ja hallinnon ristiaallokossa – Museoviraston historia 2: 1917–1972". Lisäksi olen kirjoittanut muun muassa metallinilmaisimien käytöstä kulttuuriperinnön ilmiönä.

Tutkimusportaali

Asiasana:
Tagit: